Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2014, vol. 8, br. 12, str. 9-40
Usaglašavanje država Zapadnog Balkana sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije - između normativnog, deklarativnog i stvarnog
Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd

e-adresadragandj@diplomacy.bg.ac.rs
Projekat:
Ljudska prava i vrednosti u biomedicini - Demokratizacija odlučivanja u zdravstvu i implementacija (MPNTR - 179023)

Ključne reči: Zapadni Balkan; Evropska unija; Zajednička spoljna i bezbednosna politika EU; usklađivanje; Crna Gora; Srbija; Bosna i Hercegovina; Albanija; Makedonija; Kosovo
Sažetak
Usaglašavanje spoljnih politika država Zapadnog Balkana sa Zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije (ZSBP), a u okviru poglavlja 31. pretpristupnih pregovora, predstavljaće obavezu, ali i značajan izazov za većinu od njih. U tom kontekstu autor polazi od analize redovnih godišnjih izveštaja o napretku država regiona u okviru kojih se ukazuje na stepen usklađenosti njihove spoljne politike sa ovim mehanizmom Unije (u vremenskom razdoblju od četiri godine i to 2011-2014. godine). Koliki je stvarni i suštinski raskorak između normativnog okvira ZSBP EU i konkretnih aktivnosti država Zapadnog Balkana autor članka posebno ukazuje u odeljku rada koji se tiče njihovog odnosa prema aktuelnoj krizi u Ukrajini, a gde se, na određeni način, 'prelamaju' geostrateški interesi globalnog 'Zapada', sa jedne, i Ruske Federacije, sa druge strane. Istovremeno, autor posvećuje pažnju tome koliko je članstvo u Severnoatlantskom savezu povoljan okvir za ubrzanje usklađivanja spoljne politike jedne države sa ZSBP EU.
Reference
*** (2014) Albania sanctions against Russia. Balkan EU - Independent Balkan News Agency, 21 March. Available from: http://www.balkaneu.com/albania-sanctions-russia/ (Accessed 25 July 2014)
*** (2013) Commission staff working paper: Bosnia and Herzegovina 2013 progress report accompanying the document communication from the commission to the European Parliament and the council: Enlargement strategy and main challanges 2013-2014. Brussels, COM (2013) 700 final, SWD (2013) 415 final, 16 October
*** (2014) Commission staff working paper: Bosnia and Herzegovina 2014 progress report accompanying the document communication from the commission to the European Parliament and the council: Enlargement strategy and main challanges 2014-2015. Brussels, COM (2014) 700 final, SWD (2014) 305 final provisoire, 8 October
*** (2011) Commission Staff Working Paper: Montenegro 2011 Progress Report accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament and the Council - Enlargement Strategy and Main Challanges. Brussels, 12 October, {COM(2011) 666 final}, {SEC(2011) 1200 final}, {SEC(2011) 1201 final}, {SEC(2011) 1202 final}, {SEC(2011) 1203 final}, {SEC(2011) 1204 final}, {SEC(2011) 1206 final}, {SEC(2011) 1207 final
*** (2012) Commission staff working paper: Montenegro 2012 progress report accompanying the document communication from the commission to the European Parliament and the council: Enlargement strategy and main challanges 2011-2012. Brussels, {COM(2012) 600 final}, SWD (2012) 331 final, 10 October
*** (2013) Commission staff working paper: Montenegro 2013 progress report accompanying the document communication from the commission to the European Parliament and the council: Enlargement strategy and main challanges 2013-2014. Brussels, COM (2013) 700 final, SWD (2013) 411 final, 16 October
*** (2014) Commission staff working paper: Montenegro 2014 progress report accompanying the document