Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2014, vol. 57, br. 4, str. 31-42
Mogućnosti približavanja betonske industrije cirkularnom modelu kroz industrijsku simbiozu
Zavod za materijale, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska
Projekat:
Projekat RUCONBAR ECO/10/277317 finansirala je Europska komisija
ANAGENNISI - Innovative Reuse of All Tyre Components in Concrete (EU-H2020 - 603722)

Ključne reči: emisija CO2; recikliranje; alternativni cementni materijali; otpadne gume
Sažetak
Glavni problemi tradicionalne betonske industrije jesu korištenje velike količine neobnovljivih resursa i emisija stakleničkih plinova tijekom proizvodnje, korištenja i rušenja betonskih konstrukcija. Istovremeno, betonska industrija ima velike potencijale za pozitivan pomak prema održivoj proizvodnji i smanjenju negativnog ekološkog utjecaja. Jedna od mogućih strategija jeste korištenje otpadnih materijala i nusproizvoda iz drugih industrija kao vrijednih sirovina u betonskoj industriji. Ovako zatvaranje kruga moguće je samo ako se u obzir uzmu svojstva pojedinog otpadnog materijala, te se ta svojstva iskoriste prilikom projektiranja betona specijalne namjene, u kojima su ta svojstva poboljšana. Druga strategija je projektiranje betona za određeni razred izloženosti okoliša i njegov životni vijek, tj. optimizacija betona za specifičnu namjeru. Rad prikazuje neke od dostupnih otpadnih i recikliranih materijala u Hrvatskoj, te istraživanja mogućnosti njihove upotrebe u građevinarstvu. Mogućnosti primjene otpadnih i recikliranih materijala su prvo razmatrane u laboratorijskim uvjetima, te su u radu prikazani znanstveni rezultati tih istraživanja. Na temelju znanstvenih istraživanja, ponuđene su neke od mogućnosti primjene takvih materijala u specifične svrhe, gdje oni postaju tehnološki atraktivna alternativa klasičnim betonima. Predstavljeni su rezultati izvornih znanstvenih istraživanja te prototipi proizvoda proizvedeni na temelju tih istraživanja.
Reference
Biljecki, I. (2013) Eksperimentalno određivanje i predviđanje parametara trajnosti i deformacija betona s mješanim cementima. Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Diplomski rad
Bjegovic, D., Baricevic, A., Serdar, M. (2011) Durability properties of concrete with recycled waste tyres. u: The 12th International Conference on Durability of Building Materials and Components, Proceedings of, pp. 1659-1667
Bjegovic, D., Baricevic, A., Lakusic, S. (2012) Rubberized hybrid fibre reinforced concrete. u: Microstructural-related Durability of Cementitious Composites: RILEM Proceedings PRO 83
Bjegovic, D., Stirmer, N., Serdar, M. (2012) Durability properties of concrete with blended cements. Materials and Corrosion, 63 (12), pp. 1087-1096
Bjegovic, D., Baricevic, A., Lakusic, S., Damjanovic, D., Duvnjak, I. (2013) Positive interaction of industrial and recycled steel fibres in fibre reinforced concrete. Journal of Civil Engineering and Management, 19(sup1): S50-S60
Bjegović, D., Serdar, M., Jelčić, R.M., Baričević, A. (2010) Istraživanja kriterija održivosti armiranog betona. Građevinar - časopis Hrvatskog saveza građevinskih inženjera, 62, pp. 931-940
Cheeseman, C.R., Virdi, G.S. (2005) Properties and microstructure of lightweight aggregate produced from sintered sewage sludge ash. Resources, Conservation and Recycling, 45(1): 18-30
Chen, M., Blanc, D., Gautier, M., Mehu, J., Gourdon, R. (2013) Environmental and technical assessments of the potential utilization of sewage sludge ashes (SSAs) as secondary raw materials in construction. Waste Management, 33(5): 1268-1275
