Vojnotehnički glasnik - Uredništvo

Glavni urednik:Dr Dragan Pamučar ORCID, Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, Srbija

Dr Dragan Pamučar je profesor na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. Osnovne akademske studije završio je 2003. godine na saobraćajnom smeru Odseka logistike Vojne akademije. Magistrirao je 2009. god. na Saobraćajnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a doktorirao 2013. god. na Vojnoj akademiji. Naučna interesovanja dr Dragana Pamučara vezana su za oblasti: veštačke inteligencije, neuro-fuzzy sistema, matematičkih modela za donošenje odluka, fuzzy skupova, rough skupova, neutrosophic teorija, mekog računarstva itd. Član je uređivačkih odbora brojnih međunarodnih naučnih časopisa i naučnih konferencija. Autor je više od 120 radova objavljenih u međunarodnim časopisima.

Članovi:
 • Dr. Dragan Trifković, Univerzitet odbrane u Beogradu, Vojna akademija, Beograd, Srbija, urednik za oblast matematike, mehanike i računarskih nauka
 • Dr. Boban Bondžulić, Univerzitet odbrane u Beogradu, Vojna akademija, Beograd, Srbija, urednik za oblast elektronike, telekomunikacija i informacionih tehnologija
 • Dr. Branimir Krstić, Univerzitet odbrane u Beogradu, Vojna akademija, Beograd, Srbija, urednik za oblast mašinstva
 • Dr. Radovan Karkalić, Univerzitet odbrane u Beogradu, Vojna akademija, Beograd, Srbija, urednik za oblast materijala i hemijskih tehnologija
 • Dr. Ivan Gutman, Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd, Srbija
 • Dr. Gradimir Milovanović, Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd, Srbija
 • Dr. Ji-Huan He, Univerzitet Sudžou, Fakultet za tekstilnu i odevnu tehniku, Sudžou, Kina
 • Dr. Dragan Gašević, Univerzitet Monaš, Fakultet informacionih tehnologija, Melburn, Australija
 • Dr Stojan Radenović, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Dr. Madjid Tavana, Univerzitet La Sal, Odeljenje za poslovne sisteme i analitiku, Filadelfija, SAD
 • Dr. Valentin Popov, Tehnički univerzitet u Berlinu, Odeljenje za dinamiku sistema i fiziku trenja, Berlin, Nemačka
 • Dr. Shankar Chakraborty, Univerzitet Jadavpur, Odeljenje za proizvodno mašinstvo, Kalkuta, Indija
 • Dr. Radu-Emil Precup, Univerzitet Politehnika u Temišvaru, Temišvar, Rumunija
 • Dr. Jurgita Antuchevičienė, Tehnički univerzitet Gediminas u Vilnjusu, Građevinski fakultet, Vilnjus, Litvanija
 • Dr. Vladimir Petrović, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija
 • Dr. Sarfaraz Hashemkhani Zolfani, Katolički univerzitet Sever, Tehnički fakultet, Antofagasta, Čile
 • Dr. Srećko Joksimović, Univerzitet u Južnoj Australiji, Adelejd, Australija
 • Dr. Morteza Yazdani, Fakultet za biznis i marketing ESIC, Madrid, Španija
 • Dr. Prasenjit Chatterjee, Institut za inženjerstvo MCKV, Odeljenje za mašinstvo, Hovrah, Indija
 • Dr. Stevan Berber, Univerzitet u Oklandu, Odeljenje za elektrotehniku i računarsko inženjerstvo, Okland, Novi Zeland
 • Dr. Fausto Cavallaro, Univerzitet u Moliseu, Odeljenje za ekonomiju - Odeljenje za životnu sredinu i energiju, Kampobaso, Italija
 • Dr. Hamid M. Sedighi, Univerzitet Šehid Čamram u Ahvazu, Odeljenje za mašinstvo, Ahvaz, Iran
 • Dr. Željko Stević, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Saobraćajni fakultet, Doboj, Republika Srpska, BiH
 • Dr. Hamed Fazlollahtabar, Univerzitet Damgan, Odeljenje za industrijsko inženjerstvo, Damgan, Iran
 • Dr. Jarosław Wątróbski, Univerzitet u Ščećinu, Fakultet za ekonomiju, finansije i menadžment, Ščećin, Poljska
 • Dr. Cristiano Fragassa, Univerzitet u Bolonji, Odeljenje za industrijsko inženjerstvo, Bolonja, Italija
 • Dr. Srećko Stopić, Tehnički univerzitet u Ahenu, Institut za procesnu metalurgiju i recikliranje metala, Ahen, Nemačka
 • Dr. Wojciech Sałabun, Zapadnopomeranski tehnološki univerzitet u Ščećinu, Fakultet računarskih nauka i informacionih tehnologija, Ščećin, Poljska
 • Dr. Ieva Meidutė-Kavaliauskienė, Vojna akademija Litvanije „General Jonas Žemaitis“, Viljnus, Litvanija
 • Dr. Šárka Mayerová, Univerzitet odbrane u Brnu, Odeljenje za matematiku i fiziku, Brno, Češka Republika
 • Dr. Fatih Ecer, Univerzitet Afion Kođatepe, Fakultet za ekonomiju i administrativne nauke, Afionkarahisar, Turska
 • Dr. Miloš Đukić, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Dr. Željko Đurović, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Beograd, Srbija
