Acta agriculturae Serbica - Podrška kvalitetu radova

Svi radovi koji se objavljuju u časopisu Acta agriculturae Serbica podvrgavaju se rutinski proveri na plagijarizam pomoću CrossCheck-a, odnosno iThenticate-a u posredstvom CEON-a. iThenticate je jedina alatka za detekciju plagijarizma u naučnim časopisima čija efikasnost se smatra zadovoljavajućom. U iThenticate-u se detekcija obavlja sravnjivanjem proveravanog članka sa ogromnim korpusom svetske naučne literature koju ekskluzivno obezbeđuje CrossRef. Korpus dopunski obuhvata i naučne sadržaje dostupne na internetu.

Na osnovu rezultata detekcije uredništvo odlučuje da li podneti rukopis za koji je utvrđen značajan rezultat treba odbaciti ili, kao u nekim slučajevima, vratiti autorima na korekciju, npr. zbog ispuštenih citata. Prilikom odlučivanja uredništvo se rukovodi načelima COPE-a. U upotrebi iThenticate-a i razrešavanju pojedinih slučajeva, ono se oslanja na tehničku podršku CEON-a kao ugovarača usluga koje pruža CrossRef.

Radovi objavljeni u časopisu Acta agriculturae Serbica pridružuju se automatski korpusu iThenticate dokumenata, kako bi bili zaštićeni od plagiranja.