Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:31
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2015, vol. 57, br. 2, str. 105-121
Analiza krivičnopravnih i drugih zakonskih odredbi od značaja za detektivsku delatnost
Policijska akademija, Beograd

e-adresaaleksandar.boskovic@kpa.edu.rs
Sažetak
Na našim prostorima detektivska delatnost je novijeg datuma i ovi poslovi su se, kroz odgovarajuće forme i načine, obavljali i u periodu pre nego što je ta problematika zakonom regulisana. I pored donošenja Zakona o detektivskoj delatnosti postoje određeni propisi sadržani u nekim drugim zakonima koji se na direktan ili indirektan način mogu primeniti i na detektivsku delatnost. U tom smislu, u radu se primenom metoda analize sadržaja, komparacije, dedukcije i sinteze, istražuje i analizira upravo ta problematika, tj. propisi krivičnog zakonodavstva i nekih drugih zakona koji se odnose ili se mogu odnositi na detektivsku delatnost ili na pojedine njene aspekte, sa prethodnim osvrtom na organizaciju, subjekte, njihova ovlašćenja i način vršenja detektivske delatnosti. S obzirom da Zakon o detektivskoj delatnosti sadrži i blanketne norme koje upućuju na druga pravna akta, to su propisi koji su povezani sa detektivskom delatnošću i sadržani u drugim zakonskim propisima veoma značajni, jer se njihovom pravilnom primenom omogućava zakonito i stručno obavljanje detektivskih poslova.
Reference
Bošković, A. (2015) Radnje policije u prethodnom krivičnom postupku i njihova dokazna vrednost. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
Bošković, M., Bošković, A. (2007) Osnovi detektivske delatnosti - sa osvrtom na operativnu delatnost policije. Bar: Fakultet za poslovni menadžment
Joksić, I. (2012) Detektivska delatnost u Srbiji u susret novim zakonskim rešenjima. Nauka, bezbednost, policija, vol. 17, br. 2, str. 105-116
Jovičić, D. (2012) Detektivska djelatnost. Banja Luka: Fakultet za bezbjednost i zaštitu
Keković (2004) Nedržavni sektor bezbednosti; kako do standarda. Perjanik, MUP Crne Gore, Danilovgrad, god. 2, br. 5
Kesić, Z. (2013) Popularni imidž privatnog detektiva i njegova demistifikacija. Bezbednost, Beograd, vol. 55, br. 2, str. 84-105
Matijević, M. (2004) Neke karakteristike detektivske delatnosti. Defendologija, god. VII, br. 15-16, str. 33-38
Mijalković, S., Bajagić, M., Vučković, G. (2014) Aktuelni dometi reforme nedržavnog sektora bezbednosti Republike Srbije. u: Zbornik radova 'Suprotstavljanje savremenom organizovanom kriminalu i terorizmu', V, Beograd: Kriminalističko-policijska akademija, str. 185-204
Milošević, M. (2010) Neovlašćeno otkrivanje tajne. Nauka, bezbednost, policija, vol. 15, br. 2, str. 1-11
Nikač, Ž., Pavlović, G. (2012) Pravo privatne bezbednosti. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Plačkov, R. (2009) Policija i privatni sektor bezbednosti sa posebnim osvrtom na detektivsku delatnost. Bezbednost, Beograd, vol. 51, br. 3, str. 76-91
Risimović, R. (2012) Nužna odbrana u krivičnom pravu. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Risimović, R. (2012) Krajnja nužda u Nemačkom pravu. Bezbednost, Beograd, vol. 54, br. 3, str. 200-215
Stajić, L. (2012) Kontrola privatnog sektora bezbednosti u inostranstvu. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 46, br. 1, str. 187-202
Stojanović, Z.P. (2006) Krivično pravo - opšti deo. Beograd: Pravni fakultet
Stojanović, Z.P. (2010) Komentar Krivičnog zakonika. Podgorica: Misija OSCE u Crnoj Gori
Tanjević, N. (2011) Krivičnopravna zaštita prava intelektualne svojine u Srbiji. Bezbednost, Beograd, vol. 53, br. 1, str. 140-157
Vejnović, D., i dr. (2008) Detektivska djelatnost, Defendologija. Banja Luka: Centar za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/bezbednost1502105B
objavljen u SCIndeksu: 16.01.2016.