Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2017, vol. 8, br. 1, str. 49-60
Zaštita podataka o ličnosti sa osvrtom na novo zakonodavstvo Evropske unije u ovoj oblasti
Sektor za opšte i pravne poslove u Fondaciji 'Registar nacionalnog internet domena Srbije'

e-adresadejan.djukic@rnids.rs
Ključne reči: zaštita podataka o ličnosti; privatnost; pravo na brisanje; Opšta uredba EU o zaštiti podataka o ličnosti (The General Data Protection Regulation/GDPR/); Evropska unija
Sažetak
U sklopu brojnih afera i kršenja privatnosti brojnih globalnih korisnika, pitanje zaštite privatnosti sve više dobija na značaju. Saglasno tome, pristupili smo analizi aktuelnosti u vezi s ovim pitanjem. U ovom radu najpre dajemo određene osnovne premise u pogledu ovih prava, potom analiziramo mehanizme njihove zaštite, da bismo se na kraju zadržali na novom evropskom zakonodavstvu. Opšta uredba EU o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR) donosi brojne novine u ovoj oblasti. Budući da domašaj ove uredbe prevazilazi obim ovog rada, u analizi smo se zadržali na pitanjima koja su privukla najveću pažnju struke, ali i subjekata koji će neposredno primenjivati ovaj propis. Kao jedno od pitanja koje se posebno izdvaja jeste pravo na brisanje (Right to be forgotten), koje uz poboljšanje efikasnosti zaštite ličnih podataka preti da ozbiljno promeni internet kakav znamo.
Reference
*** Analiza NTIA-e lack of trust in internet privacy and security may deter economic and other online activities
Dimitrijević, V., Popović, D., Papić, T., Petrović, V. (2007) Međunarodno pravo ljudskih prava. Beograd
Gajin, S. (2012) Ljudska prava, pravno-sistemski okvir. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union
Greenleaf, G. International data privacy agreements after GDPR and Schrems. u: Privacy Laws & Business International Report, https://ssrn.com/abstract=2764864
Keller, D. The right tools: Europe's intermediary liability laws and 2016 general data protection regulation. https://ssrn.com/abstract=2914684
Milosavljević, B., Popović, D. (2015) Ustavno pravo. Beograd
Popesku, D. (2016) Zaštita prava privatnosti i njegove sfere. Strani pravni život, vol. , br. 1, str. 73-88
Prlja, D., Reljanović, M. (2014) Pravna informatika. Beograd
Rustad, M., Kulevska, S. (2015) Reconceptualizing the Right to Be Forgotten to Enable Transatlantic Data Flow. Harvard Journal of Law & Technology, 2015, vol. 28, no. 2
Simonović, I., Lazić, M. (2014) Građanskopravna zaštita prava ličnosti. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, br. 68, str. 269-290
Stanković, O., Vodinelić, V. (1996) Uvod u građansko pravo. Beograd: Nomos
Stepanović, I. (2015) Preventing terrorism or eliminating privacy?: Rethinking mass surveillance after Snowden revelations. Strani pravni život, vol. , br. 4, str. 235-247
Vodinelić, V.V. (2012) Građansko pravo. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union
Voss, G. Looking at European Union Data Protection Law Reform Through a Different Prism: the Proposed EU General Data Protection Regulation Two Years Later. Journal of Internet Law, vol. 17, no. 9
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/pravzap0-13743
objavljen u SCIndeksu: 02.10.2017.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka