Metrika

  • citati u SCIndeksu: [5]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2011, vol. 45, br. 3, str. 85-113
Primena načela uti possidetis juris u sporu između El Salvadora i Hondurasa
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet
Sažetak
Sa obzirom na konkretne okolnosti ovog spora Sudsko veće je primenilo načelo uti possidetis juris kao načelo kolonijalnog efektiviteta. Ovaj sudski predmet pokazuje da je poželjno ostaviti široko ovlašćenje Međunarodnom sudu u pogledu primene prava u slučajevima kada se primarno primenjuje načelo uti possidetis juris. On pokazuje da je Sudsko veće rešilo spor primenom načela uti possidetis juris, ali da je ono uzimalo u obzir i saglasnost dve države u pogledu protezanja granice, načelo efektiviteta, načelo pravičnosti kao i topografske karakteristike terena.
Reference
*** (1992) Case concerning the land, island and maritime frontier dispute (El Salvador/Honduras: Nicaragua intervening). IJC, Judgment of 11 September dostupno na http://www.icjcij.org/docket/index.php?p1=3&p2=3&code=sh&case=75&k=0e, posećeno avgusta 2011
*** (1988) Case concerning the land, island and maritime frontier dispute (El Salvador/Honduras). Memorial of the Republic of El Salvador, 1 June vol. I, par. 3. 3
*** (1986) Frontier dispute: Judgment. ICJ Reports, str. 554
Knežević-Predić, V.P. (2001) Princip uti possidetis juris u praksi međunarodnih sudova. Međunarodni problemi, vol. 53, br. 4, str. 430-444
Rottem, G. (1993) Land, island and maritime frontier dispute, El Salvador/Honduras. American Journal of International Law, 619
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns1103085E
objavljen u SCIndeksu: 27.03.2012.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Nema povezanih članaka