Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:25
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:22

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2015, vol. 20, br. 3, str. 19-44
Legitimitet policije u Srbiji
aPolicijska akademija, Beograd
bUniverzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti

e-adresaradomir.zekavica@kpa.edu.rs, zelimir.kesetovic@gmai.com
Projekat:
Razvoj institucionalnih kapaciteta, standarda i procedura za suprotstavljanje organizovanom kriminalu i terorizmu u uslovima međunarodnih integracija (MPNTR - 179045)

Ključne reči: Police; legitimacy; students' attitudes; delegitimization
Sažetak
Autori u radu analiziraju promene legitimiteta srpske policije u širim društvenim i političkim kontekstima koji su se desili u poslednje dve decenije. Rad predstavlja analizu legitimnosti vladinih institucija i njenog političkog autoriteta, kao i shvatanje legitimiteta u srpskoj akademskoj zajednici. Kroz analizu društvenog konteksta i empirijskih nalaza istraživanja na javno mnjenje, autori ispituju delegitimizaciju srpske policije tokom 1990-2000, i pokušaj za njenom ponovnom legitimizacijom nakon započinjanja reformi Ministarstva unutrašnjih poslova 2000. godine. Osim svog teorijskog dela, rad sadrži analizu rezultata empirijskog istraživanja stavova studenata Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu i studenata Kriminalističko-policijske akademije u Beogradu, koje je sprovedeno u drugoj polovini 2014. godine. Cilj istraživanja je bio da se utvrdi percepcija studenata o legitimitetu policije kao institucije, kao i legitimitetu policijske funkcije uopšte. Rezultati prikazani u ovom radu su potvrdili hipotezu da su mlađi i obrazovaniji članovi društva više kritički nastrojeni prema pitanu legitimiteta policije. Istovremeno, postoje značajne razlike u percepciji legitimnosti policije među studentima Kriminalističko-policijske akademije i studenata Fakulteta bezbednosti. To jest, studenti KPA doživljavaju legitimitet policije na povoljniji način nego studenti Fakulteta bezbednosti. Ovo se može objasniti činjenicom da su studenti KPA, samim odabirom obrazovne institucije unapred izrazili svoj afirmativni stav perma policiji. S druge strane, Fakultet bezbednosti je potpuno civilna institucija i deo je Univerziteta u Beogradu, To im daje mogućnost zaposlenja u drugim bezbednosnim institucijama ili u sektoru privatnog obezbeđenja, a ne samo u policiji. U zaključku autori daju pregled o mogućim perspektivama percepcije o legitimnosti srpske policije.
Reference
Antonić, S. (2000) Priroda poretka u Srbiji u poslednjim godinama Miloševićeve vlasti. Sociologija, vol. 42, br. 4, str. 585-616
Bakić, B., Gajić, N. (2006) Police reform in Serbia: Five years later. Belgrade, www.osce.org/publications/fry/2004/01/18262_550_en.pdf
Berkley, G.E. (1970) The democratic policeman. Boston: Beacon Press
Caparini, M., Marenin, O. (2004) Transforming police in Eastern and Central Europe. Geneva: Centre for the Democratic Control of the Armed Forces
Centar za slobodne izbore i demokratiju [CESID] (2011) Attitude of Serbia's citizens towards the police work. http://www.mup.rs/cms/resursi.nsf/Public%20Opinion%20Research%202011.doc
del Loubet, B.J-L. (1992) La police: Approche socio-politique. Paris: Montchrestien
Downes, M. (2004) Police reform in Serbia: Towards the creation of a modern and accountable police service. Belgrade: OSCE Mission to Serbia and Montenegro, Law Enforcement Department
I.P. (2010) Građani uvereni da je MUP politizovan [Citizens believe Mol is politicised]. Danas, http://www.danas.rs/vesti/hronika/gradjani_uvereni_da_je_mup_politizovan_.3.html?news_id=153984
Kešetović, Ž. (2000) Odnosipolicije i javnosti [Relations betwee n police and public]. Beograd: Viša škola unutrašnjih poslova
Kešetović, Ž.M. (2013) Serbian Police: Troubled Transition from Police Force to Police Service. u: Handbook on Policing in Central and Eastern Europe, New York: Springer, : 217-238
Koštunica, V. (1975) Legitimnost. u: Đorđević J., Čemerlić H., Dimitrijević P., Fira A., Geršković L., Hristov A., i dr. [ur.] Politička enciklopedija, Beograd: Savremena administracija, pp. 502-503
Kuribak, M. (2008) Police reform in Serbia. u: Hadžić M. [ur.] Security sector reform in Serbia: Achievements and prospects, Belgrade: Centre for Civil-Military Relations, pp. 51-64
Lukić, R., Pečujlić, M. (1982) Sociološki leksikon. Beograd: Savremena administracija
Meško, G., Lobnikar, B., Jere, M., Sotlar, A. (2013) Recent Developments of Policing in Slovenia. u: Handbook on Policing in Central and Eastern Europe, New York: Springer, : 263-286
Milosavljević, B. (2004) Reform of the police and security services in Serbia and Montenegro: Attained results or betrayed expectations. u: Fluri Philipp, Hadžić Miroslav [ur.] Sourcebook on security sector reform, Geneva: Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, pp. 249- 274
Milosavljević, B.J. (2011) Uvod u teoriju ustavnog prava. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union
Monck, R. (2001) A study on policing in the Federal Republic of Yugoslavia. Vienna: OSCE
Pečar, J. (1987) Organizanotranje zadeve in neinstitucionalizirana javnost. Varnost, 4, 87
Podunavac, M. (1988) Politički legitimitet. Beograd: Rad
Reiner, R. (1992) The politics of police. Brighton: Wheatsheaf Books
Skolnick, J. (1975) Justice Without Trial: Law Enforcement in Democratic Society. New York: John Wiley & Sons
Stanovčić, V. (2006) Moć i legitimnost. Beograd: Službeni glasnik
Sunshine, J., Tyler, T.R. (2003) The Role of Procedural Justice and Legitimacy in Shaping Public Support for Policing. Law, 37(3): 513-548
Tyler, T.R. (1990) Why people obey the law. New Haven: Yale University Press
Vuković, S. (2009) Principi zakonitosti i legitimnosti u postupanju policije u prevenciji kriminaliteta. Bezbednost, Beograd, vol. 51, br. 1-2, str. 179-192
Zekavic, R., Kešetović, R., Kesić, Ž. (2011) Democratic policing in Serbia - attitudes towards law, human rights and police effectiveness in Belgrade police department. Journal of Criminal Justice and Security, 13(2); 169-187
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/NBP1503019Z
objavljen u SCIndeksu: 06.04.2016.