Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:19
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:12
članak: 1 od 1  
Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini
2016, br. 46-2, str. 287-306
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
doi:10.5937/zrffp46-11853

Creative Commons License 4.0
Stanovništvo Gacka na radu u Dubrovniku (XIV-XV vijek)
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet, Katedra za istoriju

e-adresa: bijeljani@yahoo.com

Projekat

Kosovo i Metohija između nacionalnog identiteta i evrointegracija (MPNTR - 47023)

Sažetak

Proces iseljavanja stanovništva sa područja Humske zemlje i Trebinjske oblasti u srednjovjekovni Dubrovnik kao pojava bio je prisutan vjekovima. Uzroci tome, u pojedinim razdobljima, bili su različiti o čemu postoji obimna literatura. Međutim, ovaj široki proces, u radu je ograničen samo na stanovništvo iz Gacka koje je odlazilo tokom XIV i XV vijeka u Dubrovnik da traži posao i da izuči neku zanatsku vještinu. Na temelju neobjavljenih i objavljenih dubrovačkih izvora autor u radu utvrđuje pod kojim uslovima je srednjovjekovno stanovništvo iz Gacka služilo i učilo zanate u Dubrovniku.

Ključne reči

Reference

Čremošnik, G. (1951) Spisi dubrovačke kancelarije. Zagreb, knj. I
Ćuk, R. (1999) Pljevlja i pljevaljski kraj u dubrovačkoj arhivskoj građi. Glasnik zavičajnog muzeja, I, 55-67
Dinić-Knežević, D. (1974) Migracije stanovništva iz bližeg zaleđa u Dubrovnik u XIV veku. Jugoslovenski istorijski časopis, 19-40; 1-2
Dinić-Knežević, D. (2002) Stanovništvo sa poseda Kosača u srednjovekovnom Dubrovniku. u: Bratić R. [ur.] Kosače - Osnivači Hercegovine, Bileća: Prosvjeta, str. 447-497
Dinić-Knežević, D. (1973) Prilog proučavanju migracija našeg stanovništva u Italiju tokom XIII i XIV veka. Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, XVI/1, 39-62
Dinić-Knežević, D. (1995) Migracije stanovništva iz južnoslovenskih zemalja u Dubrovnik tokom srednjeg veka. Novi Sad: Srpska akademija nauka i umetnosti, Ogranak
Fisković, C. (1947) Dubrovački zlatari od XIII do XVII stoljeća. u: Hrvatska prosvjeta, Zagreb: Muzej hrvatskih starina JAZU, III, serija 1, 143-248
Grujić, N., Zelić, D. (2010) Palača vojvode Sandalja Hranića u Dubrovniku. Anali zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije nauke i umjetnosti u Dubrovniku, 47-132; 48
Hrabak, B. (2008) Iz starije prošlosti Bosne i Hercegovine. Beograd, knj. I
Lučić, J. (1979) Obrti i usluge u Dubrovniku do početka XIV stoljeća. Zagreb
Maliković, D. (1995) Dubrovnik i Ankonska Marka 1420-1620. Priština
Mandić, S.H. (2000) Srpske porodice Vojvodstva svetog Save. Gacko
Mavro, O. (1999) Kraljevstvo Slavena. Zagreb: Golden marketing, Prevela: str. Husić, priredio i napisao uvodnu studiju: F. Šanjek
Pekić, R. (2009) Firentinci na Balkanu 1300-1600. Kosovska Mitrovica, neobjavljena doktorska disertacija
Pekić, R. (2014) Ugovor o radu u Dubrovniku Radovana Đurđevića Mirilovića. Građa za prošlost Bosne, 27-34; 7
Pekić, R. (2007) Nevesinjci na službi u Dubrovniku u XIV i XV vijeku. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini, br. 36, str. 89-102
Petrović, Đ. (1973) Uloga Dubrovnika u snabdevanju srednjovekovne Bosne oružjem, XIV-XV vek. u: Simpozijuma Srednjovjekovna Bosna i evropska kultura, Zenica, III, 68-77
Roller, D. (1951) Dubrovački zanati u XV i XVI stoljeću. u: Građa za gospodarsku povijest Hrvatske, knj. 2, Zagreb
Sivrić, M. (1999) Hercegovci - dubrovački zlatari u doba Republike. Hercegovina, Godišnjak za kulturno i povijesno naslijeđe, br. 3 (11), 43
Spremić, M.M. (1971) Dubrovnik i Aragonci - 1442-1495. Beograd
Ševo, Lj. (2015) Bogosalići - dubrovački klesari 15. vijeka porijeklom iz Bosne. Godišnjak Društva članova Matice srpske u Republici Srpskoj, br. 4-5, 2015, 361-378
Tadić, J. (1952) Građa o slikarskoj školi u Dubrovniku XIII-XVI veka. Beograd: SAN
Tošić, Đ., Isailović, N. (2011) Bogoje Radinčić iz Gacka - domazetstvo između službe (servitium) i posinjenja (affiliatio). Mešovita građa (Miscellanea), br. 32, 75-85
Tošić, Đ. (2005) Srednjovjekovna humska župa Dabar. Beograd, 11 -12
Tošić, Đ.T. (1998) Trebinjska oblast u srednjem vijeku. Beograd: Istorijski institut SANU