Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:23
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:19

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2014, vol. 48, br. 3, str. 67-80
Zaštita, uređenje i korišćenje poljoprivrednog zemljišta u republici Srbiji
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet
Projekat:
Biomedicina, zaštita životne sredine i pravo (MPNTR - 179079)

Ključne reči: poljoprivredno zemljište; zaštita poljoprivrednog zemljišta; uređenje i korišćenje poljoprivrednog zemljišta
Sažetak
Predmet rada je zaštita, uređenje i korišćenje, poljoprivrednog zemljišta, kao dobra od opšteg interesa, prvenstveno prema Zakonu o poljoprivrednom zemljištu. Poljoprivredno zemljište koristi se isključivo za poljoprivrednu proizvodnju osim ako Zakon ne predviđa nešto drugo. Vlasnik, odnosno korisnik, obradivog poljoprivrednog zemljišta dužan je da kao dobar domaćin i po pravilima kodeksa dobre poljoprivredne prakse, zemljište redovno obrađuje i primenjuje mere utvrđene kako, Zakonom o poljoprivrednom zemljištu tako i drugim odgovarajućim propisima. Pomenutim Zakonom predviđena su pravila koja se odnose na način korišćenja poljoprivrednog zemljišta pa je zabranjeno: ispuštanje i odlaganje opasnih i štetnih materija; korišćenje obradivog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe; usitnjavanje katastarskih parcela obradivog poljoprivrednog zemljišta; pričinjavanje poljske štete itd. Radi zaštite poljoprivrednog zemljišta preduzimaju se odgovarajuće protiverozivne mere kao i zaštita zemljišta od klimatskih uticaja, i elementarnih nepogoda. Održivo korišćenje i zaštita poljoprivrednog zemljišta ostvaruje se i merama uređenja poljoprivrednog zemljišta, pod kojima se prema Zakonu o poljoprivrednom zemljištu, podrazumevaju postupci: komasacije, dobrovoljnog grupisanja zemljišta i melioracije. Radi efikasnije zaštite poljoprivrednog zemljišta u Republici Srbiji ustanovljen je informacioni sistem o poljoprivrednom zemljištu, kao i Uprava za poljoprivredno zemljište, pri ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede.
Reference
*** (2013) Izveštaj o stanju zemljišta u RS za 2012. godinu. Beograd: Agencija za zaštitu životne sredine
*** (2004) Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađenja životne sredine. Sl. glasnik RS, br. 135, čl. 2(2)
*** (2006-2008) Zakon o poljoprivrednom zemljištu. Sl. Glasnik RS, br. 62/2006, 65/2008
*** (2010) Zakon o prostornom planu Republike Srbije od 2010/2020. Sl. glasnik RS, br. 88, glava 5 (1.1.i 1.1.1)
*** (2011) Regionalni prostorni plan AP Vojvodine do 2020. godine. Novi Sad, god. str, 8
*** (2014) Strategija poljoprivrede i ruralnog razvoja Republike Srbije za period 2014-2024. Sl. glasnik RS, br. 85. str, 2
*** (2013) The State of soil in European Commission 2012 / Izveštaj o stanju zemljišta u RS za 2012. godinu. Beograd: Agencija za zaštitu životne sredine, str. 5
*** (2010) Uredba o programu sistematskog praćenja kvaliteta zemljišta indikatorima za ocenu rizika od degradacije zemljišta i metodologiji za izradu remedijacionih programa. Službeni glasnik Republike Srbije, broj 88
Harris, J.M. (2009) Ekonomija životne sredine i prirodnih resursa. Beograd: Data status
Kuštrimović-Kovačević, R., Lazić, M. (2009) Stvarno pravo. Niš
Oldeman, L.R., et al. (1990) Global assessment of soil degradation. Wagenigen, Nederlands: IRSIC/UNEP, p. 126
Pimentel, D., ur. (1993) World Soil Erosion and Conservation. Cambridge, UK: Cambridge Univresity Press
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns48-7247
objavljen u SCIndeksu: 17.02.2015.
metod recenzije: dvostruko anoniman