communication from the commission to the European Parliament and the council: Enlargement strategy and main challanges 2014-2015. Brussels, COM (2014) 700 final, SWD (2014) 301 final provisoire, 8 October
*** (2012) Commission staff working paper: Serbia 2012 progress report accompanying the document communication from the commission to the European Parliament and the council: Enlargement strategy and main challanges 2011-2012. Brussels, {COM(2012) 600 final}, SWD (2012) 333 final, 10 October
*** (2013) Commission staff working paper: Serbia 2013 progress report accompanying the document communication from the commission to the European Parliament and the council: Enlargement strategy and main challanges 2013-2014. Brussels, COM (2013) 700 final, SWD (2013) 412 final, 16 October
*** (2014) Commission staff working paper: Serbia 2014 progress report accompanying the document communication from the commission to the European Parliament and the council: Enlargement strategy and main challanges 2014-2015. Brussels, COM (2014) 700 final, SWD (2014) 302 final provisoire, 8 October
*** (2011) Commission Staff Working Paper: the Former Yugoslav Republic of Macedonia 2011 Progress Report accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament and the Council - Enlargement Strategy and Main Challanges. Brussels, 12 October, {COM(2011) 666 final}, {SEC(2011) 1200 final}, {SEC(2011) 1201 final}, {SEC(2011) 1202 final}, {SEC(2011) 1203 final}, {SEC(2011) 1204 final}, {SEC(2011) 1206 final}, {SEC(2011) 1207 final
*** (2013) Commission staff working paper: The former Yugoslav republic of Macedonia 2013 progress report accompanying the document communication from the commission to the European Parliament and the council: Enlargement strategy and main challanges 2013-2014. Brussels, COM (2013) 700 final, SWD (2013) 413 final, 16 October
*** (2014) Commission staff working paper: The former Yugoslav republic of Macedonia 2014 progress report accompanying the document communication from the commission to the European Parliament and the council: Enlargement strategy and main challanges 2014-2015. Brussels, COM (2014) 700 final, SWD (2014) 303 final provisoire, 8 October
*** (1999) Communication from the commision to the council and the European Parliament on the stabilisation and association process for countries of south-Eastern Europe (Bosnia-Herzegovina, Croatia, Federal Republic of Yugoslavia, former Yugoslav Republic of. COM (1999) 235 final, 25 May
*** (2014) Council Regulation (EU) No. 269/2014 of 17 March 2014 concerning restrictive measures in respect of actions understanding of treathing the territorial integrity, soverenity and independence of Ukraine. Official Journal of the European Union, L 78/6, 17 March
*** (2014) Crna Gora upozorava Rusiju - uzdržite se od jednostranih akcija na Krimu. Kurir, Beograd, 14. Mart. Dostupno preko: http://www.kurir-info.rs/crna-gora-upozorava-rusiju-uzdrzite-se-od-jednostranih-akcija-na-krimu-clanak-1275635 (Pristupljeno 17. jula 2014)
*** (2014) Crna Gora - sankcije zamjeniku ruskog premijera. Aljazeera Balkans, Sarajevo, 7. Maj. Dostupno preko: http://balkans.aljazeera.net/vijesti/crna-gora-sankcije-zamjeniku-ruskog-premijera (Pristupljeno 22. jula 2014)
*** (2012) Commission staff working paper: The former Yugoslav republic of Macedonia 2012 progress report accompanying the document communication from the commission to the European Parliament and the council: Enlargement strategy and main challanges 2011-2012. Brussels, {COM(2012) 600 final}, SWD (2012) 332 final, 10 October
*** (2014) EU Candidate