Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2017, vol. 7, br. 1, str. 50-64
Demokratija i političke institucije
Univerzitet Union, Fakultet za pravne i poslovne studije 'dr Lazar Vrkatić', Novi Sad

e-adresajovicic.dragomir@fbzbl.net
Ključne reči: demokratija; politika; političke partije; institucije; kriza demokratije
Sažetak
Demokratija je kao pojam prisutna još od antičke Grčke u razvoju ljudskog društva. Kod običnog čovjeka ona predstavlja ideal koji mu omogućava minimum uslova za pristojan život. Demokratija je uslov bez kojeg nije moguće, po mišljenju većine, dostići uživanje ljudskih prava i sloboda. Naravno da omogućavanje potrebnog kvaliteta života, ili makar ostvarenje što većeg nivoa jednakosti među ljudima nije moguće bez kvalitetnih institucija. Svakako da su političke institucije, a koje opredjeljuju fukcionisanje državnih organa koji nam garantuju potreban kvalitet življenja, možda i najvažnija karika u ukupnom procesu ostvarivanja ovih htijenja čovjeka kroz cijeli istorijski razvoj.
Reference
Bitem, D., Bojl, K. (1997) Uvod u demokratiju. Beograd
Despotović, L., Stepanov, R. (2006) Politika i pravo - od tradicije do tranzicije. Beograd
Hejvud, E. (2004) Politika. Beograd
Jež, Z. (2004) Principi demokratske pravne države. Bački Petrovac
Jovanović, S. (1990) Iz istorije političkih doktrina. Beograd
Kuzmanović, R. (2002) Ustavno pravo. Banja Luka
Lukić, R., Košutić, B. (2008) Uvod u pravo. Beograd
Marković, R. (2002) Ustavno pravo. Beograd
Matić, M. (2002) Liberalizacija, populizam i demokratija. Beograd
Mitrović, D.M. (2009) Država, pravo, pravda, pravnici. Beograd
Platon (2005) Država. Beograd
Poplašen, N. (2002) Političke i pravne teorije. Banja Luka
Savić, S. (2005) Osnove prava. Banja Luka
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/Civitas1701050J
objavljen u SCIndeksu: 15.12.2017.

Povezani članci

Gl Adv komore Vojvodine (1999)
Odnos normativnog i stvarnog u načelima organizacije i djelovanja pravosuđa
Mikeš Miroslav

Anali Pravnog fak Beograd (2001)
O osnovama i karakteru političke obligacije građana
Stanovčić Vojislav

Anali Pravnog fak Beograd (2004)
Načelo zakonitosti
Mitrović Dragan M.

prikaži sve [164]