Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:13
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:6
članak: 1 od 1  
International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education / IJCRSEE
2018, vol. 6, br. 1, str. 67-78
jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
doi:10.5937/ijcrsee1801067D

Creative Commons License 4.0
Music education in primary compulsory schools in Croatia and Serbia from 1945 to 1990, in the context of school curricula
(naslov ne postoji na srpskom)
aAcademy of Music, Pula, Republic of Croatia
bUniverzitet u Nišu, Fakultet umetnosti

e-adresa: lada.durakovic@gmail.com, miomira.djurdjanovic@gma

Sažetak

(ne postoji na srpskom)
After the Second World War, one of the priorities of cultural policy in the domain of music was the music education of young generations, which was essential to begin with at an early age. Its goal was to form a versatile person prepared for future work and social tasks, an active participant in the cultural and artistic life of his/her environment. Due to the insufficient researches conducted so far on musical education practices in the imme­diate post second World War period, in this paper we track the contents of the curricula in Croatia and Serbia. It's our intention to emphasize the similarities and the differences in the music educational processes in the two biggest republics of the former Yugoslavia - from the initial lining on the soviet pedagogy trough reforms and changes to a unified conception of schooling on a federal level. The research shows that the curricula were con­stantly changed and supplemented in the first years after the war. Numerous changes resulted in the changed number of teaching hours and the teaching content, which year by year became more ambitious. The analysis of the cur­ricula from the sixties onwards pointed to new guidelines which advocated the shift from active music playing and acquiring musical literacy to the concept of auditory perception and learning of musicological terminology. Each new syllabus was modified in accordance with the previous one, while taking into account the possibilities of their implementation in practice. Approaching contemporary pedagogical approaches was reflected in the requirements for the application of the model of active participation in the teaching process, the introduction of technological tools and openness to popular music practices.

Ključne reči

Croatia; education; music lessons; teaching curricula; Serbia

Reference

*** (1952) Nastavni plan i program za osnovne škole. Prosvetni glasnik / Educational Gazette, Beograd, No. 9
*** (1957) Uputstvo za sažimanje nastavnog programa za osmogdišnje škole. Prosvetni glasnik / Educational Gazette, Beograd, No. 8
*** (1974) Uputstvo o rasterećenju i osavremenjavanju nastave u osnovnoj školi. Prosvetni glasnik / Educational Gazette, Beograd, No. 2
*** (1953) Nastavni plan i program za niže razrede gimnazije i više razrede osmogodišnjih škola. Prosvetni glasnik / Educational Gazette, Beograd, No. 8
*** (1976) Pravilnik o zajedničkom planu i programu obrazovno-vaspitnog rada u osnovnoj školi. Prosvetni glasnik / Educational Gazette, Beograd, No. 6, 7, 8, 9
*** (1984/1985) Zajednički plan i program vaspitno-obrazovnog rada u osnovnoj školi. Prosvetni glasnik / Educational Gazette, Beograd, No. 3, 4, 5
*** (2009) Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja / Act on the Foundations of the Educational System. Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik / Official Bulletin of the Republic of Serbia: Educational Bulletin, br. 72, no 72, 2009
*** (1984) Plan i programi odgoja i osnovnog obrazovanja: Jezično-umjetničko područje / The curriculum of child rearing and elementary education: Linguistic-artistic field. Vjesnik Republičkog komiteta za prosvjetu, kulturu, fizičku i tehničku kulturu SR Hrvatske, Zagreb, Glazbena kultura, No. 7
*** (1963) Nastavni plan i program za osnovnu školu. Prosvetni glasnik / Educational Gazette, Beograd, No. 2
*** (1959) Nastavni plan i program za osnovnu školu. Prosvetni glasnik / Educational Gazette, Beograd, No. 8
Dobrivojević, I. (2014) Širenje osnovnog obrazovanja / The expansion of elementary education. u: Panić A. [ur.] Nikad im bolje nije bilo? Modernizacija svakodnevnog života u socijalističkoj Jugoslaviji, Beograd: Muzej istorije Jugoslavije, pp. 20‒26
Duraković, L. (2016) Music as the educational mean in the making of the «Socialist Man»: Music education in primary schools of Croatia (1945- 1965). History of Education and Children's Literature, 11(2). 267‒291. http://web.a.ebscohost.com/abstract?direct=true and profile=ehost and scope=site and authtype=crawler and jrnl=19711093 and AN=120131178 and h=sPzZ4RBrHSL282dPGEDf4DlXubjFPHCu3LdYEShqo
Duraković, L. (2017) “Odgajati za muziku, odgajati pomoću muzike”: Glazbeni odgoj u osnovnim školama u ranome socijalizmu / “Educating for music, educating by means of music. u: Duda I. [ur.] Stvaranje socijalističkog čovjeka: Hrvatsko društvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma, Zagreb: Srednja Europa, Pp. 40‒59
Đurđanović, M.M. (2017) Razvoj metodike muzičke nastave u Srbiji / The development of didactics of music in Serbia. u: Vidulin S. [ur.] Glazbena pedagogiju u svjetlu sadašnjih i budućih promjena, Pula: Sveučilište Jurja Dobrile, 5, pp. 514‒525
Đurđanović, M.M. (2014) Nastava muzike u Srbiji u 19. i 20. veku / Music teaching in Serbia in the 19th and 20th centuries. Niš: Univerzitet u Nišu - Fakultet umetnosti u Nišu
Jeremić, B. (2009) Istorijski osvrt na značaj pevanja na mlađem školskom uzrastu u nastavnim planovima i programima od 1948 do 1984. godine. Norma, vol. 14, br. 3, str. 307-322
Komitet za škole i nauku Vlade FNRJ (1948) Okvirni nastavni plan za osnovne škole - osnovna nastava u FNRJ / Curriculum framework for primary compulsory schools: Elementary teaching in the Federal People's Republic of Yugoslavia. Beograd
Koren, S. (2012) Politika povijesti u Jugoslaviji 1945‒1960 [History policy in Yugoslavia 1945‒1960]. Zagreb: Srednja Europa
Krulj, R. (2011) Sistem obrazovanja u Jugoslaviji (1918‒2000) / The education system of Yugoslavia (1918‒2000). Godišnjak Učiteljskog fakulteta u Vranju, 2, 99‒117
Ministarstvo prosvete (1945) Novi nastavni plan i program za osnovne škole sa metodskim uputstvima za obradu pojedinih nastavnih predmeta / Curriculum for primary compulsory schools with didactical instructions for teaching particular subjects. Beograd
Ministarstvo prosvjete NRH (1948) Nastavni plan i program za osnovne škole / Curriculum for primary compulsory schools. Zagreb
Ministarstvo prosvjete NRH (1948) Nastavni plan i program za sedmogodišnje škole / Curriculum for seven-year schools. Zagreb
Ministarstvo prosvjete NRH (1950) Nastavni plan i program za osmogodišnje škole i niže razrede gimnazije, osnovne škole i produžene tečajeve / Curriculum for eight-year schools and lower grades of the grammar school, primary compulsory schools and extended courses. Zagreb
Ministarstvo prosvjete NRH-Odjel za školstvo (1951) Nastavni plan i program za osmogodišnje škole i niže razrede gimnazija / Curriculum for eight-year schools and lower grades of the grammar school. Zagreb: Školska knjiga
Ministarstvo prosvjete Narodne Republike Hrvatske (1946) Nastavni plan i program za osnovne škole u Narodnoj Republici Hrvatskoj / Curriculum for primary compulsory schools in the Republic of Croatia. Zagreb
Munjiza, E., Lukaš, M. (2006) Pedagoško-psihološko osposobljavanje učitelja u visokoškolskim ustanovama. [The pedagogical-psychological training of teachers. ]. Odgojne znanosti, 2 (12): 361-383; 8
Munjiza, E. (2009) Povijest hrvatskog školstva i pedagogije / The history of Croatian education and pedagogy. Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-Filozofski fakultet
Najbar-Agičić, M., Agičić, D. (2006) Nastava povijesti u Republici Hrvatskoj i njezina zlouporaba / History teaching in the Republic of Croatia and its misuse. u: Ramet S.P., Matić D. [ur.] Demokratska tranzicija u Hrvatskoj: Transformacije vrijednosti, obrazovanje, mediji, Zagreb: Alineja, Pp. 169‒191
Petrović-Todosijević, S. (2007) Šegrti u školi života” ili “Čekači u životnoj čekaonici”, detinjstvo u Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji / “Apprentices in the school of life” or “Waiting in the waiting room of life”, childhood in the Federal People’s Republic of Yugoslavi. u: Katz V. [ur.] Revizija prošlosti na prostorima bivše Jugoslavije, Sarajevo: Institut za istoriju u Sarajevu
Požgaj, J. (1959) Metodika nastave muzičkog odgoja / Didactics of music education. u: Šimleša P. [ur.] Metodika elementarne nastave, Zagreb: Pedagoško književni zbor, 220‒224
Pregrad, Z. (1973) Estetski odgoj / Aesthetic upbringing. u: Šimleša P. [ur.] Pedagogija, Zagreb: Pedagoško-književni zbor, Pp.126‒138
Prosveta (1947) Nastavni plan i program za osnovne škole za školsku 1947/48. godinu / Curriculum for primary compulsory schools from 1947 and 1948 school years. Beograd
Puževski, V. (2003) Hrvatska osnovna škola od 1945. do 1990. godine [Croatian primary compulsory school from 1945 to 1990]. Anali za povijest odgoja, 87-105; 2
Rajčević, P. (2016) Curriculum for primary schools and socio-economic system. Zbornik radova Učiteljskog fakulteta Prizren-Leposavić, br. 10, str. 163-174
Savjet za prosvjetu NRH (1960) Odgojno-obrazovna struktura: Osnovna škola / Educational structure: Primary compulsory school. Zagreb
Savjet za prosvjetu NRH (1964) Odgojno-obrazovna struktura: Osnovna škola / Educational structure: Primary compulsory school. Zagreb
Savjet za prosvjetu NRH (1965) Odgojno-obrazovna struktura: Osnovna škola / Educational structure: Primary compulsory school. Zagreb
Savjet za prosvjetu, nauku i kulturu NRH (1954) Nastavni plan i program za narodne četverogodišnje škole i niže razrede osnovne škole / Curriculum for people's four-year schools and lower grades of primary compulsory schools. Zagreb
Šarić, T. (2013) Đački domovi u Narodnoj Republici Hrvatskoj 1945. – 1954: Prosvjetne i odgojne ustanove ili “azili za prehranu i noćenje”? / Students’ dormitories in the People’s Republic of Yugoslavia 1945-1954: Educational and rearing institutions or “asylums for. Časopis za suvremenu povijest, 3, 441‒459
Vidulin, S. (2016) Reforms of the education system in croatia and reflections on music teaching in compulsory school. u: Hadžić F. [ur.] Music in Society, Sarajevo: Musicological Society of the Federation of Bosnia and Herzegovina, Pp. 345‒358
Vidulin, S., Bogojević-Martinović, J., Đurđanović, M.M. (2015) Importance, structure and outcomes of the music program in the primary school: The experience of Croatia, Montenegro, and Serbia. International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education / IJCRSEE, vol. 3, br. 1, str. 67-79
Zavod za unapređivanje osnovnog obrazovanja (1974) Naša osnovna škola: Odgojno-obrazovna struktura / Our primary compulsory school: Educational structure. Zagreb: Školska knjiga