Metrika

  • citati u SCIndeksu: [5]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2014, br. 1, str. 173-184
Modaliteti finansijskog kriminala kod vlasničke transformacije kapitala u tranzicionim ekonomijama
aVisoka poslovno tehnička škola, Doboj, Republika Srpska, BiH
bNezavisni univerzitet Banja Luka, Republika Srpska, BiH

e-adresadrsreckonovakovic@gmail.com, dusan67@eunet.rs
Sažetak
Transformacija sistema vrednosti i mentaliteta, kao sastavni deo tranzicije, protiče usporeno i uz određene posledice. Vrednosti koje su favorizovane u starom sistemu (jednakost, zajedništvo, kolektivizam), treba da budu zamenjene univerzalnim demokratskim vrednostima (individualizam, demokratija, ljudska prava i sloboda, preduzetništvo, privatna svojina, pravedna privatizacija i slično). Građani su većinom, verujući u sistem starog shvatanja i principa, dočekali promene nespremni, verujući da će kraj komunizma odmah doneti demokratiju koja po automatizmu generiše ekonomsku, socijalnu i političku sigurnost, kao i povećanje opšteg kulturnog nivoa. Borbom protiv finansijskog kriminala u svim oblicima pojavljivanja, a samim tim i u tranziciji, nijedna država se ne može pohvaliti sa visokim rezultatom. Ovakva tvrdnja se može obrazložiti i brojem procesiranih predmeta koji su nadležni organi obradili. Finansijski kriminal je, po osnovnim obeležjima, jedan od oblika socijalne patologije. Njegovi pojavni oblici se menjaju paralelno sa promenama u društvu. Dakle, osim u standardnim pojavnim oblicima, suštinski svaka novina u modelovanju pojedinih poslova gde je učesnik državna administracija, finansijski kriminal se može javiti u novoj formi pojavljivanja. Ovo navodi na postojanje njegove osobine prilagođavanja novonastalim situacijama. Kad govorimo o uzrocima finansijskog kriminala onda podrazumevamo da je, osim standardnih uzoraka finansijskog kriminala, tranzicija kao proces njen mogući uzrok.
Reference
Chi-Kun, H. (2005) Corporate governance and corporate competitiveness: An international analysis. Corporate Governance, march
Haynes, A. (2005) Corporation in Central and Eastern Europe at the tum of millennium. London
Kamai, J. (1992) Put u slobodnu privredu. Beograd
Mijatović, B. (1993) Privatizacija. Beograd: Ekonomski institut
Milašinović, S., i dr. (2012) Politika, mediji, bezbednost. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Milošević, G. (2012) Osnovi ekonomije. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Scherrer, P.S. (2003) Directors responsibilities and participation in the strategic decision making process. Corporate Governance
Skinner, D., Spira, L.F. (2003) Trust and control - a symbiotic relationship?. Corporate Governance: The international journal of business in society, 3(4): 28-35
Stiglic, D.E. (2002) Protivrečnosti globalizacije. Beograd: SBM-x
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/NBP1401173N
objavljen u SCIndeksu: 04.07.2015.

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2008)
Usklađivanje prava u procesu globalizacije
Dabović Dušan

Privredna izgradnja (2002)
Osvrt na iskustva privatizacije - pouka ili ne?
Ostojić Siniša

Privredna izgradnja (2005)
Prilog (re)konceptualizaciji i geneza globalizacije
Tadić Tadija

prikaži sve [64]