Metrika

  • citati u SCIndeksu: [8]
  • citati u CrossRef-u:[3]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2015, vol. 4, br. 1, str. 79-98
Božje otkrovenje ili religijsko iskustvo - analiza različitih modela razumevanja otkrovenja
Grupa za religijsku civilizaciju, Centar za religijske nauke 'Kom', Beograd

e-adresam.halilovic@centarkom.rs
Ključne reči: božje otkrovenje; nadmaterijalno biće; religija; psihoanalitički model; sociološki model; religijsko iskustvo; propozicionalni model
Sažetak
Postoje brojni modeli razumevanja onoga što se u religijskim tradicijama naziva božjim otkrovenjem. U ovom radu, autor je obratio pažnju na sledeća četiri najvažnija modela: psihoanalitički model, sociološki model, model prema kojem se otkrovenje smatra usavršenim oblikom religijskog iskustva i propozicionalni model. Nakon objašnjavanja osnovnih karakteristika svakog modela i ukazivanja na naučnu i logičku neutemeljenost prvog i drugog modela - tj. psihoanalitičkog i sociološkog - autor opširno opisuje tri vrste inkoherentnosti (epistemološku, ontološku i društvenu) do kojih dovodi treći model razumevanja otkrovenja, tj. verovanje da je božje otkrovenje religijsko iskustvo. Na taj način, u ovom radu se najzad zaključuje da je jedini logično utemeljen i racionalno prihvaćen model razumevanja otkrovenja propozicionalni model, na osnovu kojeg nadmaterijalno biće nije samo predmet otkrovenja, već je i izvor otkrovenja. U tom modelu, verovesnik nije stvaralac otkrovenja. Naprotiv, on zbog svoje duhovne spremnosti prima poruku koja potiče od Boga.
Reference
Emerson, W.R. (1965) Nature. u: Selected Writings of Ralph Waldo Emerson, New York: New American Library
Hadžajlić, M. (2014) Dinamika humano-božanstvene civilizacije s osvrtom na stanovišta Bernarda Luisa. Kom : časopis za religijske nauke, vol. 3, br. 1, str. 131-161
Halilović, S. (2014) Najkraći argument za postojanje Boga u islamskoj filozofiji. Kom : časopis za religijske nauke, vol. 3, br. 1, str. 21-39
Halilović, T., Halilović, S., Halilović, M. (2014) Kratka istorija islamske filozofije. Beograd: Centar za religijske nauke Kom
Ian, B. (1983) Religion and science: Historical and contemporary issues. Tehran: Markaz-e našr-e danešgahi, preveo na persijski jezik Bahaodin Horamšahi
Kaeminija, R.A. (2002) Vahj va af 'al-e goftari. Kom: Zolal-e Kousar
Karamaleki, K., Hasan, M. (2002) Hakikat-e vahj: tađrobe-je dini ja erfani. Kabasat, 7 (4): 51-65
Lahuri, I. Ehja-je fekr-e dini dar eslam. Tehran: Našr-e pažuhešha-je eslami, (b. d.), preveo na persijski jezik Ahmad Aram
Mahmud, N. (2001) Hakikat-e vahj va tađrobe-je dini. Ravak-e andiše, 1 (1): 44-66
Mircea, E. (1996) Din-pažuhi. Tehran: Institut za humanističke nauke i kulturološke studije, preveo na persijski jezik Bahaodin Horamšahi
Mohamad, M. (2002) Negahi be tađrobe-je dini. Kabasat, 7 (2): 3-22
Murteza, M. (1992) Vahj va nobovat: mokadamei bar đahanbini-je eslami. Kom: Sadra, treće izdanje
Nicholas, of C. (1960) The vision of God. New York: Frederick Ungar
Peers, A.E. (1960) The life of Teresa of Jesus. Garden City, NY: Image Books
Peterson, M., Hasker, W., Reichenbach, B., Basinger, D. (2000) Reason and religious belief: An introduction to the philosophy of religion. Tehran: Tarh-e no, preveli na persijski jezik Ahmad Naraki i Ebrahim Soltani, treće izdanje
Richard, R. (1964) I sleep and my heart wakes. u: O'Brien Elmer [ur.] Varieties of Mystic Experience, New York: Rinehart and Winstor Holt
Ruholah, H. (2006) Sahife-je emam. Tehran: Mo'asese-je tanzim va našr-e asar-e emam Homeini
Sadra, Š.M., Muhamed, S. (1975) al-Mabda' va al-ma'ad. Tehran: Anđoman-e hekmat va falsafe-je Iran
Sadra, Š.M., Muhamed, S. (1984) Mafatih al-gajb. Tehran: Moula, preveo na persijski jezik Mohamad Hadžavi
Sadra, Š.M., Muhamed, S. (2004) al-Asfar al-arba'a al-'aklija. Tehran: Bonjad-e hekmat-e eslami-je Sadra
Saleh, H. (2011) Hakikat-e vahj dar Kur'an va hekmat-e eslami. Heradname-je Sadra, 16 (3): 43-68
Soruš, A. (1998) Seratha-je mostakim. Tehran: Serat
Soruš, A. (2000) Bast-e tađrobe-je nabavi. Tehran: Serat
Soruš, A. (2002) Eslam, vahj, nobovat. Aftab, 4 (3): 63-78
Ša'rani, A. (1984) Rah-e sa'adat (esbat-e nobovat). Tehran: Saduk
Tabatabai, H.M. (1957) Vahj ja šo'ur-e marmuz. Kom: Dar al-ilm
Tabatabai, H.M. (1974) Kur'an dar eslam. Tehran: Dar al-kutub al-islamija
Vadždi, F.M. (1971) Dairatul-ma'arif al-karn al-'išrin. Bejrut: Dar al-ma'rifa, treće izdanje
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/kom1501079h
objavljen u SCIndeksu: 19.06.2015.