Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:17
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2015, vol. 10, br. 35, str. 109-126
Komuniciranje sistema zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama izazvanim elementarnim nepogodama
Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti, Srbija

e-adresavladimirninkovic@yahoo.co.uk, kesetovic@fb.bg.ac.rs
Sažetak
Iako je komunikacija jedan od najvažnijih aspekata upravljanja vanrednim situacijama, krizno komuniciranje je u literaturi uglavnom proučavano kroz primere iz korporativnog profitnog sektora, dok je komunikacionim aktivnostima javnog sektora posvećeno daleko manje pažnje. Sam termin kriznog komuniciranja u slučajevima vanrednih situacija, naročito onih uzrokovanih elementarnim nepogodama, za mnoge autore nepredstavlja sinonim sa 'komuniciranjem u vanrednim situacijama' (emergency communication) i 'komuniciranjem u katastrofama' (disaster communication). Glavni akteri u vanrednim situacijama su upravo subjekti koji pripadaju javnom sektoru, na nacionalnom, regionalnom ili lokalnom nivou. Tom prilikom mogu nastati brojni problemi u komuniciranju, među kojima su najistaknutiji odbijanje postupanja po naredbama i širenje glasina. Upravljanje i komuniciranje u vanrednim situacijama indukovanim elementarnim nepogodama u Republici Srbiji, u nadležnosti je, pre svega, Sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije. Uloga Sektora je naročito bila istaknuta za vreme katastrofalnih majskih poplava 2014. godine. Vanredno stanje proglašeno je na teritoriji četrdeset jedinica lokalne samouprave (devet gradova i trideset i jednoj opštini). Osim 'centrale' Sektora u Beogradu, kao akteri komuniciranja bili su angažovani i lokalni štabovi za vanredne situacije, koji su morali da se bore sa problemima odbijanja postupanja po naredbama i glasinama.
Reference
*** (2006) Risk communications manual. The Hague: Interprovincial Overleg
CINS (2014) Država ostavila Veliko Polje vodenoj stihiji. 14.1.2016, http://www.cins.rs/srpski/news/article/drzava-ostavila-veliko-polje-vodenoj-stihiji
CINS (2014) Ispovesti uhapšenih zbog komentara na Fejsbuku. 14.1.2016, http://www.cins.rs/srpski/research_stories/article/ispovesti-uhapsenih-zbog-komentara-na-fejsbuku
Coombs, T., Holladay, S.J., ur. (2010) The Handbook of Crisis Communication. Chichester: John Wiley & Sons
Coombs, W. T., Frandsen, F., Holladay, S.J., Johansen, W. (2010) Why a concern for apologia and crisis communication?. Corporate Communications: An International Journal, 15(4): 337-349
Fearn-Banks, K. (2011) Crisis Communication: A Casebook Approach. New York: Routledge, 14th edition
Fisher, B., Horsley, J.S. (2005) From propagandists to professionals: Modeling public relations in the public sector. u: Association for Education in Journalism and Mass Communication's Southeast Colloquium, Athens, GA
Garnett, J.L., Kouzmin, A., ur. (1997) Handbook of Administrative Communication. New York: Marcel Dekker
Goode, N., Spencer, C., Archer, F., Mcardle, D., Salmon, P., McClure, R. (2013) Review of Recent Australian Disaster Inquiries. Melbourne: Monash University
Graber, D. (2003) The Power of Communication. Managing Information in Public Organizations. Washington, DC: CQ Press
Holladay, S.J. (2010) Are They Practicing What We are Preaching?. u: Coombs T., Holladay S.J. [ur.] The Handbook of Crisis Communication, Chichester: John Wiley & Sons, pp. 159-181
Horsley, J.S., Barker, R.T. (2002) Toward a Synthesis Model for Crisis Communication in the Public Sector: An Initial Investigation. Journal of Business and Technical Communication, 16(4): 406-440
Kešetović, Ž., Ninković, V., Marić, P. (2016) Crisis communication of local authorities in emergency situations. Lex Localis, in print
Kešetović, Ž., Ninković, V. (2009) Trust and credibility in notifying about risk. Nauka, bezbednost, policija, vol. 14, br. 3, str. 23-37
King, G.I.I.I. (2002) Crisis Management & Team Effectiveness: A Closer Examination. Journal of Business Ethics, 41(3); 235-250
Palttala, P., Boano, C., Lund, R., Vos, M. (2011) Communication Gaps in Disaster Management: Perceptions by Experts from Governmental and Non-Governmental Organizations. Journal of Contingencies and Crisis Management, 20(1): 2-12
Palttala, P., Vos, M. (2011) Quality Indicators for Crisis Communication to Support Emergency Management by Public Authorities. Journal of Contingencies and Crisis Management, 20(1): 39-51
Pauchant, T.C., Mitroff, I.I. (1992) Transforming the crisis-prone organizations: Preventning individual, organizational, and environmetal tragedies. San Francisco, CA: Jossey Bass Publishers
Poortinga, W., Pidgeon, N. (2005) Trust in Risk Regulation: Cause or Consequence of the Acceptability of the GM food?. Risk Analysis, 25(1): 199
Rainey, H. (2003) Understanding and Managing Public Organizations. San Francisco: Jossey-Bass
Reynolds, B., Seeger, M.W. (2005) Crisis and Emergency Risk Communication as an Integrative Model. Journal of Health Communication, 10(1): 43-55
Rosenthal, U., Kouzmin, A. (1997) Crises and Crisis Management: Toward Comprehensive Government Decision Making. Journal of Public Administration Research and Theory, 7(2): 277-304
Seeger, M.W., Sellnow, T.L., Ulmer, R.R. (2003) Communication, Organization and Crisis. West port, CT: Quorum
Sellnow, T.L., Seeger, M.W., Ulmer, R.R. (2002) Chaos theory, informational needs, and natural disasters. Journal of Applied Communication Research, 30(4): 269-292
Shevellar, L., Riggs, R. (2015) Understanding Resistance to Emergency and Disaster Messaging. Australian Journal of Emergency Management, 30(3); 31-35
Sturges, D.L. (1994) Communicating through Crisis: A Strategy for Organizational Survival. Management Communication Quarterly, 7(3): 297-316
Viteritti, J.P. (1997) The Environmental Context of Communication: Public Sector Organizations. u: Garnett J.L., Kouzmin A. [ur.] Handbook of Administrative Communication, New York: Marcel Dekker, pp. 79-100
Walaski, F.P. (2011) Risk and Crisis Communications - Media and Messages. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/comman10-10130
objavljen u SCIndeksu: 03.04.2016.

Povezani članci

Nema povezanih članaka