Arhiv za farmaciju - Uredništvo

Glavni urednik:Marija Primorac, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet, Srbija

Redovni profesor za užu naučnu oblast Farmaceutska tehnologija na Univerzitetu u Beogradu – Farmaceutskom fakultetu. Glavno područje naučnog rada je razvoj savremenih farmaceutskih oblika koji se zasnivaju na strategijama mikroinkapsulacije i nanoinkapsulacije aktivnih supstanci za različite puteve primene. Objavila je preko 100 naučnih i stručnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima sa recenzijom, koautor je 7 poglavlja u monografijama međunarodnog značaja.

Članovi:
 • Biljana Antonijević, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet, Srbija
 • Maria Couladis, Univerzitet u Atini - Farmaceutski fakultet, Grčka
 • Dragan Đurović, Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
 • Ljiljana Harding, Pfizer Pharmaceuticals, New Jersey, SAD
 • Aleksandar Jovanović, University of Dundee, Velika Britanija
 • Nada Kovačević, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet, Srbija
 • Teresa Kowalska, Silesian University of Katowice, Poljska
 • Gordana Leposavić, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet, Srbija
 • Marina Milenković, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet, Srbija
 • Lidija Petruševska-Tozi, Ss Cyril and Methodus Univerzitet u Skoplju, R. Makedonija
 • Marija Primorac, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet, Srbija
 • Vesna Spasojević-Kalimanovska, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet, Srbija
 • Stanko Srčič, Univerzitet u Ljubljani, Farmaceutski fakultet, Slovenija
 • Ivan Stanković, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet, Srbija
 • Radica Stepanović-Petrović, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet, Srbija
 • Biljana Stojanović, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet, Srbija
 • Slobodanka Tamburić, University of Arts, London College of Fashion, Velika Britanija
 • Ljiljana Tasić, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet, Srbija
 • Sote Vladimirov, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet, Srbija
 • Katarina Vučićević, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet, Srbija
 • Gordana Vuleta, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet, Srbija
Recenzenti:
 • Aleksandra Janošević Ležaić, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet, Srbija
 • Aleksandra Sokić-Milutinović, Univerzitet u Beogradu – Medicinski fakultet, Srbija
 • Aleksandra Zeljković, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet, Srbija
 • Ana Micov, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet, Srbija
 • Branka Brzaković, Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
 • Brižita Đorđević, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet, Srbija
 • Čedo Miljević, Institut za mentalno zdravlje, Beograd, Srbija
 • Dragana Begović, KBC "Dr Dragiša Mišović, Dedinje”, Beograd, Srbija
 • Dragan Đurović, Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
 • Dragan Popović, Univerzitet u Beogradu – Medicinski fakultet, Srbija
 • Dragana Vasiljević, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet, Srbija
 • Dušica Lečić-Toševski, Univerzitet u Beogradu – Medicinski fakultet, Srbija
 • Gordana Leposavić, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet, Srbija
 • Gordana Vuleta, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet, Srbija
 • Ivana Arsić, Univerzitet u Nišu Medicinski fakultet, Srbija
 • Jelena Kotur-Stevuljević, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet, Srbija
 • Jelena Parojčić, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet, Srbija
 • Lidija Memon, KBC „Bežanijska kosa“, Beograd, Srbija
 • Ljiljana Đekić, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet, Srbija
 • Maja Tomić, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet, Srbija
 • Marija Milić, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet, Srbija
 • Marija Primorac, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet, Srbija
 • Milan Senćanski, Institut za nuklearne nauke Vinča, Srbija
 • Mirjana Marčetić, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet, Srbija
 • Miroslav Savić, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet, Srbija
 • Nada Kovačević, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet, Srbija
 • Nenad Ignjatović, Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti, Beograd, Srbija
 • Nina Dragićević, Apoteka „Beograd“, Beograd, Srbija
 • Radica Stepanović-Petrović, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet, Srbija
 • Sanela Savić, DCP-Hemigal, Leskovac, Srbija
 • Silvana Petrović, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet, Srbija
 • Slobodanka Tamburić, University of Arts, London College of Fashion, Velika Britanija
 • Snežana Savić, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet, Srbija
 • Tijana Miletić, Hemofarm a.d., Vršac, Srbija
 • Vanja Tadić, Institut za proučavanje lekovitog bilja "Dr Josif Pančić", Beograd, Srbija
 • Vera Artiko, Univerzitet u Beogradu – Medicinski fakultet, Srbija
 • Vladimir Dobričić, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet, Srbija
 • Žarko Jović, Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije