Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2017, vol. 12, br. 39, str. 83-98
Domenska imena u funkciji identiteta i komunikacije sa javnošću kompanija na internetu
Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka

e-adresajovanalazarevic.ma@gmail.com
Sažetak
Internet prisutnost i onlajn reputacija važni su elementi u predstavljanju i eksternoj komunikaciji kompanije. Njihovo postizanje počinje registracijom domenskog naziva i internet domena. Kompanija započinje ekspanzivno internet povezivanje sa celokupnom ili ciljnom publikom, nastoji da obezbedi kvalitetne sadržaje na domenu uz kvalitetno kreiranje odnosa s javnošću. U ovom radu biće predstavljeno sticanje virtuelnih identiteta privrednih društava kroz registraciju internet domena. U toj nameri, pažnja će biti usmerena na pojam i ulogu domena, uz kratak prikaz regulatornih tela u ovoj oblasti za globalni i nacionalni nivo. Poseban akcenat stavlja se na izgradnju dobrog i zvučnog domenskog naziva koje treba da oformi laku pamtljivost, prepoznatljivost i pronalaženje kompanije kao jednog od subjekata u internet prostoru. Takođe, sporadično će biti napravljen kratak prikaz regulatornih mera, pravila i uputstava za odabir domena (odnosno, simboličke oznake) kojim će se komunicirati u virtuelnom okruženju. Pojedini primeri koji su navedeni kroz rad uzimani su nasumično kako bi na adekvatan način ilustrovao pomenut sadržaj. Na odabranim mestima će se pominjati najvažniji zaključci o posedovanju internet domena i imena domena, sa ciljem uspešnog predstavljanja, komunikacije i poslovanja kompanije, koji su doneti na konferenciji ,,Dan internet domena' marta 2015. godine u Beogradu.
Reference
Aćimović, S., Jakšić, M., Backović, M., Cerović, B., Medojević, B. (2006) Ekonomski rečnik. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu
Arsić, M., Markota, S. (2011) Legal problems in the national and international administration of domain names. Facta universitatis - series: Law and Politics, vol. 9, br. 2, str. 159-165
Dimitrijević, V., Kartag-Odri, A., Milinković, B., Serfontein, J., Simović-Hiber, I., Stojković, B. (1999) Kulturna prava. Beograd: Beogradski centar za ljudska prava
Filipović, J. (2012) Theory of uses and gratifications: A Review. Marketing, vol. 43, br. 3, str. 219-228
Golubović, Z. (1999) Ja i drugi: antropološka istraživanja individualnog i kolektivnog identiteta. Beograd: Republika
Jobber, D., Fahy, J. (2006) Osnovi marketinga. Beograd: Data Status
Konferencija suosnivača RNIDS (2015) Opšti uslovi o registraciji naziva nacionalnih internet domena. Beograd, https://www.rnids.rs/registar_dokumenata/2015_09_19-opsti-uslovi-registracije-domena_0.pdf, 29.4.2016
Milojević, A. (2015) Dvosmerni simetrični odnosi s javnošću i digitalne komunikacione tehnologije - između teorije i prakse. CM - časopis za upravljanje komuniciranjem, vol. 10, br. 35, str. 81-108
Milosavljević, M., Grubor, G., Veinović, M. (2010) Informatika. Beograd: Univerzitet Singidunum
Popović, D. (2005) Imena internet domena i pravo intelektualne svojine. Beograd: Institut za uporedno pravo
Popović, D. (2014) Registracija naziva internet domena i prava žiga. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta, Centar za izdavaštvo i informisanje
Popović, D., ur. (2015) Intelektualna svojina i internet: nazivi internet domena, autorska dela, žigom zaštićene oznake. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta, Centar za izdavaštvo i informisanje
Radojković, M., Miletić, M. (2005) Komuniciranje, mediji i društvo. Novi Sad: Stilos
Radojković, M., Đorđević, T. (2005) Osnove komunikologije. Beograd: Čigoja štampa
Radojković, M., Stojković, B. (2009) Informaciono-komunikacioni sistemi. Beograd: Clio
Stojković, B. (1993) Evropski kulturni identitet. Niš: Prosveta
Stojković, B. (2002) Identitet i komunikacija. Beograd: Čigoja štampa
Stojković, B. (2009) Mreža identiteta. Godišnjak Fakulteta političkih nauka, 3(3): 353-362
Štambuk, V. (2009) Communico ergo sum ili INTERNET kako je nastao i kuda smera. Beograd: Akademska misao
Upravni odbor RNIDS (2013) Pravilnik o načinu formiranja naziva nacionalnih internet domena. Beograd, https://www.rnids.rs/registar_dokumenata/2013_01_28-uo-pravilnik-formiranje_naziva_domena.pdf
Vejnović, M., Jevremović, A. (2007) Uvod u računarske mreže. Beograd: Univerzitet Singidunum
Vilkoks, D., Kameron, G., Olt, F., Ejdži, V. (2006) Odnosi s javnošću: strategije i tehnike. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/comman12-11123
objavljen u SCIndeksu: 21.03.2018.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0