Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2015, vol. 52, br. 1, str. 24-28
Način nasleđivanja mase lukovice crnog luka (Allium cepa L.)
aInstitut za povrtarstvo, Smederevska Palanka, Srbija
bNaučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, Srbija
cUniverzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Srbija

e-adresanpavlovicpb@gmail.com
Projekat:
Organska poljoprivreda: Unapređenje proizvodnje primenom đubriva, biopreparata i bioloških mera (MPNTR - 31027)

Ključne reči: Allium cepa; crni luk; dominacija; F1 hibridi; F2 hibridi; genotipovi; lukovica; masa; način nasleđivanja; superdominacija
Sažetak
Među najbitnije proizvodne osobine lukovice crnog luka ubraja se njena masa. Zatim, ova osobina spada u grupu morfoloških markera koja zajedno sa primenom molekularnih markera (RAPD), služi kao parametar za najtačniju identifikaciju genotipova crnog luka. U cilju ispitivanja načina nasleđivanja ove osobine izvršeno je ukrštanje između pet divergentnih genotipova crnog luka, različitog geografskog porekla. Primenjen je metod punog dialela bez recipročnih ukrštanja, radi dobijanja potomstva F1 i F2 generacije. Poljski ogled sa roditeljima i hibridima F1 i F2 generacije postavljen je po slučajnom blok sistemu u pet ponavljanja u Institutu za povrtarstvo, Smederevska Palanka. Uzevši u obzir sve kombinacije ukrštanja, može se zaključiti da superdominacija i dominacija predstavljaju način nasleđivanja mase lukovice. Najbolji opšti kombinator bila je linija Makoi bronzi. Najvišu vrednost za SCA u F1 i F2 generaciji imao je hibrid nastao ukrštanjem linija Makoi bronzi x Piroška. Takođe, ova hibridna kombinacija imala je i najveće izračunate vrednosti za heterozis.
Reference
Agic, R. (1996) Sporedbeni ispituvana introduirani poluluti sorti kromid vo uslovi na skopsko. Skopje, Makedonija: Zemjodelski fakultet, str. 88, 2 - Magistarski rad
Borojević, K. (1986) Genes and Population. Novi Sad: Forum, (in Serbian)
Griffing, B. (1956) Concept of general and specific combining ability in relation to diallel crossing systems. Aust. J. Biol. Sci., (9): 463-493
Haydar, A., Sharker, N., Ahmend, M.B., Hannan, M.M., Razvy, M.A., Hossain, M., Hoque, A., Karim, R. (2007) Genetic variability and interrelationship in onion (Allim cepa L.). Middle-East Journal of Scientific Research, 2(3-4): 132-134
Hayman, B.J. (1954) The theory and analysis of diallel crosses. Genetics, (39): 787-809
Mather, K., Jinks, J.L. (1971) Biometrical Genetics. London: Chapman & Hall, 2nd
Neykov, S., Ceschmedziev, I. (1997) Biodiversity, distribution and preservation of Allium spp. in Bulgaria. u: IPGRI on Allium, str. 80-83
Ortiz, R., Madsen, S., Wagoire, W.W., Hill, J., Chandra, S., Stolen, O. (2001) Additive main effect and multiplicative interaction model for a diallel-cross analysis. TAG Theoretical and Applied Genetics, 102(6-7): 1103-1106
Pavlović, N., Zdravković, J., Sretenović-Rajičić, T. (2002) Variability of onion bulb fresh weight. str. 152
Pavlović, N. (1999) Ocena selekcione vrednosti i divergentnosti germplazme u kolekciji crnog luka (Allium cepa L.). Beograd, str. 81, 2 - Magistarska teza
Pavlović, N., Cvikić, D., Zdravković, J., Mijatović, M., Brdar-Jokanović, M. (2011) Mode of inheritance of dry matter content in onion (Allium cepa L.) bulb. Genetika, vol. 43, br. 1, str. 19-27
Pavlović, N., Zdravković, J., Cvikić, D., Zdravković, M., Adžić, S., Pavlović, S., Šurlan-Momirović, G. (2012) Mogućnost primene molekularnih RAPD markera u selekciji crnog luka. Genetika, vol. 44, br. 2, str. 269-278
Singh, D.N., Nandi, A., Tripathy, P., Sahu, A. (1995) Genetic variability and correlation in onion (Alliumcepa). Indian Journal of Agriculture Sciences, 65(11): 793-796
Singh, R.K., Dubey, B.K., Bhonde, S.R., Gupta, R.P. (2010) Variability studies for some quantitative characters in white onion (Allium cepa L.) advance lines. Vegetable Science, 37(1): 105-107
Zdravković, J., Pavlović, N., Girek, Z., Zdravković, M., Cvikić, D. (2010) Characteristics important for organic breeding of vegetable crops. Genetika, vol. 42, br. 2, str. 223-233
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/ratpov52-7723
objavljen u SCIndeksu: 03.04.2015.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Nema povezanih članaka