Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:19
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2017, vol. 6, br. 1, str. 55-70
Objavljivanje bitka kao ništa u djelu Martina Hajdegera
Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Federacija BiH

e-adresasafergrbic@hotmail.com
Ključne reči: bitak; biće; ništa; fenomenologija; egzistencijalizam; tjeskoba; tubitak; Hegel; Kjerkegor; Hajdeger
Sažetak
Ponovno postavljanje pitanja o bitku, nakon što je palo u zaborav, otpočeo je Martin Hajdeger što je obilježilo njegovo cjelokupno filozofsko djelo. Na tome tragu, rad naslovljen kao 'Objavljivanje bitka kao ništa u djelu Martina Hajdegera' razmatra u kratkim crtama povijest pitanja o bitku od Parmenidovog istraživanja na ovu temu, preko kršćanske dogmatike, Hegelove Znanosti logike i postavke bitak-biće-ništa, pa sve do Hajdegerove distinkcije između bitka, bića i ništa u fenomenu tjeskobe na tragu egzistencijalnih promišljanja Kjerkegora. Hipoteza kao sud za koji se pretpostavlja da je istinit kako bi se njime objasnile određene činjenice ili kao pretpostavka na temelju činjenica ogleda se u tezi da Hajdeger postavljajući pitanje o smislu bitka i o tendenciji dolaska do njegova pojma u fenomenu tjeskobe, osobito kasnijim govorima, dolazi do objavljivanja bitka kao ništa, ali ne dajući konačne odgovore nego smatrajući samo postavljanje pitanja o takvomu odnosu uspješnicom.
Reference
Bošnjak, B. (1993) Povijest filozofije - razvoj mišljenja u ideji cjeline. Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, knjiga 3
Fink, E. (1998) Uvod u filozofiju. Zagreb: Matica hrvatska
Frederik, K. (1988) Istorija filozofije - Grčka i Rim. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod, tom prvi
Gretić, G. Hegel i Heidegger - Odnos bitka, bića i ništa. (internet), dostupno na: http://www.ifzg.hr/gpf/gpf4/Goran_Gretic-Hegel_i_Heidegger_Odnos_bitka_bica_i_nista-GPF4-1986.pdf, (pristupljeno 24. marta 2017)
Hegel, G.W.F. (1987) Nauka logike. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod
Heidegger, M. (1972) Uvod u Heideggera - poglavlje Što je metafizika. Zagreb: Centar za društvene djelatnosti omladine RK SOH, Tekst nastupnog predavanja koje je održano 24. srpnja 1929. u auli Sveučilišta u Freiburgu
Heidegger, M. (1985) Bitak i vrijeme. Zagreb: Naprijed
Heidegger, M. (2000) Prolegomena za povijest pojma vremena. Zagreb: Demetra
Heidegger, M. (1996) Kraj filozofije i zadaća mišljenja. Zagreb: Naprijed
Platon (2000) Kratil - Teetet - Sofist - Državnik. Beograd: Platon
Prohić, K. (1990) Egzistencijalna dijalektika Sørena Kierkegaarda. Sarajevo: Veselin Masleša
Škvorc, M. (1969) Pojam i problem tjeskobe. Bogoslovska smotra, Kršćanska sadašnjost - Katolički bogoslovni fakultet, vol 38
Zurovca, M. (1980) Dijalektika egzistencije u filozofiji Serena Kjerkegora. u: Kierkegaard Soeren [ur.] Bolest na smrt, Beograd: Mladost, XXIV i XIX
 

O članku

jezik rada: bosanski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/kom1701055G
objavljen u SCIndeksu: 02.10.2017.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka