Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2016, vol. 47, br. 1, str. 21-28
Uloga kanala marketinga u prevazilaženju nesklada na tržištu poljoprivrednih proizvoda
aUniverzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Srbija
bUniverzitet u Nišu, Ekonomski fakultet, Srbija

e-adresamnikolic@agrif.bg.ac.rs, ana.popovic@eknfak.ni.ac.rs
Sažetak
U ovom radu autori ispituju ulogu marketinga u prevazilaženju nesklada između ponude i tražnje, sa posebnim akcentom na tržišta poljoprivrednih proizvoda. Neskladi nastaju kao posledica različite ciljne usmerenosti proizvođača i potrošača. Nosioci ponude teže da na najbolji način angažuju postojeće resurse i proizvedu što veće količine proizvoda uskog asortimana, kroz specijalizaciju i masovnu proizvodnju, jer tako ostvaruju najbolje poslovne efekte koji proističu iz pristupa koji podrazumeva ekonomiju obima. Potrošači, sa druge strane, imaju raznolike potrebe, preferencije i težnje i često zahtevaju nestandardizovane, prilagođene, specifične proizvode. Tako dolazi do sukoba relativno limitirane ponude pojedinačnih kompanija i raznovrsnih potreba za proizvodima i uslugama koje ispoljavaju potrošači. Jedna od osnovnih uloga marketinga u ovom smislu je da efikasno spoji ponudu i tražnju i otkloni postojeće nesklade, što se prvenstveno realizuje korišćenjem efikasnih kanala marketinga. Specifičnosti tržišta poljoprivrednih proizvoda u određenoj meri dodatno otežavaju sprovođenje marketing aktivnosti usmerenih na usaglašavanje ponude i tražnje, imajući u vidu postojanje velikog broja sitnih proizvođača na strani ponude, sezonalnost dospevanja poljoprivrednih proizvoda, posebne zahteve u skladištenju, ali i razuđenost tražnje. Uz uvažavanje navedenih specifičnosti, nameće se potreba specijalizacije učesnika koji deluju u kanalima marketinga, kako bi se efikasno eliminisali neskladi između ponude i tražnje na tržištu poljoprivrednih proizvoda.
Reference
Alvarado, U.Y., Kotzab, H. (2001) Supply chain management: the integration of logistics in marketing. Industrial Marketing Management, 30(2): 183
Boyle, E.J. (1921) Marketing of Agricultural Products. American Economic Review, Vol. 11, No. 2, pp. 207-213
Jüttner, U., Christopher, M., Baker, S. (2007) Demand chain management-integrating marketing and supply chain management. Industrial Marketing Management, 36(3): 377-392
Kotler, P., Armstrong, G. (2011) Principles of marketing. New Jersey: Pearson Prentice Hall, 14th ed
Kulwiec, R. (2004) Crossdocking as a Supply Chain Strategy. Target, Vol. 20, No. 3, pp. 28-35
Lamb, W.C., Hair, F.J., McDaniel, C. (2013) Marketing. South Western Cengage Learning [ur.] 12th ed
Lambin, J., Chumpitaz, R., Schuiling, I. (2007) Market-Driven Management: Strategic and Operational Marketing. New York: Palgrave Macmillan
Mccarthy, E.J. (1981) Basic Marketing: A Managerial Approach. Homewood: Richard D. Irwin Inc, 2nd edition
Milisavljević, M.D. (2003) Marketing. Beograd: Savremena administracija
Monden, Y. (2012) Toyota production system An Integrated Approach to Just In-Time. Boca Raton: Taylor and Francis Group
Perreault, D.W., Mccarthy, E.J. (2002) Basic Marketing, A Global-Managerial Approach. McGraw Hill, 14th ed
Roth, M. (1999) Overview of farm direct marketing industry trends. Agricultural Outlook Forum, No 32905, http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/32905/1/fo99ro01.pdf, pristupljeno 17. 01.2016
Shaw, E.H. (2005) A history of schools of marketing thought. Marketing Theory, 5(3): 239-281
Stanković, L., Đukić, S. (2013) Marketing. Niš: Ekonomski fakultet
Stanković, L., Popović, A. (2009) Upravljanje ponudom i zalihama orijentisano na tražnju potrošača. Ekonomske teme, vol. 47, br. 1, str. 153-166
Thomsen, L.F. (1951) Agricultural Marketing. McGraw-Hill Book Company
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/markt1601021N
objavljen u SCIndeksu: 01.09.2016.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka