Tehnika - Uredništvo

Glavni urednik:Nebojša Bojović, Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, Beograd, Srbija

Nebojša Bojović je redovni profesor i dekan Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Njegove uže oblasti naučnog interesovanja obuhvataju primenu operacionih istraživanja, informacionih sistema i teorije upravljanja u saobraćaju. Autor je preko 30 naučnih radova, objavljenih većinom u međunarodnim časopisima, kao i više od 70 radova saopštenih na međunarodnim i domaćim skupovima. Kao rukovodilac projekta ili član tima učestovao je u realizaciji 20 međunarodnih i domaćih projekata. Bio je član Organizacionih i Naučnih odbora 5 međunarodnih naučnih konferencija.

Članovi:
 • Dragan Uskoković, Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka, Beograd, Srbija
 • Branko Božić, Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Božo Kolonja, Univerzitet u Beogradu, Rudarsko geološki fakultet, Beograd, Srbija
 • Boško Rašuo, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Vujo Drndarević, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Beograd, Srbija
 • Jadranka Jović, Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, Beograd, Srbija
 • Vujadin Vešović, Inženjerska akademija Srbije, Beograd, Srbija
 • Zoran Pendić, Jedinstveno udruženje Srbije za kvalitet, Beograd, Srbija
Recenzenti:
 • Milanka Momčilović Điporović, Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet, Beograd, Srbija
 • Lidija Đokić, Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet, Beograd, Srbija
 • Aleksandar Đorđević, Univerzitet u Beogradu, Rudarsko geološki fakultet, Beograd, Srbija
 • Dragana Đorđević, Univerzitet u Beogradu, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Beograd, Srbija
 • Vladimir Đorić, Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, Beograd, Srbija
 • Aleksandra Đukić, Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet, Beograd, Srbija
 • Milenko Đurić, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Beograd, Srbija
 • Milica Đurić Jovičić, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Beograd, Srbija
 • Željko Đurišić, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Beograd, Srbija
 • Ratomir Živaljević, Univerzitet Crne Gore, Građevinski fakultet, Podgorica, Crna Gora
 • Dragan Živanić, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija
 • Rade Živković, Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet, Beograd, Srbija
 • Dragana Životić, Univerzitet u Beogradu, Rudarsko geološki fakultet, Beograd, Srbija
 • Dimitrije Zakić, Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Miodrag Zdujić, Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti, Beograd, Srbija
 • Dragomir Zeković, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Slobodan Zečević, Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, Beograd, Srbija
 • Predrag Ivaniš, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Beograd, Srbija
 • Nenad Ivanišević, Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Dejan Ivezić, Univerzitet u Beogradu, Rudarsko geološki fakultet, Beograd, Srbija
 • Dragan Ignjatović, Univerzitet u Beogradu, Rudarsko geološki fakultet, Beograd, Srbija
 • Nenad Ignjatović, Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti, Beograd, Srbija
 • Živana Jakovljević, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Žarko Janda, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla", Beograd, Srbija
 • Milorad Janić, Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet, Beograd, Srbija
 • Zoran Janjušević, Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina, Beograd, Srbija
 • Dragutin Jevremović, Univerzitet u Beogradu, Rudarsko geološki fakultet, Beograd, Srbija
 • Dragica Jevtić, Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Nenad Jevtić, Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, Beograd, Srbija
 • Rade Jelenković, Univerzitet u Beogradu, Rudarsko geološki fakultet, Beograd, Srbija
 • Igor Jemcov, Univerzitet u Beogradu, Rudarsko geološki fakultet, Beograd, Srbija
 • Dragutin Jovanović, Beogradska politehnika, Beograd, Srbija
 • Đorđe Jovanović, Univerzitet Crne Gore, Elektrotehnički fakultet, Podgorica, Crna Gora
 • Petar Jovanović, Fakultet za projektni i inovacioni menadžment, Beograd, Srbija
 • Jadranka Jović, Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, Beograd, Srbija
 • Aleksandar Jovičić, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Nenad Jovičić, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Beograd, Srbija
 • Dragana Jugović, Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti, Beograd, Srbija
 • Željko Kamberović, Univerzitet u Beogradu, Tehnološko metalurški fakultet, Beograd, Srbija
 • Nenad Kartalović, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla", Beograd, Srbija
 • Vladimir Katić, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija
 • Dinko Knežević, Univerzitet u Beogradu, Rudarsko geološki fakultet, Beograd, Srbija
 • Božo Kolonja, Univerzitet u Beogradu, Rudarsko geološki fakultet, Beograd, Srbija
 • Branko Kolundžija, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Beograd, Srbija
 • Blaženka Komadina, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Marija Korać, Univerzitet u Beogradu, Tehnološko metalurški fakultet, Beograd, Srbija
 • Đorđe Kozić, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Dragutin Kostić, Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, Beograd, Srbija
 • Ana Kostov, Institut za rudarstvo i metalurgiju, Bor, Srbija
 • Aleksandar Koturović, Univerzitet u Beogradu, Institut za nuklearne nauke "Vinča", Beograd, Srbija
 • Vladimir Krstić, Univerzitet u Beogradu, Institut "Mihailo Pupin", Beograd, Srbija
 • Aleksandra Krstić Furundžić, Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet, Beograd, Srbija
 • Vladan Kuzmanović, Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Momčilo Kujačić, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija
 • Mirjana Laban, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija
 • Zoran Lazarević, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Beograd, Srbija
 • Zorica Lazarević, Univerzitet u Beogradu, Institiut za fiziku, Beograd, Srbija
 • Mihailo Lazarević, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Predrag Lazić, Univerzitet u Beogradu, Rudarsko geološki fakultet, Beograd, Srbija
 • Časlav Lačnjevac, Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Beograd, Srbija
 • Nikola Lilić, Univerzitet u Beogradu, Rudarsko geološki fakultet, Beograd, Srbija
 • Boris Lončar, Univerzitet u Beogradu, Tehnološko metalurški fakultet, Beograd, Srbija
 • Petar Lukić, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Duško Lučić, Univerzitet Crne Gore, Građevinski fakultet, Podgorica, Crna Gora
 • Vidosav Majstorović, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Dragomir Mandić, Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, Beograd, Srbija
 • Rastislav Mandić, Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Aleksandar Manojlović, Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, Beograd, Srbija
 • Snežana Marinković, Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Petar Marić, Univerzitet u Banja Luci, Elektrotehnički fakultet, Banja Luka, Bosna i Hercegovina
 • Vesna Maričić Karović, Univerzitet u Beogradu, Rudarsko geološki fakultet, Beograd, Srbija
 • Branislav Marković, Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina, Beograd, Srbija
 • Goran Marković, Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, Beograd, Srbija
 • Dejan Marković, Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, Beograd, Srbija
 • Dragan Marković, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Milan Marković, Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, Beograd, Srbija
 • Smilja Marković, Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti, Beograd, Srbija
 • Snežana Mašović, Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Vladica Mijailović, Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet tehničkih nauka, Čačak, Srbija
 • Dragan Milković, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Branko Milovanović, Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Slobodan Milonjić, Univerzitet u Beogradu, Institut za nuklearne nauke "Vinča", Beograd, Srbija
 • Nada Milosavljević, Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, Beograd, Srbija
 • Dragan Milutinović, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Zoran Miljković, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Miljan Mikić, Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Petar Mirosavljević, Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, Beograd, Srbija
 • Saša Mitić, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Zoran Mitrović, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija
 • Vukan Ogrizović, Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Nebojša Mitrović, Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet tehničkih nauka, Čačak, Srbija
 • Maja Mićić, Univerzitet u Beogradu, Institut za nuklearne nauke "Vinča", Beograd, Srbija
 • Dobrivoje Mihailović, Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, Srbija
 • Milica Naumović, Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet, Niš, Srbija
 • Marija Nefovska Danilović, Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Aleksandar Nešković, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Beograd, Srbija
 • Zorica Nikolić, Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet, Niš, Srbija
 • Nebojša Nikolić, Univerzitet u Beogradu, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Beograd, Srbija
 • Aleksandar Obradović, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Nina Obradović, Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti, Beograd, Srbija
 • Miroslav Osoba, Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, Beograd, Srbija
 • Stanko Ostojić, Univerzitet u Beogradu, Tehnološko metalurški fakultet, Beograd, Srbija
 • Aleksandar Pačevski, Univerzitet u Beogradu, Rudarsko geološki fakultet, Beograd, Srbija
 • Milica Pejanović Đurišić, Univerzitet Crne Gore, Elektrotehnički fakultet, Podgorica, Crna Gora
 • Milić Pejović, Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet, Niš, Srbija
 • Predrag Pejović, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Beograd, Srbija
 • Radenko Pejović, Univerzitet Crne Gore, Građevinski fakultet, Podgorica, Crna Gora
 • Neda Pekarić Nađ, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija
 • Zoran Pendić, Jedinstveno udruženje Srbije za kvalitet, Beograd Srbija
 • Vedran Perić, KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden
 • Milan Perović, Univerzitet Crne Gore, Mašinski fakultet, Podgorica, Crna Gora
 • Dejan Petković, Univerzitet u Nišu, Fakultet zaštite na radu, Niš, Srbija
 • Zoran Petković, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Branislav Petrović, Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet, Niš, Srbija
 • Dejan Petrović, Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, Srbija
 • Jelica Petrović Vujačić, Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, Beograd, Srbija
 • Zlatko Petrović, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Milan Petrović, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Radivoj Petrović, Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, Srbija
 • Trajko Petrović, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Beograd, Srbija
 • Dušica Pešić, Univerzitet u Nišu, Fakultet zaštite na radu, Niš, Srbija
 • Miroslav Pilipović, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Milenko Plavšić, Univerzitet u Beogradu, Tehnološko metalurški fakultet, Beograd, Srbija
 • Dušan Polomčić, Univerzitet u Beogradu, Rudarsko geološki fakultet, Beograd, Srbija
 • Milan Ponjavić, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Beograd, Srbija
 • Jelena Popović Božović, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Beograd, Srbija
 • Dragan Popović, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija
 • Mirjana Popović, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Beograd, Srbija
 • Dušan Prodanović, Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Radovan Puzović, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Zoran Radaković, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Beograd, Srbija
 • Zoran Radmilović, Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, Beograd, Srbija
 • Valentina Radojičić, Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, Beograd, Srbija
 • Stevan Radojičić, Vojnogeografski institut, Beograd, Srbija
 • Miroslav Radojičić, Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet tehničkih nauka, Čačak, Srbija
 • Radoslav Radulović, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Karlo Raić, Univerzitet u Beogradu, Tehnološko metalurški fakultet, Beograd, Srbija
 • Nikola Rajaković, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Beograd, Srbija
 • Vladimir Rajović, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Beograd, Srbija
 • Vesna Rakić, Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Beograd, Srbija
 • Aleksandar Rakić, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Beograd, Srbija
 • Dragoslav Rakić, Univerzitet u Beogradu, Rudarsko geološki fakultet, Beograd, Srbija
 • Branislav Rakićević, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Dejan Raković, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Beograd, Srbija
 • Siniša Ranđić, Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet tehničkih nauka, Čačak, Srbija
 • Boško Rašuo, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Irini Reljin, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Beograd, Srbija
 • Ivan Ribar, Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet, Beograd, Srbija
 • Milan Ristanović, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Leposava Ristić, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Beograd, Srbija
 • Aleksandar Rodić, Univerzitet u Beogradu, Institut "Mihailo Pupin", Beograd, Srbija
 • Nebojša Romčević, Univerzitet u Beogradu, Institut za fiziku, Beograd, Srbija
 • Božidar Rosić, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Aleksandar Savić, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Beograd, Srbija
 • Dragutin Salomon, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Beograd, Srbija
 • Andrija Sarić, Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet tehničkih nauka, Čačak, Srbija
 • Živko Sekulić, Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina, Beograd, Srbija
 • Dragoljub Sekulović, Vojna akademija, Beograd, Srbija
 • Radoslav Senić, Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet tehničkih nauka, Čačak, Srbija
 • Todor Serafimovski, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Vladimir Simić, Univerzitet u Beogradu, Rudarsko geološki fakultet, Beograd, Srbija
 • Goran Simić, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Mirjana Simić, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Beograd, Srbija
 • Ninoslav Simić, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla", Beograd, Srbija
 • Goran Slavković, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Miroslav Sokić, Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina, Beograd, Srbija
 • Vesna Spasić Jokić, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija
 • Budimir Sudimac, Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet, Beograd, Srbija
 • Dušan Stamenković, Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet, Niš, Srbija
 • Budimir Stanić, Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, Beograd, Srbija
 • Ljubiša Stanković, Univerzitet Crne Gore, Elektrotehnički fakultet, Podgorica, Crna Gora
 • Srboljub Stanković, Univerzitet u Beogradu, Institut za nuklearne nauke "Vinča", Beograd, Srbija
 • Srđan Stanković, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla", Beograd, Srbija
 • Miroslav Stanojević, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Boško Stevanović, Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Vladimir Stevanović, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Magdalena Stevanović, Institut tehničkih nauka Srpske akademija nauka i umetnosti, Beograd, Srbija
 • Zoran Stević, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Beograd, Srbija
 • Predrag Stefanov, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Beograd, Srbija
 • Aleksandar Stjepanović, Saobraćajni fakultet, Doboj, Bosna i Hercegovina
 • Ninoslav Stojadinović, Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet, Niš, Srbija
 • Stevan Stojadinović, Univerzitet u Beogradu, Fizički fakultet, Beograd, Srbija
 • Zoran Stojanović, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Beograd, Srbija
 • Ksenija Stojanović, Univerzitet u Beogradu, Hemijski fakultet, Beograd, Srbija
 • Mirjana Stojanović, Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, Beograd, Srbija
 • Saša Stojković, Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet tehničkih nauka, Čačak, Srbija
 • Ivana Stojković Simatović, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za fizičku hemiju, Beograd, Srbija
 • Mile Stojčev, Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet, Niš, Srbija
 • Srećko Stopić, RWTH Aachen University, Ahen, Nemačka
 • Edin Suljovrujić, Univerzitet u Beogradu, Institut za nuklearne nauke "Vinča", Beograd, Srbija
 • Snežana Tadić, Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, Beograd, Srbija
 • Toma Tanasković, Univerzitet u Beogradu, Rudarsko geološki fakultet, Beograd, Srbija
 • Ljubodrag Tanović, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Dragan Tasić, Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet, Niš, Srbija
 • Žikica Tekić, Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet, Beograd, Srbija
 • Slaven Tica, Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, Beograd, Srbija
 • Goran Todorović, Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Miroljub Tomić, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Radivoje Topić, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Vojin Tošić, Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, Beograd, Srbija
 • Radule Tošović, Univerzitet u Beogradu, Rudarsko geološki fakultet, Beograd, Srbija
 • Vladan Tubić, Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, Beograd, Srbija
 • Iljja Ćosić, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija
 • Dragoslav Ugarak, Beogradska politehnika, Beograd, Srbija
 • Vladimir Fetisov, Ufa State Aviation Technical University, Ufa, Rusija
 • Vinka Filipović, Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, Srbija
 • Radomir Folić, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija
 • Gordana Hadži Niković, Univerzitet u Beogradu, Rudarsko geološki fakultet, Beograd, Srbija
 • Zlatko Hrle, Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, Beograd, Srbija
 • Rosica Cvejić, Te i kopovi Kostolac, Kostolac, Srbija
 • Dragan Cvetković, Univerzitet u Nišu, Fakultet zaštite na radu, Niš, Srbija
 • Nenad Cvetković, Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet, Niš, Srbija
 • Zlata Cvetković, Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet, Niš, Srbija
 • Nikola Čelar, Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, Beograd, Srbija
 • Vladeta Čolić, Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, Beograd, Srbija
 • Ninel Čukalevski, Univerzitet u Beogradu, Institut "Mihailo Pupin", Beograd, Srbija
 • Ratko Šelmić, Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, Beograd, Srbija
 • Vladimir Škuljaica, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija
 • Nada Štrbac, Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru, Bor Srbija
 • Dragoslav Šumarac, Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Biljana Abolmasov, Univerzitet u Beogradu, Rudarsko geološki fakultet, Beograd, Srbija
 • Snežana Aleksandrović, Univerzitet u Beogradu, Rudarsko geološki fakultet, Beograd, Srbija
 • Zoran Avramović, Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, Beograd, Srbija
 • Ivan Aleksić, Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Nikola Babin, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija
 • Biljana Babić, Univerzitet u Beogradu, Institut za nuklearne nauke "Vinča", Beograd, Srbija
 • Bojan Babić, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Obrad Babić, Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, Beograd, Srbija
 • Gordana Bakić, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Vukman Bakić, Univerzitet u Beogradu, Institut za nuklearne nauke "Vinča", Beograd, Srbija
 • Nikola Bežanić, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Beograd, Srbija
 • Petar Beličev, Univerzitet u Beogradu, Institut za nuklearne nauke "Vinča", Beograd, Srbija
 • Čedomir Beljić, Univerzitet u Beogradu, Rudarsko geološki fakultet, Beograd, Srbija
 • Aleksandar Bengin, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Milan Bjelica, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Beograd, Srbija
 • Dragan Blagojević, Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Branko Blanuša, Univerzitet u Banja Luci, Elektrotehnički fakultet, Banja Luka, Bosna i Hercegovina
 • Branko Božić, Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Pavao Bojanić, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Nebojša Bojović, Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, Beograd, Srbija
 • Slavica Boštjančič Rakas , Univerzitet u Beogradu, Institut za nuklearne nauke "Vinča", Beograd, Srbija
 • Nemanja Branisavljević, Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Vesna Brkić Spaosijević , Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Stanko Brčić, Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Mile Bugarin , Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor, Srbija
 • Mirjana Bugarinović, Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, Beograd, Srbija
 • Dušan Bučevac, Univerzitet u Beogradu, Institut za nuklearne nauke "Vinča", Beograd, Srbija
 • Darko Vasiljević , Univerzitet u Beogradu, Institut za fiziku, Beograd, Srbija
 • Ivana Vasiljević, Univerzitet u Beogradu, Rudarsko geološki fakultet, Beograd, Srbija
 • Aleksandar Veg, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Vujadin Vešović, Fakultet za menadžment u saobraćaju, Berane Crna Gora
 • Milan Vujanić, Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, Beograd, Srbija
 • Slobodan Vujasinović, Univerzitet u Beogradu, Rudarsko geološki fakultet, Beograd, Srbija
 • Ilija Vujošević, Univerzitet Crne Gore, Elektrotehnički fakultet, Podgorica, Crna Gora
 • Katarina Vukadinovic, Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, Beograd, Srbija
 • Mira Vukčević, Univerzitet Crne Gore, Metalurško tehnološki fakultet, Podgorica, Crna Gora
 • Slobodanka Galović, Univerzitet u Beogradu, Institut za nuklearne nauke "Vinča", Beograd, Srbija
 • Slobodan Gvozdenović, Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, Beograd, Srbija
 • Srbislav Genić, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Miloš Glavonjić, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Zagorka Gospavić, Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Nataša Gospić, Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, Beograd, Srbija
 • Marija Grujić, Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Tina Dašić, Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Dragutin Debeljković, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Mirko Dinulović, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Petar Dokmanović, Univerzitet u Beogradu, Rudarsko geološki fakultet, Beograd, Srbija
 • Nebojša Dončov, Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet, Niš, Srbija
 • Zorana Dohčević Mitrović, Univerzitet u Beogradu, Institut za fiziku, Beograd, Srbija
 • Veselin Dragišić, Univerzitet u Beogradu, Rudarsko geološki fakultet, Beograd, Srbija
 • Jasmina Dražić, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija
 • Miroslav Dramićanin , Univerzitet u Beogradu, Fizički fakultet, Beograd, Srbija
 • Vujo Drndarević, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Beograd, Srbija
 • Miroslav Dukić, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Beograd, Srbija
 • Boris Dumnić, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija
 • Radan Durković, Univerzitet Crne Gore, Mašinski fakultet, Podgorica, Crna Gora