Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2015, vol. 9, br. 2, str. 341-364
Kvantitativno-kvalitativna analiza tržišne privlačnosti i značajnosti banja Srbije
aUniverzitet Singidunum, Beograd
bUniverzitet u Kragujevcu, Fakultet za hotelijerstvo i turizam, Vrnjačka Banja

e-adresamjtoncev@singidunum.ac.rs, milena.podovac@kg.ac.rs, natasastanisic@singidunum.ac.rs
Sažetak
Banjski turizam raspolaže potencijalima, koji su neadekvatno valorizovani, a samim tim i nedovoljno iskorišćeni. Banjske destinacije neopravdano zanemaruju svoje antropogene resurse ističući u prvi plan lekovite faktore, koji se pretežno koriste za lečenje. Optimalna kombinacija savremenih medicinskih tretmana, aktivnosti usmerenih ka upoznavanju lokaliteta kulturno-istorijskog nasleđa i aktivnog odmora, može predstavljati bazu za kreiranje integrisanog turističkog proizvoda. Realna slika položaja banja Srbije na mapi savremenog zdravstvenog turizma je daleko iza vodećih banja u okruženju. Strateški nepovoljno pozicionirane, nasuprot komparativnoj prednosti, koju poseduju, srpske banje se nalaze na prekretnici u svom razvoju. Cilj ovog rada je da ukaže na potencijale banja, koji ukoliko se oblikuju u formu integrisanog proizvoda, mogu privući strane i domaće turiste. Valorizacija tržišne privlačnosti za potrebe ovog rada izvršena je prema modelu Hilari du Kros.
Reference
Bennett, M., King, B., Milner, L. (2004) The health resort sector in Australia: A positioning study. Journal of Vacation Marketing, 10(2): 122-137
Besermenji, S., Pivac, T. (2008) Turistički značaj Sirmijuma. Zbornik radova PMF - Geografski institut, Beograd, br. 56, str. 151-164
Carrera, P.M., Bridges, J.F.P. (2006) Health and medical tourism: What they mean and imply for health care systems. Ženeva: Health and Ageing, The Geneva Association, //genevaassociation.org/, Vol. 15, 1-4
Connell, J. (2006) Medical tourism: Sea, sun, sand and surgery. Tourism Management, 27, pg. 1093-1100
Direkcija za planiranje i izgradnju opštine Vrnjačka Banja (2011) Prostorni plan opštine Vrnjačka Banja. Vrnjačka Banja
Goodrich, J.N., Goodrich, G.E. (1987) Health-care tourism - an exploratory study. Tourism Management, 8(3): 217-222
Grad Niš (2012) Plan ruralnog razvoja Nišavskog okruga 2012-2022. Niš
Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije (2005) Generalni plan Vrnjačke Banje 2005-2021. Vrnjačka Banja
Jovanović, J., Radivojević, A. (2006) Turističko-geografski prikaz Sokobanje. Glasnik Srpskog geografskog društva, vol. 86, br. 2, str. 287-299
JPP Zavod za urbanizam Niš (2012) Prostorni plan optšine Sokobanja. Sokobanja
Kušen, E. (2011) Positioning medical tourism in the broader framework of health tourism. Tourism, Institut za turizam, Zagreb, Vol. 59 (1), str. 95-99
Marić, I., Bogdanov, A., Manić, B. (2009) Arhitektura vila kao element identiteta Vrnjačke Banje. Arhitektura i urbanizam, br. 26, str. 36-44
Milićević, S.R., Milovanović, V.S. (2012) Preduzetništvo kao aktivni element u stvaranju novih poduhvata u sektoru turizma Vrnjačke Banje. Poslovna ekonomija, vol. 6, br. 1, str. 463-486
Milošević, S. (2014) Činioci razvoja kulturnog turizma - studija slučaja Bar, Crna Gora. Poslovna ekonomija, vol. 8, br. 1, str. 259-280
Ministarstvo trgovine, turizma i usluga (2007) Sokobanja - masterplan turističke destinacije. Beograd, str. 28
Mueller, H., Kaufmann, E.L. (2001) Wellness tourism: Market analysis of a special health tourism segment and implications for the hotel industry. Journal of Vacation Marketing, 7(1): 5-17
Opština Sokobanja (2010) Strategija ruralnog razvoja Sokobanja 2010-2014. Sokobanja
Opština Vrnjačka Banja (2013) Strategija održivog razvoja opštine Vrnjačka Banja 2013-2023. Vrnjačka Banja
Pavlović, M., Radivojević, A. (2009) Promene u funkcionalnim tipovima naselja opštine Sokobanja. Glasnik Srpskog geografskog društva, vol. 89, br. 3, str. 82-101
Radivojević, A., Filipović, I., Dimitrijević, L., Nikolić, M. (2010) Geografske osnove razvoja turizma u Sokobanjskoj kotlini. Glasnik Srpskog geografskog društva, vol. 90, br. 3, str. 111-125
Radivojević, A., Filipović, I., Pavlović, M. (2012) Socio-geografska obeležja opštine Sokobanja. Teme, vol. 36, br. 3, str. 1421-1437
Republički zavod za razvoj (2005) Program razvoja opštine Vrnjačke Banje 2005-2015. Vrnjačka Banja
Romelić, J., Pivac, T., Kosić, K. (2006) Turistička valorizacija starog gradskog jezgra Novog Sada po modelu H. Du Kros. Glasnik Srpskog geografskog društva, vol. 86, br. 2, str. 251-260
Rudjinčanin, B., Topalović, O. (2008) Vrnjačka Banja na početku 21. veka. Vrnjačka Banja: Narodna biblioteka 'Dr Dušan Radić'
Skowron, L., Sak-Skowron, M. (2014) Opportunities and challenges of medical tourism. Macrotheme Review, Macrotheme Capital Management, LLC, United States, A, Vol. 3 (1); pp. 26-39
Spasojevic, M., Šušic, V. (2011) Savremene tendencije u razvoju zdravstvenog turizma u svetu i Srbiji. Teme, vol. 35, br. 1, str. 149-162
Stanojlović, A., Ćurčić, N., Pavlović, N. (2010) Tourism valorisation of site 'Lazar's town' in Kruševac. Zbornik radova Geografskog instituta 'Jovan Cvijić', SANU, vol. 60, br. 2, str. 77-92
Todorović, A. (2007) Fizičko-geografske karakteristike Vrnjačke Banje. Globus, vol. 38, br. 32, str. 231-240
Udruženje banja Srbije (2012) Nacrt zakona o banjama. Vrnjačka Banja
Voza, D., Vuković, M. (2012) Turistička atraktivnost arheološkog lokaliteta Feliks Romulijana. Glasnik Srpskog geografskog društva, vol. 92, br. 3, str. 157-182
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/PosEko1502341J
objavljen u SCIndeksu: 06.02.2016.

Povezani članci

Teme (2012)
Socio-geografska obeležja opštine Sokobanja
Radivojević Aleksandar, i dr.

Turističko poslovanje (2015)
Arheološki park Medijana - nedovoljno iskorišćen potencijal turizma Srbije
Plemić Bojana

Zb Depart geogr, turizam i hotel (2017)
Mogućnosti za razvoj rekreativnog turizma u Sokobanji
Marjanović Miloš

prikaži sve [31]