Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2014, vol. 43, br. 5, str. 48-69
Razvoj cash managment proizvoda u Srbiji i uticaj na profitabilnost banaka
aUniverzitet Singidunum, Beograd
bBanca Intesa a.d. Beograd

e-adresalbarjaktarovic@singidunum.ac.rs, marko.markovic@bancaintesa.rs
Projekat:
Unapređenje konkurentnosti Srbije u procesu pristupanja Evropskoj uniji (MPNTR - 47028)

Ključne reči: Cash Management; Cash Pooling; POS; ATM; obrazovanje
Sažetak
Cash management proizvodi su u funkciji unapređenja poslovanja kompanije, odnosno upravljanja likvidnošću. Cilj ovog rada je da utvrdi nivo razvijenosti Cash Management proizvoda u Srbiji, kao i njihov uticaj na profitabilnost i optimizaciju troškova banke. Domaće banke osnovane stranim kapitalom, pre svega iz Austrije i Italije, su uvele prve savremenije Cash Management proizvode, krajem 2002. godine zahvaljujući razvoju elektronskog bankarstva i premeštanjem domaćeg platnog prometa u poslovne banke. Takođe, će analiza pokazati da banke sa jasnim fokusom na saradnju sa korporativnim klijentima kontinuirano razvijaju ovu grupu proizvoda u Srbiji (Raiffeisen banka, UniCredit banka, Banca Intesa, Erste bank). Istraživanje obuhvata paralelni prikaz razvijenosti Cash management proizvoda domaćih banaka i njihovih centrala u inostranstvu na kraju 2009. i 2012. godine. Rezultati sprovedenog istraživanja ukazuju da su domaće banke osnovane italijanskim kapitalom (Banca Intesa i UniCredit banka) preuzele vodeću ulogu u uvođenju novih savremenijih Cash management proizvoda zahvaljujući dobrom sektoru informacionih tehnologija u Srbiji.
Reference
Barjaktarović, L., Jović, Z., Milojević, M. (2013) Poslovne finansije. Beograd: Univerzitet Singidunum
Barjaktarović, L. (2010) Cash Management koncept. Bankarstvo, vol. 39, br. 3-4, str. 36-51
Christodoulacis, G. (2013) Managing company credit risk and liquidity under severe shocks. u: ICAP's, 3rd Credit Risk Management Conference
Commerz bank (2012) Liquidity management with clockwork precision: Cash management and payments. www.commerzbank.com/corporatebanking, 12/02/2014
Đurić, D.M. (1999) Uvod u finansijski menadžment. Beograd: Institut ekonomskih nauka / IEN
Jaffe, R.W. (2005) Corporate finance. New York: McGraw-Hill
Narodna banka Srbije (2010) Bankarski sektor u Srbiji - Izveštaj za IV kvartal 2009. godine
Narodna banka Srbije (2013) Broj i aktivnost platnih kartica izdatih u Republici Srbiji
Narodna banka Srbije (2013) Bankarski sektor u Srbiji - Izveštaj za IV kvartal 2012. godine
Narodna banka Srbije (2012) Bankarski sektor u Srbiji - Izveštaj za IV kvartal 2011. godine
Narodna banka Srbije (2011) Bankarski sektor u Srbiji - Izveštaj za IV kvartal 2010. godine
Narodna banka Srbije (2013) Broj transakcija i promet karticama izdatim u Republici Srbiji na bankomatima i prodajnim mestima u zemlji
Raiffeisen bank a.d. (2008) Proizvodi Odeljenja za pravljanje tokovima novca. Beograd
Raiffeisen Zentral Bank (2008) Cash management product catalogue
Udruženje banaka Srbije (2013) Doprinos bankarskog sektora ekonomiji i društvu Srbije
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/bankarstvo1405048B
objavljen u SCIndeksu: 28.05.2015.

Povezani članci

Industrija (2020)
Odnos kretanja bilansnih stavki i likvidnosti - primer bankarskog sektora Srbije
Vesić Tamara, i dr.

Ekonomika (2008)
Modeli vrednovanja imovine preduzeća
Prokopović Borivoje B., i dr.

Ekonomika (2015)
Likvidnost velikih pravnih lica u Republici Srbiji
Milojević Marko, i dr.

prikaži sve [5]