Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:9
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:3
članak: 1 od 1  
Recycling and Sustainable Development
2016, vol. 9, br. 1, str. 1-4
jezik rada: srpski
vrsta rada: ispravka
doi:10.5937/ror1601001Z

Creative Commons License 4.0
Ispravka: Ekološki rizici i reciklaža nanomaterijala - aktuelna pitanja (2014, vol. 7, p. 1)
aUniverzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru
bUniverzitet u Beogradu, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju - IHTM, Beograd
cInstitut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina (ITNMS), Beograd
dUniverzitet u Prištini (Kosovska Mitrovica), Fakultet tehničkih nauka

e-adresa: dzivkovic@tfbor.bg.ac.rs

Sažetak

Uredništvo časopisa 'Reciklaža i održivi razvoj' je u dogovoru sa autorskim timom preglednog rada pod nazivom ' EKološki rizici i reciklaža nanomaterijala - aktuelna pitanja ' (D. Živković, Lj. Balanović, A. Mitovski, N. Talijan, N. Štrbac, M. Sokić, D. Manasijević, D. Minić, V. Ćosović), koji je publikovan u ovom časopisu vol.7 iz 2014. godine (str.1-8), donelo odluku da se zbog uočenog ozbiljnog previda (na osnovu provere CEON-a), koji se ogleda u neadekvatnom citiranju jedne reference, odnosno izostavljanju reference iz koje su korišćeni pojedini tekstualni navodi, kao i dupliranja pojedinih referenci, izvrši neophodna ispravka onih delova rada u kome pomenuti referentni izvor nije adekvatno naveden, kao i ispravke u listi referenci, a u skladu sa propisanom procedurom.