Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2016, vol. 50, br. 3, str. 861-876
Redovni pravni lekovi po odredbama parničnog zakonodavstva iz 1853. i 1860. godine
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Srbija

e-adresaM.Kulauzov@pf.uns.ac.rs
Projekat:
Projekat Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu: Pravna tradicija i novi pravni izazovi

Sažetak
Autor u radu vrši istorijskopravnu analizu odredaba Zakonika o građanskom sudskom postupku iz 1853. i 1860. godine koje se odnose na redovne pravne lekove. Kako se radilo o materiji koja ranije nije bila zakonski regulisana, ubrzo su usledile brojne izmene i dopune prvobitnih normativnih rešenja koje su razmotrene i upoređene sa izvornim tekstom odgovarajućih zakonskih odredaba. Obrađena su i pravila o nadležnosti Apelacionog, Kasacionog i Vrhovnog suda sadržana u sudskim ustrojstvima. U pogledu redovnih pravnih sredstava, detaljno su analizirane njihove vrste, broj, rokovi za izjavljivanje, uslovi pod kojima su dozvoljeni pravni lekovi, dopuštenost iznošenja novih činjenica i dokaza u njima, obaveza njihovog dostavljanja protivnoj stranci na odgovor, karakter sudskih odluka donetih povodom izjavljenih pravnih sredstava. Izmene prvobitne zakonske regulative iz 1853. godine ukazuju na tendenciju smanjivanja broja sudskih instanci, redukovanja broja pravnih lekova i uslova pod kojima se mogu izjaviti. Naime, u praksi se vrlo brzo pokazalo da je sudska organizacija suviše razgranata i sistem ostvarivanja pravne zaštite isuviše složen, što je komplikovalo, usporavalo i poskupljivalo postupak. Zato je u narednom procesnom zakoniku iz 1860. godine predviđena samo jedna žalbena instanca - Apelacioni sud i jedan redovan pravni lek - žalba (nezadovoljstvo).
Reference
*** (1853) Zakonik o sudejskom postupku u parnicama građanskim za Knjažestvo Srbiju. Sl list
*** (1856) Izmene Zakonika o sudejskom postupku u građanskim parnicama od 28. decembra 1855. godine. Sbornik zakona i uredba i uredbeni ukaza izdani u Knjažestvu Srbiji, br. 8
*** (1858) Izmene u postupku sudejskom za građanske parnice propisanom. Sbornik zakona i uredba i uredbeni ukaza izdani u Knjažestvu Srbiji, br. 11
*** (1859) O sudejskoj struci. Srbske novine, broj 91 od 4. avgusta, 367
*** (1856) Uredba od 28. decembra 1855. godine. Sbornik zakona i uredba i uredbeni ukaza izdani u Knjažestvu Srbiji, br. 8
*** (1847) Ustrojenije Vrhovnog suda. Sbornik zakona i uredba i uredbeni ukaza izdani u Knjažestvu Srbskom, br. 3
*** (1847) Ustrojenije Apelacionog suda od 1. novembra 1846. godine. Sbornik zakona i uredba i uredbeni ukaza izdani u Knjažestvu Srbskom, br. 3
*** (1856) Ustrojenije Vrhovnog i Kasacionog suda od 28. decembra 1855. godine. Sbornik zakona i uredba i uredbeni ukaza izdani u Knjažestvu Srbiji, br. 8
*** (1847) Ustrojenija Vrhovnog suda od 9. septembra 1846. godine. Sbornik zakona i uredba i uredbeni ukaza izdani u Knjažestvu Srbskom, br. 3, Čl. 12
*** (1917) Zakonik o postupku sudskom u građanskim parnicama sa svima izmenama i dopunama. Beograd, Čl. 314, (u daljem tekstu: Zakonik iz 1865. god.)
*** (1855) Izmena Zakonika iz 1855. god. u vezi sa čl. 604 Zakonika iz 1853. god. Čl. 597
*** (1855) Izmena Zakonika iz 1855. god. u vezi sa čl. 601-603 i 617-618 Zakonika iz 1853. god. Čl. 616 i 617
*** (1860) Ustrojenija Apelacionog suda od 12. februara 1860. godine. u: Zakonik o postupku sudejskom u građanskim parnicama za Knjažestvo Srbiju, Beograd, Čl. 7
*** (1858) Ustrojenija Apelacionih sudova. Sbornik zakona i uredba i uredbeni ukaza izdani u Knjažestvu Srbiji, Čl. 8, br. 11
*** (1858) Ustrojenija Kasacionog suda. Sbornik zakona i uredba i uredbeni ukaza izdani u Knjažestvu Srbiji, br. 11, Čl. 10
*** (1860) Zakonik o postupku sudejskom u građanskim parnicama. Beograd, Čl. 244
*** (1865) Zakonik o postupku sudskom u građanskim parnicama za Knjažestvo Srbiju. Beograd, Čl. 309-321
Antić, A. (1906) Nekoliko reči o rokovima. Branič - povremeni list za pravne i državne nauke, broj 11 i 12 od novembra i decembra 1906. g., 731
Arsenović, S. (1880) Rokovi i ročišta. Porota - list za pravne i državne nauke, broj 9, 137-138, 31. mart (12. aprila), Beograd
Blagojević, B.T. (1933) Neka pitanja povodom stupanja na snagu građanskog parničnog postupka. Arhiv za pravne i društvene nauke, 5, 411-412
Blagojević, B.T. (1936) Načela privatnoga procesnoga prava. Beograd
Đorđević, A. (1923) Teorija građanskog sudskog postupka s pogledom na Zakonik o postupku sudskom u građanskim parnicama za Kraljevinu Srbiju II. Beograd, 159
Đorđević, A. (1924) Teorija građanskog sudskog postupka s pogledom na Zakonik o postupku sudskom u građanskim parnicama za Kraljevinu Srbiju I. Beograd, 106-107
Jovanović, S. (1925) Ustavobranitelji i njihova vlada 1838-1858. Beograd
Karajovanović, Đ. (1906) Novi navodi po našem procesualnom pravu, izneti tek u nezadovoljstvu ili žalbi ne smeju se uzimati u vid. Branič - povremeni list za pravne i državne nauke, marta, broj 3; 181-182
Milinković, J. (1859) Pogled na našu sudejsku struku. Srbske novine, broj 34, 19. marta, 137
Milinković, J. (1859) Pogled na našu sudejsku struku. Srbske novine, broj 32, od 14. marta, 129
Niketić, G. (1921) Građanski Zakonik Kraljevine Srbije - protumačen odlukama odeljenja i opšte sednice Kasacionoga suda. Beograd
Perić, Ž.M., Aranđelović, D. (1920) Građanski sudski postupak, predavanja na Pravničkome fakultetu, prvi deo - o suđenju. Beograd, prva knjiga: o ustrojstvu sudova i njihovoj nadležnosti, 196
Perić, Ž.M., Aranđelović, D. (1912) Građanski sudski postupak, predavanja na Pravničkome fakultetu, drugi deo - o izvršenju odluka sudskih. Beograd, prva knjiga, 43-46
Stanković, U. (2012) Prvi pokušaji kodifikacije građanskog postupka u Srbiji (1829-1844). Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 46, br. 2, str. 489-508
Stanković, U. (2013) Nacrt zakonika o građanskom postupku Jovana Hadžića (1845). Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 47, br. 2, str. 495-513
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns50-12419
objavljen u SCIndeksu: 25.04.2017.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka