Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [9]
  • citati u CrossRef-u:[22]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:32
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:21
članak: 1 od 1  
Serbian Journal of Experimental and Clinical Research
2011, vol. 12, br. 4, str. 161-163
jezik rada: engleski
vrsta rada: prilog
doi:10.5937/sjecr1104161J


Sadašnji napori i predlozi za ograničenje troškova zdravstvene zaštite u Republici Srbiji
aKatedra za farmakologiju i toksikologiju, Medicinski fakultet, Kragujevac
bKlinika za psihijatriju, Klinički centar, Kragujevac
cKlinika za internu medicinu, Centar za plućne bolesti, Klinički centar, Kragujevac
dInstitut za fiziologiju, Medicinski fakultet, Kragujevac
eKlinika za internu medicinu, Centar za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, Klinički centar, Kragujevac
fUniverzitet u Nišu, Medicinski fakultet
gVojnomedicinska akademija

e-adresa: jakovljevicm@medf.kg.ac.rs

Projekat

Analiza strukture troškova i uticaja na zdravstveni budžet Republike Srbije epidemiološki najmasovnijih i/ili najskupljih oboljenja i procena odnosa troškovi / efektivnost / korisnost medicinskih intervencija (MPNTR - 175014)

Sažetak

Članak ne sadrži sažetak.

Ključne reči

zdravstvena ekonomija; pozitivno zakonodavstvo; zdravstveni budžet; troškovi zdravstvene nege; Srbija

Reference

Biorac, N., Jakovljević, M.B., Stefanović, D., Perović, S., Janković, S. (2009) Procena troškova lečenja diabetes mellitus-a tip 2 u Republici Srbiji. Vojnosanitetski pregled, vol. 66, br. 4, str. 271-276
Gajić-Stevanović, M., Vukša, A., Živković, S., Teodorović, N. (2010) Troškovi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Republici Srbiji u periodu 2006-2008. godine. Stomatološki glasnik Srbije, vol. 57, br. 2, str. 86-97
Jakovljević, M., Varjačić, M., Janković, S.M. (2008) Cost-effectiveness of ritodrine and fenoterol for treatment of preterm labor in a low-middle-income country: A case study
Jovanović, M., Jakovljević, M. (2011) Inpatient detoxification procedure and facilities: Financing considerations from an Eastern European perspective. Alcohol Alcohol, 44, str. 547-54
Perović, S., Janković, S. (2009) Transplantacija bubrega naspram hemodijalize - analiza odnosa troškova i efikasnosti. Vojnosanitetski pregled, vol. 66, br. 8, str. 639-644