Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2017, vol. 6, br. 3, str. 117-133
Objavljivanje bitka kao jednosti bića u djelima Ibn Arebija, Majstera Ekharta i Baruha de Spinoze
Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Federacija BiH

e-adresasafergrbic@hotmail.com
Ključne reči: jednost; teizam; panteizam; panenteizam; misticizam; Bog; bitak; priroda; Ibn Arebi; Majster Ekhart; Baruh de Spinoza
Sažetak
U različitim tradicijama postavljanje pitanja bitka proizlazilo je shodno različitim epistemologijama koje su tradicije zastupale: oni koji su slijedili racionalnu metodu postavljali bi pitanje bitka na način koji bi mogao biti dokaziv racionalnim putem, oni koji su zastupali tradicionalnu metodu postavljali su pitanje bitka tako da su na njega mogli odgovarati iz svoje tradicije, ili pak oni koji su zastupali gnostičku metodu koji su postavljali pitanje bitka tako da nisu željeli slijediti niti tradiciju niti racionalni način dokazivanja, nego lični razvoj u razotkrivanju predmetnog pitanja. U tom kontekstu, iako se počinjalo iz različitih epistemologija, vrijeme je pokazalo kako, iako su epistemologijska polazišta različita, u nekim slučajevima je moguće doći do istih odgovora na pitanje bitka bez obzira na to da li se koristi racionalna, tradicionalna ili gnostička metoda. Na tomu tragu, u ovomu radu razmotrena je jedna slika svijeta s pozicije gnostičke i racionalističke epistemologije: hipoteza kao sud za koji se pretpostavlja da je istinit kako bi se njime objasnile određene činjenice, ili kao pretpostavka na temelju činjenica, ogleda se u tezi da objavljivanje bitka kao bića možemo pronaći ne samo u gnostičkoj epistemologiji, na čemu se insistiralo u teističkim krugovima, nego i u racionalističkoj epistemologiji, što ćemo pokazati, dakle, kroz primjere trojice mislilaca: Ibn Arebija, Majstera Ekharta i Baruha de Spinoze. Najzad, kao krajnji rezultat ovoga rada imaćemo pretenzije da postavimo pitanje šta se mislilo pod objavljivanjem bitka kao jednosti bića - slijedeći implikacije koje ćemo u ovomu radu prethodno predstaviti.
Reference
Arebi, M.I. (2008) Dragulji mudrosti. Sarajevo: Bemust
Aristoteles (1988) Metafizika - prijevod s izvornika i sedmojezični tumač temeljnih pojmova. Zagreb: Globus
Avani, G. (2013) Pitanje egzistencije u učenju Ibn Arebija. Logos: časopis za filozofiju i religiju, 1 (1)
de Spinoza, B. (1983) Etika. Beograd: BIGZ
Eckhart, M. (1986) Teacher and Peacher. New York: Paulist Press
Eckhart, M. (1991) Knjiga božanske utjehe - O korisnosti ostavljanja koje bi trebalo provesti na unutarnji i vanjski način. Zagreb: II izdanje, ITRO Naprijed
Ford, L.S. (1997) Pantheism vs. Theism. Monist, 80(2): 286-306
Frithjof, S. (1997) O transcendentalnom jedinstvu religija. Zenica: Bemust
Hafizović, R. (1995) Teološko-filozofsko učenje o Logosu u djelu Muhji-d-Din ibn Arabija. Zenica: Bemust
Happold, F.C. (1936) Mysticism - A study and Analogy. London: Penguin Books
Heidegger, M. (1985) Bitak i vrijeme. Zagreb: ITRO Naprijed
ibn Arebi, M. (2004) Mekanska otkrovenja. Sarajevo: Bemust
Iqbal, M. (2005) Razvoj metafizike u Perziji: prilog historiji muslimanske filozofije. Sarajevo: Connectum
Kakaji, K. (2016) Uvod o različitim tumačenjima vahdetul-vudžuda. Živa baština - časopis za filozofiju i gnozu, 2 (4): 4-24
Kakaji, K. (2016) Teorija jednoće egzistencije i njena dokazivost sa stanovišta Ibn Arebija i Mulla Sadre. Živa baština - časopis za filozofiju i gnozu, 2 (4): 24-38
Kakaji, K. (2016) Teorija jednoća egzistencije ili duhovno osvjedočena jednoća sa stanovišta Ibn Arebija i Ekharta. Živa baština - časopis za filozofiju i gnozu, 2 (4): 38-52
Levine, M. (1994) Pantheism. London: Routledge
Lloyd, G. (1996) Routledge philosophy guide book to Spinoza and the ethics. United Kingdom: Routledge, 1st edition
Meister, E. (1991) Breakthrough. New York: Image Books
Merkur, D. (1996) Unitive Experiences and the State of Trance, Mystical Union in Judaism, Christianity and Islam. New York: Continnum
Nadler, S. (2009) Spinoza. Cambridge: Cambridge University Press (CUP)
Owen, P.H. (1971) Contepts od Deity. London: MacMillan
Scholem, G. (1995) Major Trends in Jewish Mysticism. New York: Schocken Books
Velajati, A.A. (2016) Istorija kulture i civilizacije islama i Irana. Beograd: Centar za religijske nauke Kom
von Weizsaecker, C.F. (1988) Jedinstvo prirode. Sarajevo: Veselin Masleša
Yovel, Y. (1992) Spinoza and Other Heretics: The Adventures of Immanence. Princeton University Press
 

O članku

jezik rada: bosanski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/kom1703117G
objavljen u SCIndeksu: 14.02.2018.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka