Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:62
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:61

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Jezik i kultura
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Učiteljski fakultet, Prizren-Leposavić

e-adresamiljan_miljkovic@hotmail.com
Ključne reči: jezik; govor; kultura; društveno nasleđe; kulturno nasleđe
Sažetak
Cilj rada je da prikaže odnos jezika i kulture. Jezik je definisan kao sistem znakova koji služi za opštenje ili sporazumevanje među ljudima, a kultura kao celokupno društveno nasleđe određene grupe ljudi, zajednice ili društva koje se odnosi na izraze tih obrazaca u materijalnim dobrima. Pri definisanju jezika, u radu je posebno ukazano da je jezik potrebno razlikovati od govora, iako se ova dva pojma i termina u mnogim definicijama poistovećuju, zato što je govor individualno korišćenje jezika, odnosno zvučna manifestacija i/ili realizacija jezika čoveka kao pojedinca. Da bi se prikazala, objasnila, shvatila i razumela složena i još uvek u nedovoljnoj meri rasvetljena problematika odnosa između jezika i kulture, naročito razgraničenje ova dva međusobno povezana i uslovljena elementa, koji definišu ljude kao svesna bića, u radu su prikazani brojni primeri odnosa između jezika i kulture. Prikazan je i način funkcionisanja sistema jezika i kulture u njihovoj međusobnoj interakciji. Najznačajniji rezultati ovog teorijskog proučavanja prikazani su u formi zaključka.
Reference
Božilović, N. (1998) Sociologija kulture - prolegomena. Niš: Narodne novine
Bugarski, R.D. (2005) Jezik i kultura. Beograd: Biblioteka XX vek
Bugarski, R.D. (1995) Uvod u opštu lingvistiku. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Debyser, F. (1982) Pédagogies venues d'ailleurs: Transferts de didactique et cultures'. Le Francais dans le monde, 170, str. 25-27
Golubović, Z. (2006) Savremena civilizacija i kultura - napredak i regresija. Godišnjak za sociologiju, vol. 2, br. 2, str. 5-29
Golubović, Z.T. (1999) Ja i drugi - antropolološka istraživanja individualnog i kolektivnog identiteta. Beograd: Rapublika
Kloskovska, A. (2003) Sociologija kulture. Sarajevo: Krug 99
Kramsch, C. (1998) Language and culture. Oxford, itd: Oxford University Press / OUP
Mesić, M. (2006) Multikulturalizam društveni i teorijski izazovi. Zagreb: Školska knjiga
Risager, K. (2006) Language and Culture: global flows and local complexity. Clevedon: Multilingual Matters
Stanojčić, Z., Popović, Lj. (1999) Gramatika srpskog jezika. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Šafranj, J. (2006) Upoznavanje kulturnih razlika u engleskom poslovnom jeziku. Pedagoška stvarnost, vol. 52, br. 1-2, str. 69-76
Vigotski, L. (1983) Mišljenje i govor. Beograd: Nolit
Williams, R. (1983) Keywords: A vocabulary of culture and society. New York: Oxford University press
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/zrufpl1509153M
objavljen u SCIndeksu: 12.03.2016.

Povezani članci