Status for Albania. Europan Commision, MEMO/14/439, 24 June
*** (2013) EU starts the stabilisation and association agreement negotiations with Kosovo. European Commission, MEMO/13/938, 28 October 2013
*** (2011) Commission Staff Working Paper: Albania 2011 Progress Report accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament and the Council - Enlargement Strategy and Main Challanges 2. Brussels, 12 October, {COM(2011) 666 final}, {SEC(2011) 1200 final}, {SEC(2011) 1201 final}, {SEC(2011) 1202 final}, {SEC(2011) 1203 final}, {SEC(2011) 1204 final}, {SEC(2011) 1206 final}, {SEC(2011) 1207 final
*** (2014) Mogerini Dačiću - usaglasite spoljnu politiku sa EU. Prag: Radio Slobodna Evropa - Regionalni servis, 28. jul. Dostupno preko: http://www.slobodnaevropa.org/archive/news/20140728/500/500.html?id=25472736 (Pristupljeno 29. jula 2014)
*** (2014) Izjava Predsjedništva Bosne i Hercegovine o situaciji u Ukrajini. Sarajevo: Predsjedništvo BiH, 6. mart. Dostupno preko: http://www.predsjednistvobih.ba/saop/1/?cid=193021663,2,1 (Pristupljeno 27. jula 2014)
*** (2014) Nikolić protiv sankcija Rusiji. Prag: Radio Slobodna Evropa - Regionalni servis, 31. jul. Dostupno preko: http://www.slobodnaevropa.org/archive/news/20140731/500/500.html?id=25476443 (Pristupljeno 31. jula 2014)
*** (2003) Opći pravci i prioriteti za sprovođenje vanjske politike Bosne i Hercegovine. Sarajevo: Predsedništvo Bosne i Hercegovine, 26. mart. Dostupno preko: http://www.predsjednistvobih.ba/vanj/?cid=3564,2,1 (Pristupljeno 18. jula 2014)
*** (2012) Predsjedništvo BiH: Nema konsenzusa o Palestini. Glas Srpske, Banja Luka, 23. novembar. Dostupno preko: http://www.glassrpske.com/novosti/vi-jesti_dana/Predsjednistvo-BiH-Nema-konsenzusa-o-Palestini/lat/100998.html (Pristupljeno 18. jula 2014)
*** (2012) Resolution adopted by the General Assembly on 29 November 2012. u: General Assembly, United Nations, Sixty-seventh session, 4 December
*** (2012) Commission staff working paper: Albania 2012 progress report accompanying the document communication from the commission to the European Parliament and the council: Enlargement strategy and main challanges 2011-2012. Brussels, {COM(2012) 600 final}, SWD (2012) 334 final, 10 October
*** (2014) Statement by President Barroso and President Van Rompuy in the name of the European Union on the agreed additional restrictive measures against Russia. Brussels: European Commission, Statement 14/244, 29 July. Available from: http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-244_en.htm (Accessed 30 July 2014)
*** (2014) The Accession Process for the New Member State. Europa - Summaries of EU Legislation, Available from: http://europa.eu/legislation_summaries/enlarge-ment/ongoing_enlargement/l14536_en.htm (Accessed 25 July 2014)
*** (2014) The Republic of Kosovo condemns the occupation of the Ukrainian Territory. Prishtina: Ministry of Foreign Affairs, 2 March. Available from: http://www.mfa-ks.net/?page=2,4,2260&offset=1 (Accessed 26 July 2014)
*** (2007) Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community, signed at Lisbon, 13 December 2007. Official Journal of the European Union, C 306, Volume 50, 17 December
*** (2014) Ukrajinska kriza: Balkan između Zapada i Rusije. Prag: Radio Slobodna Evropa - Balkanski servis, 26. mart. Dostupno preko: http://www.slobodnaevropa.org/con-tent/balkan-izmedjuu-zapada-i-rusije/25310548.html (Pristupljeno 18. jula 2014)
*** (2013) Commission staff working paper: Albania 2013 progress report accompanying the document communication from the commission to the European Parliament and the council: Enlargement strategy and main challanges 2013-2014. Brussels, COM (2013) 700 final, SWD (2013) 414 final, 16 October
*** (2014) Vučić: Poštovaćemo volju EU - bez subvencija, ali i bez sankcija Rusiji. Večernje novosti, Beograd, 22. avgust. Dostupno preko: http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/politika/aktuelno.289.html: 506693-Vucic-Postovacemo-volju-EU-bez-subvencija-ali-i-bez-sankcija-Rusiji, (Pristupljeno 22. septembra 201
*** (2014) Vučić u Moskvi: Srbija želi da bude deo EU, ali ne želi da narušava odnose sa Rusijom. Kurir, Beograd, 7. jul. Dostupno preko: http://www.kurir-info.rs/vucic-u-dvodnevnoj-poseti-moskvi-clanak-1452701 (Pristupljeno 17. jula 2014)
*** (2014) Zajednički radni plan švajcarske i Srbije. Beograd: Ministarstvo spoljnih poslova Srbije, 27. jun. Dostupno preko: http://www.mfa.gov.rs/sr/index.php/teme/oebs-2015?lang=cyr (Pristupljeno 28. jula 2014)
*** (2014) Commission staff working paper: Albania 2014 progress report accompanying the document communication from the commission to the European Parliament and the council: Enlargement strategy and main challanges 2014-2015. Brussels, COM (2014) (700 final, SWD (2014) 304 final provisoire, 8 October
*** (2011) Commission Staff Working Paper: Bosnia and Herzegovina 2011 Progress Report accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament and the Council - Enlargement Strategy and Main Challanges. Brussels, 12 October, {COM(2011) 666 final}, {SEC(2011) 1200 final}, {SEC(2011) 1201 final}, {SEC(2011) 1202 final}, {SEC(2011) 1203 final}, {SEC(2011) 1204 final}, {SEC(2011) 1206 final}, {SEC(2011) 1207 final
*** (2012) Commission staff working paper: Bosnia and Herzegovina 2012 progress report accompanying the document communication from the commission to the European Parliament and the council: Enlargement strategy and main challanges 2011-2012. Brussels, {COM, 600 final}, SWD (2012) 335 final, 10 October
*** (2014) United Nations General Assembly Resolution 68/262. New York: United Nations, March 27
*** (2012) Što donosi članstvo u Europskoj uniji - pregled pregovaračkih poglavlja. Zagreb: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske, siječanj
BETA (2014) Milo Đukanović: Crna Gora očekuje preporuku da bude prva naredna članica NATO. NSPM, Beograd, 23. jul Dostupno preko: http://www.nspm.rs/hronika/milo-djukanovic-cg-ocekuje-preporuku-da-bude-prva-naredna-clanica-nato.html (Pristupljeno 28. jula 2014)
Ciocoiu, P. (2014) Region poziva na diplomatsko rješenje krize u Ukrajini. SEE Times, 24. mart. Dostupno preko: http://www.setimes.com/cocoon/setimes/xhtml/bs/features/setimes/features/2014/03/24/feature-01, (Pristupljeno 15. jula 2014)
Đukanović, D., Lađevac, I. (2008) Definisanje spoljnopolitičkih prioriteta - slučaj Crne Gore. u: Stojić-Karanović Edita, Slobodan Janković [ur.] Elementi strategije spoljne politike Srbije, Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu
Đukanović, D., Jovanović, M. (2014) Kriza u Federaciji Bosne i Hercegovine - između građanskog bunta i revizije političkog sistema. Kultura polisa, Novi Sad, god. XXI, br. 24, 2014, str. 59-80
Đukanović, D. (2013) Odnosi između Beograda i Prištine - od tehničkog do političkog dijaloga. Međunarodni problemi, vol. 65, br. 3, str. 365-385
Đukanović, D. (2010) Spoljnopolitičke orijentacije država zapadnog Balkana - uporedna analiza. Godišnjak Fakulteta političkih nauka, vol. 4, br. 4, str. 295-313
