Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2015, vol. 44, br. 1, str. 12-25
Rizici kreditiranja malog biznisa u Republici Srbiji
aMarfin bank AD Beograd, filijala Valjevo
bUniverzitet Union, Beogradska bankarska akademija - Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, Beograd

e-adresadusko.ranisavljevic@marfinbank.rs, darko.vukovic@bba.edu.rs
Ključne reči: krediti; mali biznis; rizici
Sažetak
Imajući u vidu velike rizike plasmana kredita malim preduzećima i preduzetnicima u Srbiji, u ovom radu smo analizirali taj problem i predstavili konkretne aktivnosti koje poslovna banka treba da preduzme kako bi smanjila ove rizike. Analizom stanja poslovnog okruženja u Srbiji i trenutne prakse plasmana kredita, zaključili smo da je prilikom odobrenja kreditnih zahteva, bez izuzetka, neophodno preduzeti sledeće analize i aktivnosti: statusna provera klijenta, finansijska analiza preduzetničkog biznisa, analiza preduzetnikovog poslovanja, procena urednosti izmirenja obaveza preduzetnika, analiza rizika kreiranja ponude (seta proizvoda) banke, evaluacija instrumenata obezbeđenja kredita, valutni rizik kreditiranja biznisa i rizici kreditiranja preduzetničkog biznisa u razvoju. Slične studije su sprovođene u Sjedinjenim Državama, sa naglaskom da je ova analiza fokusirana na potrebe i praksu bankarskog sistema u Srbiji, sa dljem da poslovne banke navedene aktivnosti i analize dosledno i sveobuhvatno primenjuju, stavljajući ih u prvi plan ispred ispred ubrzanih kreditnih procedura, akvizicije i dobrih poslovnih rezultata na kratak rok.
Reference
*** (2011) Zakon o privrednim društvima. Sl. Glasnik RS, br. 36 i 99
*** (2004-2011) Zakon o Agenciji za privredne registre. Službeni glasnik RS, 55/2004, 111/2009 i 99/2011
*** (1991-2004) Zakon o privatnim preduzetnicima. Službeni glasnik RS, br. 19/91, 46/91, 31/93 - US, 39/93, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95, 35/02, 101/05 - dr. zakon, 55/04 - dr. zakon i 61/05 - dr. zakon
*** (2011/2013) Odluka o klasifikaciji bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke. Sl. Glasnik RS, 94, 57/2012, 123/2012, 43/2013 i 113
*** (2011/2013) Odluka o upravljanju rizicima. Sl. Glasnik RS, 45, 94/11, 119/12 i 123/12 23/2013 - dr. odluka, 43/2013 i 92
Berger, A., Frame, S.W., Miller, H.N. (2002) Credit Scoring and the Availability, Price, and Risk of Small Business Credit. FRB of Atlanta Working Paper + FEDS Working Paper, No. 2002-6, No. 2002-26. http://ssrn.com/abstract=315044 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.315044
Berger, A.N., Udell, G.F. (2002) Small business credit availability and small business lending: The importance of bank organizational structure. Economic Journal, 112, F32-F53
Frame, S.W., Srinivasan, A., Woosley, L. (2001) The Effect of Credit Scoring on Small-Business Lending. Journal of Money, Credit and Banking, 33(3): 813
Jiménez, G., Salas, J.S., Ongena, S.R.G., Peydro, J. (2013) Hazardous Times for Monetary Policy: What Do Twenty-Three Million Bank Loans Say about the Effects of Monetary Policy on Credit Risk-Taking?. u: CentER Discussion Paper Series No. 2007-75
Mester, L.J. (1997) What's the point of credit scoring?. Business Review, September/October: 3-16
Robb, A.M., Robinson, D.T. (2012) The Capital Structure Decisions of New Firms. Review of Financial Studies, 27(1): 153-179
Stein, J.C. (2002) Information production and capital allocation: Decentralized vs. hierarchical firms. Journal of Finance, 57, str. 1891-1921
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/bankarstvo1501012R
objavljen u SCIndeksu: 24.06.2015.