Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2015, vol. 14, br. 1, str. 35-54
Nove tehnologije i slobodno vrijeme studenata oštećena vida na Sveučilištu u Zagrebu
Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb, Hrvatska

e-adresadsikiric@erf.hr
Ključne reči: nove tehnologije; studenti s invaliditetom; slobodno vrijeme; oštećenja vida
Sažetak
Slobodno vrijeme je važno područje u životu svake osobe pa tako i u životu osoba oštećena vida. Obrazovanje, a samim time i studiranje, značajno je za svaku mladu osobu, jer se tada studenti susreću s novim situacijama, kao što je, između ostaloga, i samostalno donošenje odluka i prihvaćanje odgovornosti. Težina ovih odgovornosti postaje veća kad se na studiranje odluče i studenti oštećena vida. S obzirom da nove tehnologije u velikoj mjeri pridonose promjenama u društvu, njihovo korištenje u slobodno vrijeme može pružiti nove mogućnosti u uklanjanju prepreka i podizanju kvalitete života. Za potrebe ovog rada provedeno je istraživanje u kojem je korišten upitnik vlastite konstrukcije koji se sastojao od 23 čestice podijeljene u tri područja (opći podaci, slobodno vrijeme i nove tehnologije, aspekti kvalitete života). Cilj ovog istraživanja bio je steći uvid u korištenje novih tehnologija (reproduktori i snimači, elektronsko povećalo, elektronski štap, skener, govorna jedinica, čitači i uvećivači ekrana, GPS, mobitel) u području slobodnog vremena studenata s oštećenjem vida na Sveučilištu u Zagrebu. Uzorak ispitanika su činili studenti s oštećenjem vida (n=31) Sveučilišta u Zagrebu. Dobiveni podaci su obrađeni statističkim programskim paketom Statistica 9, a rezultati istraživanja su pokazali utjecaj korištenja novih tehnologija na provođenje aktivnosti slobodnog vremena te važnost i učestalost korištenja novih tehnologija u životu studenata oštećena vida. Nove tehnologije najviše utječu na kvalitetnije izvršavanje obaveza na fakultetu, ostvarivanje novih kontakata i odnosa, organizaciju slobodnog vremena. Aktivnosti slobodnog vremena na koje nove tehnologije najviše imaju utjecaj su zabavno-interesnog karaktera.
Reference
Bashir, R., Bano, H., Sajan, R.H.M. (2014) Leisure Time Activities of Students with Visual Impairment. Academic Research International, 5(5); 186-196
Baštijan, R., Đuričić, R., Miholić, D., Udiljak-Bugarinovski, Z. (2009) Slobodno vrijeme. u: Studenti s invaliditetom, Tempus projekt Education for Equal Opportunities at Croatian Universities - EduQuality. Posjećeno 15.4.2014. na mrežnoj stranici http://www.eduquality-hr.com/images/stories/pdf/PrirucniciHR/Slobodno_V
Bilić, P.A., Runjić, T., Sikirić, D. (2011) Primjena asistivnih tehnologija u rehabilitaciji i edukaciji osoba oštećena vida. u: Glumbić N., Vučinić V. [ur.] Specijalna edukacija i rehabilitacija danas, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, 335-348
Blenkhorn, P., Evans, G., King, A., Hastuti, K.S., Sutcliffe, A. (2003) Screen magnifiers: evolution and evaluation. IEEE Computer Graphics and Applications, 23(5): 54-61
Cook, A.M., Hussey, S.M. (2002) Assistive technology: Principles and practice. St. Louis, USA: Mosby Inc, 2nd Edition
Hersh, M.A., Johnson, M.A. (2008) Assistive Technology for Visually Impaired and Blind People. Glasgow: Springer Verlag
Johnson, K.L., Dudgeon, B., Amtmann, D. (1997) Assistive technology in rehabilitation. Physical Medicine and Rehabilitation Clinics of North America, 8(2); 389-403
Justesen, T.R., Menlove, M. (1994) Assistive technology education in rehabilitation counselor programs. Rehabilitation Education, 253-260; 7
King, A. (2013) Screenreaders, magnifiers, and other ways of using computers. u: Kurniawan S., Manduchi R. [ur.] Assistive Technology for Blindness and Low Vision, NY: CRC Press, 248-279
Kurniawan, S. (2013) Tools for improving web accessibility for blind persons. u: Kurniawan S., Manduchi R. [ur.] Assistive Technology for Blindness and Low Vision, NY: CRC Press
Lipovčan, K.Lj., Žganec, B.A. (2006) Kvaliteta življenja, životno zadovoljstvo i sreća osoba koje profesionalno pomažu drugima. Društvena istraživanja, 15, 4-5, 84-85
Phillips, B., Zhao, H. (1993) Predictors of assistive technology abandonment. Assistive technology, 5(1): 36-45
Riemer-Reiss, M.L., Wacker, R.R. (1999) Assistive Technology Use and Abandonment among College Students with Disabilities. International Electronic Journal for Leadership in Learning, 3(23)
Rosić, V. (2005) Slobodno vrijeme - slobodne aktivnosti. Rijeka: Naklada Žagar
Veal, A.J. (1992) Definitions of leisure and recreation. Australian Journal of Leisure and Recreation, 2(4); 44-48
 

O članku

jezik rada: hrvatski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/specedreh1-8081
objavljen u SCIndeksu: 11.06.2015.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Nema povezanih članaka