G.L. Vučić odgovorio ambasadoru SAD - Srbija poštuje teritorijalni integritet Ukrajine, a to uključuje i Krim. Blic, Beograd, 23. jul. Dostupno preko: http://www.blic.rs/Vesti/Politika/482589/Vucic-odgovorio-ambasadoru-SAD-Srbija-postuje-teritorijalni-integritet-Ukrajine-a-to-ukljucuje-i-Krim (Pristupljeno 29.jula 2014)
International Crisis Group (2014) Bosnia's future. Brussels, Europe Report No. 232, 10 July
Istraživački tim Centra za spoljnu politiku (2014) Spoljna, bezbednosna i odbrambena politika Evropske unije i pretpristupni pregovori EU - Srbija. Beograd: Fondacija Friedrich Ebert, Centar za spoljnu politiku, maj
Ivačić, S. (2014) Rusko-ukrajinska kriza - region Jugoistočne Evrope u neugodnoj poziciji. WDR, 24. mart. Dostupno na: http://www.funkhauseuropa.de/sen-dungen/radioforum/region/regijaokrimu100.html (Pristupljeno 12. jula 2014)
Knezović, S. (2011) Hrvatska i CFSP - usklađivanje s politikom u razvoju. u: Đukanović Dragan, Jončić Miloš [ur.] Spoljna politika Srbije i Zajednička spoljna i bezbednosna politika EU, Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu, str. 137-151
Mihajlović, B. (2014) Srbija opet između privlačne euro kasice i zavodljivog pravoslavnog baćuške. Prag: Radio slobodna Evropa - Balkanski servis, 30. jun. Dostupno preko: http://www.slobodnaevropa.org/content/srbija-opet-izmedju-privlacne-euro-kasice-i-zavodljivog-pravoslavnog-bacuske/25440289.html (Pristupljeno 11. jula 2014)
N.N. (2014) Bh. ambasadorica u UN-u izbjegla glasanje o Krimu. Nezavisne novine, Banja Luka, 31. mart. Dostupno preko: http://www.nezavisne.com/novosti/bih/Bh-ambasadorica-u-UN-u-izbjegla-glasanje-o-Krimu-237971.html (Pristupljeno 27. jula 2014)
Nielsen, M.K. (2013) Kako Zapad vidi neutralnost Srbije?. u: Novaković Igor S. [ur.] Neutralnost u XXI veku - pouke za Srbiju, Beograd: ISAC fond, str. 17-18
Senad, P. (2007) Zašto BiH ne treba da prizna nezavisno Kosovo?. BH Dani, Sarajevo, 12 decembar
Simić, J. (2013) Zajednička spoljna i bezbednosna politika EU - perspektive i izazovi. u: Đukanović Dragan, Jončić Miloš [ur.] Spoljna politika Srbije i Zajednička spoljna i bezbednosna politika EU, Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu, str. 17-41
Smith-Spark, L., Stiv, A., Walsh, N.P. (2014) U.S. EU hit Russia with more sanctions as Ukraine fighting continues. Atlanta: CNN, 29 July. Available from: http://edition.cnn.com/2014/07/29/world/europe/ukraine-cri-sis/index.htm (Accessed 30 July 2014)
SRNA (2014) Dodik: Dešavanja na Krimu primjer za nezavisnost Srpske. Nezavisne novine, Banja Luka, 20. jul. Dostupno preko: http://www.nezavisne.com/novo-sti/bih/Dodik-Desavanja-na-Krimu-primjer-za-nezavisnost-Srpske-254423.html (Pristupljeno 18. jula 2014)
SRNA (2014) Lagumdžija: Ukrajina da svoju budućnost definiše samostalno. Nezavisne novine, Banja Luka, 2. mart. Dostupno preko: http://www.nezavisne.com/novosti/bih/Lagumdzija-Ukrajina-da-svoju-buducnost-definise-samostalno-233532.html (Pristupljeno 14. jula 2014)
Stojanović, M. (2014) Beograd će doći pred izbor ‘ili EU ili Moskva. Danas, Beograd, 30. jul, str. 1
Tanjug, RTS (2014) Nikolić: Srbija da vodi politiku kao Tito. Blic, 10. jun. Dostupno na: http://www.blic.rs/Vesti/Politika/472233/Nikolic-Srbija-da-vodi-politiku-kao-Tito (Pristupljeno 18. jula 2014)
Vasiljević, P. (2014) Posle susreta sa Merkelovom: Srbija i Nemačka sada su saveznici. Večernje novosti, Beograd, 11. jun. Dostupno preko: http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/politika/aktuelno.289.html: 495790-Vucic-Srbija-i-Nemacka-sada-su-saveznici, (Pristupljeno 18. jula 2014)
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/GodFPN1412009D
objavljen u SCIndeksu: 13.05.2015.

Povezani članci

Nema povezanih članaka