Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:[3]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2014, br. 2, str. 124-140
Značaj i izvozni potencijal privrede Republike Srbije sa posebnim osvrtom na stanje stočnog fonda
Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad

e-adresalidija.madzar.vps@gmail.com
Ključne reči: poljoprivreda Republike Srbije; poljoprivredna gazdinstva; poljoprivredni proizvodi; agrarna politika Republike Srbije; spoljnotrgovinska razmena Republike Srbije; stočni fond Republike Srbije; uvozna zavisnost Republike Srbije
Sažetak
Poljoprivreda, s obzirom na raspoloživost značajnih ljudskih potencijala i prirodnih resursa, kao i na ostvareni nivo proizvodnje i prerade, predstavlja jednu od ključnih privrednih delatnosti Republike Srbije (RS). Međutim, kao rezultat procesa tranzicije, poljoprivreda RS posluje u krajnje nestabilnim, nepredvidivim i nepovoljnim uslovima. Ona se stoga karakteriše nepromenjenom proizvodnom strukturom u, pre svega, kapitalno intenzivnoj proizvodnji. Stočarstvo, zajedno sa ratarstvom, predstavlja esencijalnu granu poljoprivrede RS. Stočarstvo Srbije zauzima značajno mesto u privredi zemlje, jer stvara veliku dodatu vrednost angažovanjem prirodnih i ljudskih resursa. Premda ova delatnost ima šanse da preraste u značajnu poljoprivrednu granu, obim stočnog fonda tokom poslednje dve decenije beleži stalnu tendenciju pada, u iznosu od 2-3% na godišnjem nivou. Cilj sprovedenog istraživanja se odnosi na ispitivanje uzroka pada učešća poljoprivrede i stočnog fonda RS u bruto domaćem proizvodu zemlje (BDP-u), kao i uzroka tendencije postepenog i upornog smanjivanja i krize stočnog fonda Srbije. Podaci iz rada se, u najvećoj meri, zasnivaju na Popisu poljoprivrede iz 2012. godine. Treba napomenuti i da, usled različitih definicija pojmova, podaci dobijeni najnovijim Popisom poljoprivrede nisu u potpunosti uporedivi sa podacima dobijenim u dosadašnjim redovnim statističkim istraživanjima. Popisivanje porodičnih gazdinstava i gazdinstava preduzetnika je sprovedeno metodom intervjua. U istraživanju su takođe primenjene statističke metode analize trenutnih i intervalnih vremenskih serija podataka, kao i metoda komparacije razmatranih varijabli. U radu se, najpre, razmatra značaj i spoljnotrgovinska pozicija poljoprivrede u nacionalnoj ekonomiji RS. Dalje se posvećuje pažnja trenutnom stanju domaćeg stočnog fonda i njegovoj geografskoj raspodeli po statistički definisanim regionima RS, pri čemu se komparativnom analizom prati kretanje stočnog fonda RS u periodu od poslednjih 18 godina. Kako uvoz poljoprivrednih proizvoda raste brže od izvoza, rezultati analize ukazuju da se Republika Srbija postepeno transformisala u zemlju zavisnu od uvoza poljoprivrednih proizvoda, stočnog fonda, mesa i mlečnih prerađevina. Ovom zaključku su kumovale i krajnje nepovoljne mere agrarne politike RS.
Reference
*** (2014) Strategija poljoprivrede i ruralnog razvoja Republike Srbije za period 2014-2024. godine. Službeni glasnik Republike Srbije, (85)
Aleksić, S., Pantelić, V., Radović, Č. (2009) Stočarska proizvodnja - stanje i budući pravci razvoja u Republici Srbiji. Biotechnology in Animal Husbandry, vol. 25, br. 5-6-1, str. 267-276
Food and Agriculture Organization (2014) FAOSTAT Country Profiles - Economic Indicators for Serbia. http://faostat.fao.org/CountryProfiles/Country_Profile/Direct.aspx?lang=en&area=272 (pristupljeno: 20141030)
Gulan, B. (2013) Agrar Srbije u susret evropskim integracijama i agrarnoj politici. http://www.makroekonomija.org/poljoprivreda/agrar-srbije-u-susret-evropskim-integracijama-i-agrarnoj-politici (pristupljeno: 20141030), 19. april
Gulan, B. (2013) Kako pomoći farmerima. Novi korak, 79(13): 16-17
Privredna komora Srbije (2013) Statistika poljoprivrede, prehrambene i duvanske industrije i vodoprivrede. http://www.pks.rs/PrivredaSrbije.aspx?id=13&p=2& (pristupljeno: 20141106)
Republički zavod za statistiku (2013) Census of agriculture 2012 - agriculture in the republic of Serbia, I. Book I
Republički zavod za statistiku (2013) Census of agriculture 2012 - agriculture in the republic of Serbia, II. Book II
Republički zavod za statistiku (2012) Popis poljoprivrede 2012. godine u Republici Srbiji – konačni rezultati. http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/public/PublicationView.aspx?pKey=41&pLevel=1&pubType=2&pubKey=2106 (pristupljeno: 20141030)
Stošić, M., Lazarević, D. (2009) Country Pasture/Forage Resource Profiles - Republic of Serbia. Rome: Food and Agriculture Organization, str. 14-15
Vasiljević, Z. (2007) Osnovni pravci reforme agrarne politike u Srbiji. Beograd: Naučno društvo ekonomista sa AEN, str. 203-214
Veselinović, P. (2014) Izvozni potencijal privrede Srbije u novim globalnim uslovima. u: Kovačević M., Grečić V. [ur.] Stanje i perspektive - Ekonomsko-finansijski odnosi Srbije sa inostranstvom, Beograd: Naučno društvo ekonomista Srbije sa Akademijom ekonomskih nauka, str. 63-82
Vlada Republike Srbije Činjenice o Srbiji – poljoprivreda. zvanični Web-site Vlade Republike Srbije. http://www.arhiva.srbija.gov.rs/cms/view.php?id=1024 (pristupljeno: 20141030)
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/skolbiz2-7107
objavljen u SCIndeksu: 20.03.2015.
metod recenzije: dvostruko anoniman