Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:129
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:127

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2014, vol. 65, br. 1, str. 27-32
Suzbijanje Didymella applanata u zasadima maline primenom novijih organskih fungicida tokom vegetacije
Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd

e-adresastevanovicmilos14@yahoo.com
Projekat:
Razrada integrisanog upravljanja i primene savremenih principa suzbijanja štetnih organizama u zaštiti bilja (MPNTR - 31018)

Sažetak
Prouzrokovači 'kompleksa sušenja' maline predstavljaju najveći problem u njenoj proizvodnji smanjujući prinose i životni vek zasada. Ovaj kompleks sačinjen je od više prouzrokovača bolesti, a najznačajniji u tom kompleksu je Didymella applanata, prouzrokovač kestenaste pegavosti maline. S obzirom na biologiju patogena tretiranje biljaka tek nakon berbe nije dovoljno efikasno jer patogen u povoljnim uslovima može da zarazi malinu daleko ranije. Cilj rada je ispitivanje efikasnosti novijih organskih fungicida primenjenih pre i posle berbe maline kao i međusobno poređenje njihove biološke efikasnosti. Dobijeni rezultati pokazuju da su ispitivani fungicidi ispoljili veoma visoku efikasnost u suzbijanju D. applanata kako na listu tako i na izdancima maline (od 83.0 - 96.5%).
Reference
Abbott, W.S. (1925) A method of computing the effectiveness of an insecticide. Journal of Economic Entomology, 18, 265-267
EPPO (1997) Guidelines for the efficacy evaluation of plant protection products. Design and analysis of efficacy evaluation trials - PP 1/152(2), in EPPO Standards: Guidelines for the efficacy evaluation of plant protection products. Paris: EPPO, 1,37-51
European and Mediterranean Plant Protection Organization (1997) Guidelines for the efficacy evaluation of plant protection products: Conduct and reporting of efficacy evaluation trials - PP 1/181(2). u: OEPP/EPPO Standards: Guidelines for the Efficacy Evaluation of Plant Protection Products 2, Paris, str. 52-58
FAOSTAT (2011) http://faostat.fao.org/site/567/DesktopDefault.aspx?PageID=567ancor
Ivanović, M.S., Ivanović, D.M. (2001) Mikoze i pseudomikoze biljaka. Beograd: P.P. De-eM-Ve
Ivanović, M., Ivanović, D. (2005) Bolesti voćaka i vinove loze i njihovo suzbijanje. Beograd: Poljoprivredni fakultet
Nikolić, M.D., Milivojević, J.M. (2010) Jagodaste voćke tehnologija gajenja. Čačak: Naučno voćarsko društvo
Rekanovic, E., Stepanovic, M., Potocnik, I., Milijasevic-Marcic, S., Todorovic, B., Duduk, B., Gavrilovic, V.M. (2012) Field Efficacy of Fungicides and Biofungicides in the Control of Spur Blight of Raspberries in Serbia. u: X international rubus and ribes symposium, vol. 946, str. 289-292
Shternshis, M.V., Beljaev, A.A., Shpatova, T.V., Duzhak, A.B., Panfilova, Z.I. (2006) The Effect of Chitinase on Didymella applanata, the Causal Agent of Raspberry Cane Spur light. Biocontrol, 51(3): 311-322
Williamson, B. (1997) Spur blight. u: Ellis M.A., Converse, R.H., Williams, R.N., Williamson, B. [ur.] Compendium of Raspberry and Blackberry Diseases and Insects, St. Paul, MN, itd: American Phytopathological Society Press / APS Press, str. 7-9
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
DOI: 10.5937/zasbilj1401027S
objavljen u SCIndeksu: 21.05.2015.

Povezani članci