Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:13
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:13
članak: 1 od 1  
Ekonomski signali: poslovni magazin
2014, vol. 9, br. 1, str. 113-129
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
doi:10.5937/ekonsig1401113G


Utvrđivanje međuregionalnih dispariteta u razvoju turističke privrede Srbije
Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad

Sažetak

U sveobuhvatnom privrednom razvoju mnogih država turizam je prepoznat kao značajna privredna delatnost, bitan izvozni proizvod i pokretač celokupnog ekonomskog razvoja. Razvoj turističke privrede doprinosi regionalnom razvoju, a radna mesta otvaraju se čak i u područjima industrijskog i ruralnog nazadovanja, te onih područja koja prolaze kroz urbanu obnovu. Drugačije rečeno turizam je agens oživljavanja mnogih privrednih i neprivrednih delatnosti, te razvoja nedovoljno razvijenih područja i stimulacije zapošljavanja i posebno značajan faktor u daljem razvoju ekonomskih odnosa sa inostranstvom. Saznanje o postojanju dispariteta u turističkom razvoju u svetu nametnulo se i pri koncipiranju ovog istraživačkog poduhvata kao aktuelne teme, a u radu se prikazuje prividnost turističke samostalnosti svake regije u Srbiji, te se ukazuje na značaj međuregionalnog povezivanja u cilju učvršćivanja pozicije Srbije kao potencijalne turističke destinacije na evropskom i svetskom turističkom tržištu. U radu su izneti podaci dobijeni istraživanjem sekundarnih publikacija i statističke dokumentacije.

Ključne reči

turizam; regionalna razvijenost; Srbija

Reference

*** Statistički godišnjaci Srbije. Republički zavod za statistiku Srbije
*** (2001) Tourism 2020 vision. Madrid: WTO
Bakić, O. (1997) Srbija na međunarodnom turističkom tržištu elementi strategije. Nova trgovina, 50(7-8): 23-31
Blagojević, S. (2005) Podsticanje razvoja turističke privrede. Turizam, PMF, Departman za Geografiju, Turizam i Hotelijerstvo, Novi Sad, br. 9, str. 90-92
Bowen, J. (2000) The interface between tourism and other agriculture. Journal of rural Studies, str. 23-28
Cheong, R. (1995) The virtual threat to travel and tourism. Tourism Management, 16(6): 417
Gajić, T. (2009) Upravljanje razvojem turizma Južnobačkog okruga. Novi Sad: Prirodno-matematički fakultet - Departman za turizam i hotelijerstvo, doktorska disertacija
Gajić, T. (2009) Management of tourist demands, offers and sustainable tourism in southern Backa region. Academica Turistica, Journal for Theory and Practice of Tourism, Portorož, Slovenija, str. 17-24
Gajić, T. (2009) Karakteristike razvoja i uticaja turizma na ukupnu privredu Vojvodine. Ekonomika poljoprivrede, vol. 56, br. 2, str. 303-317
Gajić, T., Đurica, N., Bošković, T. (2010) Ekonomsko aktiviranje ljudskih resursa u turističkoj privredi - primer Južnobačkog okruga. Ekonomika poljoprivrede, vol. 57, br. 1, str. 61-78
Gajić, T. (2010) Turizam u funkciji intenzifikacije privrednog razvoja receptivnih i emitivnih područja - primer Južnobačkog okruga. Industrija, vol. 38, br. 3, str. 139-154
Goodwin, H. (2007) Measuring and reporting the impact of tourism poverty. u: Developments in Tourism Research, Advances in Tourism Research Series, Elsevier, str. 63-76
Grupa autora (1998) Važnija pitanja inostranog turizma u Srbiji. Beograd: PMF - Odsek za turizmološke nauke, Istraživački projekat 'Turistički potencijali Srbije', sv.3
Hall, C.M. (2007) Tourism and Regional Competitiveness, Developments in Tourism Research, Advances in Tourism Research Series. The Netherlands: Elsevier, 217-233
Haulot, A. (1995) The economic and social value of tourism. Tourism Management, 14(5), str. 392-396
Hawkins, D. (1990) Impact of tourism. u: Tourism marketing and management handbook, Prentice Hall, str. 219-222
Hunziker, R. (1961) Revenue de tourisme. Bern, Switzerland
Inskeep, E. (2004) National and Regional Tourism Planning. London: International Business Press
Jovičić, Ž. (1989) Turizam Srbije. Beograd: Turistička štampa
Mathieson, A. (2006) Economic, physical and social impacts. Journal of Tourism Studies, 1(2), str. 2-9
Nordin, S. (2005) Tourism of tomorrow. Ostersund, Sweden: European Tourism Research Institute
Romelić, J., Tomić, P. (2001) Uticaj turističkih kretanja na materijalnu bazu turizma u Srbiji. Turizam, PMF, Departman za Geografiju, Turizam i Hotelijerstvo, Novi Sad, br. 5, str. 96-98
Romelić, J., Tomka, D. (1996) Turistički potenacijali Srbije. u: Zbornik radova: Turistički potencijali Jugoslavije, Novi Sad: Institut za Geografiju, str. 47
Romelić, J. (2008) Turističke regije Srbije. Novi Sad: Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo
Shafer, E. (1997) Tourism economy analysis. Tourism Management, 8(2): 179-182
Stephenson, M. (2007) The socio-political implications of tourism. Developments in tourism research, advances in tourism research series. The Netherlands: Elsevier
Stipanuk, D. (2005) Tourism and Economy. Tourism Management, 267-278
Vukićević, M. (1992) Ekonomika i organizacija turizma. Novi Sad: Institut za geografiju