Metrika

  • citati u SCIndeksu: [9]
  • citati u CrossRef-u:[6]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2014, br. 1, str. 95-107
Interna kontrola i interna revizija u funkciji menadžmenta
aJKP Gradsko zelenilo, Novi Sad
bViša škola za ekonomiju i informatiku, Prjedor, BiH
cFond za zdravstveno osiguranje Republike Srpske, Prijedor, BiH

e-adresaslobodan.popovic49@gmail.com
Ključne reči: menadžment; trougao Sierpinskog; interna kontrola; interna revizija
Sažetak
Usled veoma dinamičnih promena na tržištima, pogotovo na tržištima kapitala, vlasnicima kapitala i investitorima potrebno je pouzdano i nezavisno mišljenje o finansijskim izveštajima preduzeća koja su predmet njihovog interesovanja. U uslovima koje karakteriše velika unificiranost heterogenih finansijskih izveštaja, menadžment preduzeća traga za načinom boljeg uspostavljanja kontrole preduzeća, što predstavlja dug i kontinuiran proces. Punu podršku u tome pruža mu interna kontrola i interna revizija poslovanja preduzeća. U radu su data empirijska istraživanja na primeru trougla Sierpinskog prikazanog u obliku dijagrama. Osim toga, u radu su dati elementi upravljačkog pristupa internoj kontroli i osnovni prikazi interne revizije koji mogu biti primenjeni u funkciji menadžmenta većine srednjih i velikih preduzeća. Veliki broj prikazanih elementa koegzistiraju u međusobnom odnosu i zajedno čine jaku i kohezivnu celinu. Važno je istaći da ne postoji takav sistem interne kontrole i interne revizije koji bi svaki put obezbedio perfektne rezultate zaštite preduzeća od neželjenih delovanja.
Reference
Chorafas, N.D. (2001) Implementing and Auditing the Internal Control System, Great Britain. Chippenham, Wiltshire: Antony Rowe Ltd, : 43
COSO (1992) Internal Control-Integrated Framework. Jersey City, NJ: Committee of Sponsoring Organizations, : 10
Eremić-Đođić, J., Savanović, N., Sikimić, V. (2013) Upravlјanje procesom interne kontrole. Sremska Kamenica: Atelјe Delač, : 309
Ivaniš, M. (2003) Osnovni aspekti planiranja revizije. Revizor, (22): 105
Jorion, P. (2001) Value At Risk, The New Benchmark for Managing Financial Risk. McGraw-Hill, second edition
Lynch, F. (2007) Finansijske informacije za menadžment. Prevod Saveza računovođa i revizora Srbije od izdavača Kaplan publishing Foulks Lynch, ACCA, : 39
Ljubisavlјević, S. (2011) Revizija kao instrument provere kvaliteta finansijskog izveštavaanja. Beograd: SRR Srbije, Kosmos, : 164-17
Ljutić, B. (2005) Revizija logika, principi i praksa. Beograd: Mladost biro šped, : 121-15
Ministarstvo Finansija, Beograd (2011) Pravilnik o zajedničkim kriterijumima za organizovanje i standardima i metodološkim uputstvima za postupanje i izveštavanje interne revizije u javnom sektoru. Službeni glasnik RS, (99)
Popović, S., Eremić-Đođić, J., Grublješić, Ţ., Mijić, R. (2014) Internal control management functions. u: IV International Symposium Engineering Management and Competitiveness, Zrenjanin: Tehnički fakultet 'Mihajlo Pupin', : 373-377
Popović, S. (2014) Socio-ekonomski faktori ograničenja razvoja agrara. Novi Sad: Fimek, Monografija
Root, J.S. (1999) Beyond COSO-internal Control To Enhance Corporate Governance. United States of America: John Wiley & Sons, : 171
Soltani, B. (2009) Revizija, Međunarodni pristup. Zagreb: Mate, : 303
Stanišić, M. (2006) Modeli interne kontrole. Računovodstvo, vol. 50, br. 9-10, str. 22-35
Vitorović, B. (2004) Interne kontrole i interna revizija, Profesionalna regulativa u računovodstvu. Beograd: Savez računovođa i revizora Srbije, : 36
Vitorović, B. (2002) Uspostavljanje i organizovanje interne revizije. Revizor, vol. 5, br. 17, str. 63-77
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/skolbiz1-6039
objavljen u SCIndeksu: 10.10.2014.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Nema povezanih članaka