Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:16
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:14
članak: 1 od 1  
Megatrend revija
2016, vol. 13, br. 1, str. 147-158
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 30/12/2016
doi: 10.5937/MegRev1601147M
Creative Commons License 4.0
Inovativnost u funkciji rasta i razvoja turističke industrije na turističkom tržištu
Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet za hotelijerstvo i turizam, Vrnjačka Banja

e-adresa: snezana.milicevic@kg.ac.rs

Sažetak

U eri intenzívne konkurencije, turistička industrija mora stalno da traga za novim kreativnim idejama kako bi zadovoljila potrebe različitih segmenata potrošača i na taj način obezbedila njihovu lojalnost. Inovacije su izuzetno bitan činilac konkurentnosti na turističkom tržištu, kako za pojedinačna turistička preduzeća, tako i za turističke destinacije u celini. Svi segmenti turističke industrije moraju kontinuirano da inoviraju svoju turističku ponudu, kako bi obezbedile distinktivnost i tržišno diferenciranje u odnosu na konkurenciju. Cilj ovoga rada je da kroz praktične primere u turističkoj industriji, pre svega u hotelskoj i industriji avio-saobraćaja, ukaže na ulogu i značaj inovacija u turizmu. Razvoj i primena novih ideja postaju neophodnost u savremenim uslovima turističkog poslovanja.

Ključne reči

Reference

*** (2015) Hotels 325. July/August 2015, http://library.hotelsmag.com/publication/?i=266420, (08.12.2015)
*** IHG green engage system. http://www.ihgplc.com/index.asp?pageid=742, (08.12.2015)
Barjaktarević, D. (2010) Prilagođavanje hotelskog proizvoda savremenim tržišnim trendovima. Singidunum Revija, 5/1, 131-138
Bateson, J.E.G., Hoffman, D.K. (2013) Marketing usluga. Beograd: Data Status
Čačić, K. (2010) Poslovanje hotelskih preduzeća. Beograd: Univerzitet Singidunum
Čavlek, N., Matečić, I., Ferjanić, H.D. (2010) Pokretači inovacija u turizmu - neki teoretski i praktični aspekti. Acta Turistica, 22/2, 201-220
Danneels, E. (2007) The process of technological competence leveraging. Strategic Management Journal, 28(5): 511-533
Decelle, X. (2003) A dynamic conceptual approach to innovation in tourism. u: OECD Publication Innovation and Growth in Tourism, 85-106
Hall, M.C., Williams, A.M. (2008) Tourism and innovation. London: Routledge
Hawaiian Airlines In-flight entertainment tablet. http://hawaiianair.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/804, (24.12.2015)
Hjalager, A. (2010) A review of innovation research in tourism. Tourism Management, 31(1): 1-12
Hjalager, A. (2005) Innovation in Tourism from a Welfare State Perspective. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 5(1): 46-62
Keller, P. (2006) Towards an innovation-oriented tourism policy: A new agenda?. u: Walder Bibiana, Klaus Weiermair, Perez Amparo Sancho [ur.] Innovation and Product Development in Tourism: Creating Sustainable Competitive Advantage, Berlin, 55-70
KLM Royal Dutch Airlines Robot Spencer to guide KLM passengers at Amsterdam airport schiphol. http://news.klm.com/robot-spencer-to-guide-klm-passengers-at-amsterdam-airport-schiphol, (24.12.2015)
Milićević, S. (2013) Zdravstveni turizam - megatrend na turističkom tržištu. Megatrend revija, vol. 10, br. 4, str. 163-176
Milićević, S., Jovanović, D. (2013) Uštede u hotelskoj industriji - zeleni hoteli. u: Hotelska kuća 2013 - Uticaj globalnih turističkih tokova na kvalitet hotelskog poslovanja, Zbornik radova, 327-334
Milićević, S., Podovac, M., Ranisavljević, M. (2013) The role and importance of innovation in tourism. u: Economics and Management Based on New Technologies - EMoNT 2013, Proceeding, 293-298
Milićević, S.R., Milovanović, V.S. (2012) Preduzetništvo kao aktivni element u stvaranju novih poduhvata u sektoru turizma Vrnjačke Banje. Poslovna ekonomija, vol. 6, br. 1, str. 463-486
Montgomery, C.A., Porter, M.E. (1991) Strategy: Seeking and securing competitive advantage. Boston: Harvard Business School Publishing
Ottenbacher, M. C. (2007) Innovation Management in the Hospitality Industry: Different Strategies for Achieving Success. Journal of Hospitality & Tourism Research, 31(4): 431-454
Page, S.J. (2003) Tourism Management: Managing for Change. Oxford: Butterworth-Heinemann
Peters, M., Pikkemaat, B. (2015) Innotour: An innovation in tourism policy. u: Pechlaner Harald, Egon Smeral [ur.] Tourism and Leisure: Current Issues and Perspectives of Development in Research and Business, London, 51-64
Pivcevic, S., Pranicevic, D.G. (2012) Innovation Activity in the Hotel Sector – the Case of Croatia. Ekonomska Istraživanja, 25(sup1): 337-363
Radosavljević, G., Borisavljević, K. (2011) Inovacije kao faktor preduzetništva u turizmu. u: Janjićijević Nebojša, Lovreta Stipe [ur.] Novi metodi menadžmenta i marketinga u podizanju konkurentnosti srpske privrede, Beograd, 353-366
Radosavljević, G. (2009) Menadžment u turizmu. Kragujevac: Ekonomski fakultet
UNWTO (2015) Tourism highlights. http://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284416899, 20.oktobar
UNWTO (2015) 12th UNWTO awards finalists. http://know.unwto.org/content/12th-unwto-awards-finalists, (25.12.2015)
Weiermair, K. (2006) Product improvement or innovation: What is the key to success in tourism?. u: OECD Publication Innovation and Growth in Tourism, 53-69
Williams, A.M., Shaw, G. (2011) Internationalization and innovation in tourism. Annals of Tourism Research, 38(1): 27-51
WTTC (2015) Travel & tourism economic impact. http://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic%20impact%20research/regional%202015/world2015.pdf, (19.11.2015)