ETRMA - European tyre and rubber manufacturers association (2010) End of life tyres: A valuable resource with growing potential
Glavind, M. (2009) Sustainability of cement, concrete and cement replacement materials in construction. u: Sustainability of Construction Materials, Woodhead Publishing Limited, str. 120-147
He, J., Jie, Y., Zhang, J., Yu, Y., Zhang, G. (2013) Synthesis and characterization of red mud and rice husk ash-based geopolymer composites. Cement and Concrete Composites, 37: 108-118
Jelčić, R.M. (2014) Karakterizacija samozbijajućih betona izloženih visokim temperaturama. Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Disertacija
Jelčić, R.M., Bjegović, D., Gabrijel, I. (2013) Mechanical properties of self-compacting concrete with different mineral additives after high temperature exposure. u: International Conference Applications of Structural Fire Engineering Prague, CTU Publishing House, Czech Technical University in Prague, Proceedings of, pp. 467-473
Lakusic, S., Baricevic, A., Damjanovic, D., Duvnjak, I., Haladin, I. (2012) Concrete track system: ECOTRACK. u: Lakusic S. [ur.] Construction of transport infrastructure, University of Zagreb-Faculty of Civil Engineering-Department of Transportation Engineering, pp. 7-49, in Croatian
Lakušić, S., Dragičević, V., Rukavina, T. (2005) Mjere za smanjenje buke od prometa u urbanim sredinama. Građevinar, 57, 1, 1-9
Lin, W., Lin, T., Powers-Couche, L.J. (1996) Microstructures of fire-damaged concrete. ACI Materials Journal, 93, pp. 199-205
Liu, X., Zhang, N., Sun, H., Zhang, J., Li, L. (2011) Structural investigation relating to the cementitious activity of bauxite residue - Red mud. Cement and Concrete Research, 41(8): 847-853
Mehta, P.K. (1999) Concrete technology for sustainable development. Concrete International, Vol. 21, No. 11, pp. 47-53
Mehta, P.K., Monteiro, P.J.M. (2006) Concrete: Structure, properties and materials. New York: McGraw-Hill
Mitrović, A., Jevtić, D., Miličić, L., Ilić, B. (2010) Karakteristike portland cementa sa dodatkom metakaolina dobijenog kalcinacijom domaće kaolinske gline. Materijali i konstrukcije, vol. 53, br. 3, str. 32-43
Rosković, R., Bjegović, D. (2005) Role of mineral additions in reducing CO2 emission. Cement and Concrete Research, 35(5): 974-978
Serdar, M., Baričević, A., Lakušić, S., Bjegović, D. (2013) Betonski proizvodi specijalne namjene od reciklata otpadnih guma. Građevinar - časopis Hrvatskog saveza građevinskih inženjera, 65 (9), pp. 793-801
Serdar, M., Bjegovic, D., Oslakovic, I.S. (2009) Shrinkage and Creep of Concrete Prepared with Quaternary Blended Cement. IABSE Symposium Report, 96(4): 123-131
Skenderović, B., Čeh, A. (2012) Ispitivanje mogućnosti poboljšanja hidraulične aktivnosti domaćeg letećeg pepela. Građevinski materijali i konstrukcije, vol. 55, br. 4, str. 15-21
 

O članku

jezik rada: hrvatski, engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/grmk1404031B
objavljen u SCIndeksu: 07.02.2015.

Povezani članci

J Appl Eng Science (2014)
Mogućnosti upotrebe reciklata otpadnih guma u betonskoj industriji
Serdar Marijana, i dr.

Vojnotehnički glasnik (2016)
Buka kao eksterni efekat saobraćaja i transporta
Starčević Slobodan M., i dr.

FU: Archit&Civil Engin (2011)
Procena čvrstoće pri pritisku betona sa prirodnim i recikliranim agregatom
Janković Ksenija, i dr.

prikaži sve [4]