Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:14

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2015, vol. 4, br. 2, str. 71-89
Sličnosti i razlike u političkim mišljenjima Abul-Ale Mavdudija i Sajida Kutba
Balkanski centar za Bliski istok, Beograd

e-adresakostici@balkanskicentarzabliskiistok.com
Ključne reči: Abul-Ala Mavdudi; Sajid Kutb; islamska politička misao; islamski fundamentalizam; islamizam; radikalni islamizam
Sažetak
Abul-Ala Mavdudi i Sajid Kutb u akademskoj literaturi na Zapadu često se označavaju kao mislioci koji su svojim razmišljanjima i aktivizmom postavili temelj radikalnim islamističkim idejama za koje se tvrdi da su poslužile kao osnov za nastanak džihadističkih pokreta. Pored toga, njihovo intelektualno nasleđe i misao na Zapadu se u značajnoj meri olako poistovećuju. Stoga, cilj ovoga rada jeste da nepristrasno predstavi istinsku prirodu njihove političke misli, kao i da pored sličnosti u njihovim razmišljanjima identifikuje razlike u njihovom razvojnom putu, intelektualnom pristupu i aktivizmu. Pokušaj diferencijacije mišljenja dvojice muslimanskih intelektualaca dolazi kao rezultat uvida u to da su naučnici na Zapadu često skloni prostoj simplifikaciji i poistovećivanju islamskih mislilaca i pokreta zarad ideološki obojenih akademskih pretpostavki i bez dublje analize. Takođe, rad će ponuditi terminološka rešenja za određene vidove islamskog aktivizma.
Reference
Abu-Rabi, I.M. (2002) Sayyid Qutb - predihvanska faza (prije priključenja Muslimanskoj braći). u: [ur.] Tumačenje Kur'ana i ideologije XX stoljeća, Sarajevo: Bemust
Bergesen, A.J., ur. (2008) The Sayyid Qutb reader: Selected writings on politics, religion and society. New York: Routledge
Choueiri, Y.M. (2010) Islamic fundamentalism: The story of Islamist movements. London: Continuum International Publishing Group, 3rd Edition
Euben, R.L., Zaman, M.Q. (2009) Princetone Readings in Islamist Thought; Texts and Contexts from al-Banna to Bin Laden. Princeton, New Jersey: Princeton University Press
Halilović, S. (2015) Istorija Kur'ana - istoricizam u tumačenju Kur'ana. Kom : časopis za religijske nauke, vol. 4, br. 1, str. 99-118
Khatab, S. (2002) Hakimiyyah and Jahiliyyah in the Thought of Sayyid Qutb. Middle Eastern Studies, 38(3): 145-170
Kostić, E.I. (2012) Hasan al-Bana i pokret Muslimanske braće. Kom : časopis za religijske nauke, vol. 1, br. 1, str. 113-127
Kostić, E.I. (2013) Progonjeni islam. Beograd: Utopia
Mawdudi, A.A. (1960) Islamic Law and Constitution. Lahore: Islamic Publications Limeted
Mawdudi, A.A. (1960) Towards Understanding Islam. Lahore: Islamic Publications Limeted
Mawdudi, A.A. (1983) Jihad in Islam. Lahore: Islamic Publications Limeted
Mawdudi, A.A. (1997) Social System of Islam. Lahore: Islamic Publications Limeted
Mawdudi, A.A. (2007) Nationalism and Islam. u: Islam in Transition, Muslim Perspectives, Oxford: Oxford University Press
Mawdudi, A.A. (2007) Political theory of Islam. u: [ur.] Islam in Transition: Muslim Perspectives, Oxford: Oxford University Press
Nasr, V.R.S. (1996) Mawdudi and the making of Islamic revivalism. New York: Oxford University Press
Sayed, K. (2006) The Political Thought of Sayyid Qutb; The Theory of Jahiliyyah. New York: Routledge
Sayyid, Q. (1999) Social justice in Islam. Oneonta: Islamic Publications International
Sayyid, Q. (1999-2004) In the shade of the Qu'ran. Leicester: Islamic Foundation
Sayyid, Q. (2004) A Child From The Village. Syracuse: Syracuse University Press
Sayyid, Q. (2006) Millestones. Birmingham: Maktabah Booksellers and Publishers
Sayyid, Q. (2007) Social Justice in Islam. u: [ur.] Islam in Transition, Muslim Perspectives
Shepard, W. (1992) The Development of the Thought of Sayyid Qutb as Reflected in Earlier and Later Editions of 'Social Justice in Islam'. Die Welt des Islams, 32(2): 196-236
Shepard, W.E. (1987) Islam and Ideology: Towards a Typology. International Journal of Middle East Studies, 19(03): 307-336
Shepard, W.E. (1989) Islam as a ‘system’ in the later writings of Sayyid Qutb. Middle Eastern Studies, 25(1): 31-50
Žižek, S. (2015) Islam, ateizam i modernost; neka bogohulna razmišljanja. Novi Sad: Akademska knjiga
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/kom1502071K
objavljen u SCIndeksu: 14.12.2015.

Povezani članci

Nema povezanih članaka