Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2015, vol. 4, br. 1, str. 17-34
Ljudska priroda u pravoslavnom predanju sa osvrtom na irfansku tradiciju u islamu
Univerzitet u Beogradu, Pravoslavni bogoslovski fakultet

e-adresasimanicmatej@gmail.com
Ključne reči: priroda; savest; ličnost; Isak Sirijski; strasti; svet; hijerarhija svetova
Sažetak
U hrišćanskoj teologiji, kao i u svim religijskim naukama, pitanje ljudske prirode je nezaobilazno. U ovom radu ćemo posmatrati tu problematiku sa posebnim osvrtom na njeno mesto u asketskoj praksi. Kao neizostavnom delu lestvice pravoslavnog života - očišćenja, prosvećenja i oboženja - pitanju savesti posvećujemo posebnu pažnju, a tome doprinosi često previđanje značaja duhovnog života za ispravno bogoslovstvovanje. Kao posledica zapostavljanja ličnog duhovnog života, kod mnogih teologa se javlja pogrešno shvatanje da asketska praksa borbe sa telesnim strastima ima sličnosti sa neoplatoničkim negativnim odnosom prema telu. Zbog toga navodimo objašnjenja pojmova strast i svet kod Isaka Sirijskog. Takođe, u islamskoj irfanskoj tradiciji nalazimo mnoge paralele u odnosu na pomenuta pitanja.
Reference
Ava, D. (2000) Pouke. Sveta Gora Atonska: Manastir Hilandar, prev. hilandarski monasi
Corbin, H. (2002) Islamska filozofija u Iranu - XVII i XVIII stoljeće. Sarajevo: Ibn Sina
Florovski, G. (2009) Vizantijski asketski oci i duhovnici. Beograd: Bogoslovsko društvo Otačnik
Gregory, P. (1983) The Triads. New Jersey: Paulist Press, transl. by N. Gendle
Hamid, P. (2007) Bitak i pad - antropologija u islamu. Beograd: Metaphysica, prev. sa persijskog i napisao prolegomenu S. Halilović
Isak, S.S. (2006) Podvižnička slova. Beograd: Pravoslavna misionarska škola pri Hramu Svetog Aleksandra Nevskog
Ludovikos, N. (2011) Strahovi ličnosti i muke erosa - kritička razmatranja postmodernističke bogoslovske ontologije. prev. sa grčkog
Nasr, H.S. (1968) Man in the universe: Permanence amidst apparent change. Studies in Comparative Religion, 2 (4): 198-203
Nasr, H.S. (1996) Religion and the order of nature. New York: Oxford University Press
Nasr, H.S. (1987) The cosmos and the natural order. u: Nasr Hossein Seyyed [ur.] Islamic Spirituality: Foundations, New York: Crossroad Publishing Company, 345-357
Nikolić, D., Mrkaja, B. (2008) Cetinje, Manastir Roždestva Presvete Bogorodice. u: Nikodim Svetogorac Sveti [ur.] Knjiga duhovnih saveta, Beograd: Versko dobrotvorno starateljstvo Arhiepiskopije beogradsko-karlovačke, prev. J. Petrović
Romanidis, J. (2005) Svetootačko bogoslovlje. Beograd: Zadužbina Svetog manastira Hilandara, prev. sa jelinskog A. Đakovac
Suhrawardi, S.al-Maqtul S. (2011) Orijentalna mudrost - teozofija svjetlosti. Sarajevo: Naučnoistraživački institut Ibn Sina, prev. R. Hafizović
Tabatabai, M.H.S. (2012) Poslanica o velajetu. Mostar: Fondacija Baština duhovnosti, prev. sa arapskog A. Imamović
Teherani, H.H.M. (2008) Poslanica o srži duhovnog putovanja. Sarajevo: Fondacija Mulla Sadra, prev. sa persijskog A. Imamović
Teherani, H.H.M. (2012) Učenje o proživljenju svezak. Mostar: Baština duhovnosti, 1, prev. sa persijskog A. Imamović
Teherani, H.H.M. (2012) Učenje o proživljenju. Mostar: Baština duhovnosti, svezak 2, prev. sa persijskog A. Imamović
Teofilakt Ohridski, sveti (2004) Tumačenje Dela apostolskih i Poslanica Rimljanima i Korinćanima. Beograd: Pravoslavna misionarska škola pri hramu Svetog Aleksandra Nevskog
Vasilije, V.S. (2001) Šestodnev. Novi Sad: Beseda, sa grčkog izvornika preveo str. Jakšić
Vitovnički, T. (2007) Mir i radost u Duhu svetom - pouke, besede, razgovori. Beograd: Pravoslavna misionarska škola pri Hramu Svetog Aleksandra Nevskog, prir. M. Arsenijević
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/kom1501017s
objavljen u SCIndeksu: 19.06.2015.