Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6
članak: 1 od 1  
Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini
2016, br. 46-2, str. 239-254
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
doi:10.5937/zrffp46-11851

Creative Commons License 4.0
Uporedna analiza Klafkijevog i Hajmanobog modela didaktike
Univerzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet, Užice

e-adresa: rzjzboj@ptt.rs, daliborka.puric@gmail.com

Sažetak

Uporedna analiza Klafkijeve didaktike, zasnovane na teoriji obrazovanja i Hajmanove didaktike, zasnovane na teoriji poučavanja i učenja, pokazala je da se bave nastavom u njenoj ukupnosti. Oba autora ističu ulogu sadržaja, metoda, postupaka i sredstava za materijalno i formalno obrazovanje, a kao polazište uzimaju antropološku i socijalnu stvarnost. Prema Klafkiju, sredstva, postupci i metode su u stanju dependencije, gde je značajno znati šta treba učiti i zašto, dok Hajman iste elemente vidi u formi nedependencije.

Ključne reči

Reference

Ilić, M. (2015) Učenje i poučavanje u efikasnoj nastavi. Učenje i nastava, I(1), 11-30
Klafki, W. (1994) Didaktika kao teorija obrazovanja u okviru kritičko-konstruktivne znanosti u odgoju. u: Didaktičke teorije, Zagreb: Educa
Klafki, W. (1980) Die bildungstheoretische Didaktik. Westermanns padagogische Beitrage, br. 1, str. 32
Lazić, B. (2008) Intencionalnost obrazovanja u kontekstu didaktičkih teorija. Norma, vol. 13, br. 3, str. 81-92
Musić, H., Lalić, M. (2011) Odnos između učenika i nastavnika u svjetlu Klafkijeve kritičko-konstruktivne didaktičke teorije. Sportski logos, 9(16/17)
Peterson, K. (2000) Teacher Evaluation: A Comprehensive Guide to New Directions and Practices. Tousand Oaks. CA: Corwin Press
Vilotijević, M.V. (1999) Didaktika 2 - didaktičke teorije i teorije učenja. Beograd: Naučna knjiga
Werner, J., Meyer, H. (1991) Didaktische Modelle. Frankfurt a. M: Cornelsen Scriptor, www.tep-online.info/didak/klafki-706-16