 • Dr. Ernesto D.R. Santibanez Gonzalez, Univerzitet u Talki, Odeljenje za industrijsko inženjerstvo, Talka, Čile
 • Dr. Dragan Marinković, Tehnički univerzitet u Berlinu, Fakultet za mašinske i transportne sisteme, Berlin, Nemačka
 • Dr. Stefano Valvano, Univerzitet Kore u Eni, Odeljenje za vazduhoplovni inženjering, Ena, Italija
 • Dr. Rafal Madonski, Univerzitet Đinan, Centar za istraživanje električne energije, Guangdžou, Kina
 • Dr. Ana Kostov, Institut za rudarstvo i metalurgiju, Bor, Srbija
 • Dr. Oleksandr Dorokhov, Nacionalni ekonomski univerzitet, katedra za informacione sisteme, Harkov, Ukrajina
 • Dr. Zoran Mitrović, Univerzitet u Banjoj Luci, Elektrotehnički fakultet, Banja Luka, Republika Srpska, BiH
 • Dr. Vukica Jovanović, Univerzitet Old Dominion, Norfolk, SAD
 • Dr. Bojan Zrnić, Univerzitet odbrane u Beogradu, Vojna akademija, Beograd, Srbija
 • Dr. Milenko Andrić, Univerzitet odbrane u Beogradu, Vojna akademija, Beograd, Srbija
 • Dr. Mihael Bučko, Univerzitet odbrane u Beogradu, Vojna akademija, Beograd, Srbija
 • Dr. Samarjit Kar, Nacionalni institut za tehnologiju, Odeljenje za matematiku, Durgapur, Indija
 • Dr. Nicola Fabiano, Univerzitet u Beogradu, Institut za nuklearne nauke „Vinča“, Beograd, Srbija
 • Dr. Caglar Karamasa, Anadolijski univerzitet, Fakultet za poslovnu administraciju, Eskišehir, Turska
 • Dr. Rosen Mitrev, Tehnički univerzitet u Sofiji, Sofija, Bugarska
 • Dr. Mudasir Younis, Univerzitetski tehnološki institut-RGPV, Bopal, Indija
 • Dr. Bojan Milanović, Univerzitet odbrane u Beogradu, Vojna akademija, Beograd, Srbija
 • Dr. Irik Mukhametzyanov, Državni naftni tehnološki univerzitet u Ufi, Ufa, Ruska Federacija
 • Dr. Pavel Otrisal, Univerzitet Palacki, Olomouc, Češka Republika
 • Dr. Radovan Radovanović, Kriminalističko-policijski univerzitet, Beograd, Srbija
Recenzenti:
 • Marko D. Andrejić, Visoka brodarska škola akademskih studija, Beograd, Srbija
 • Miloš Ž. Arsić, Visoka brodarska škola akademskih studija, Beograd, Srbija
 • Saša T. Bakrač, Vojska Srbije, Vojnogeografski institut, Beograd, Srbija
 • Vojislav J. Batinić, Univerzitet odbrane u Beogradu, Vojna akademija, Katedra vojnomašinskog inženjerstva, Beograd, Srbija
 • Dragana Bečejski-Vujaklija, Društvo za informatiku Srbije, Beograd, Srbija
 • Mirko A. Borisov, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija
 • Darko I. Božanić, Univerzitet odbrane u Beogradu, Vojna akademija, Beograd, Srbija
 • Uglješa S. Bugarić, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Katedra za industrijsko inženjerstvo, Beograd, Srbija
 • Obrad T. Čabarkapa, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije (MEF), Beograd, Srbija
 • Nada M. Čitaković, Univerzitet odbrane u Beogradu, Vojna akademija, Katedra prirodno-matematičkih nauka, Beograd, Srbija
 • Goran D. Dikić, Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Beograd, Srbija
 • Snežana M. Dragićević, Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet tehničkih nauka, Čačak, Srbija
 • Čedomir V. Duboka, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Boban D. Đorović, Univerzitet odbrane u Beogradu, Beograd, Srbija
 • Vlado P. Đurković, Univerzitet odbrane u Beogradu, Vojna akademija, Beograd, Srbija
 • Ljubomir J. Gigović, Univerzitet odbrane u Beogradu, Vojna akademija, Katedra prirodno-matematičkih nauka, Beograd, Srbija
 • Miro J. Govedarica, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Departman za računarstvo i automatiku, Novi Sad, Srbija
 • Damir D. Jerković, Univerzitet odbrane u Beogradu, Vojna akademija, Katedra vojnomašinskog inženjerstva, Beograd, Srbija
 • Mitar T. Jocanović, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija
 • Vladimir A. Katić, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija
 • Mirko S. Kozić, Ministarstvo odbrane, Sektor za materijalne resurse, Uprava za odbrambene tehnologije, Vojnotehnički institut, Beograd, Srbija
 • Komlen G. Lalović, Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije, Beograd, Srbija
 • Marija Z. Malnar, Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, Beograd, Srbija
 • Dejan M. Micković, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Nadica S. Miljković, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Beograd, Srbija
 • Zoran Đ. Miljković, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Srđan T. Mitrović, Novelic, Beograd, Srbija
 • Dragan D. Mladenović, Vojska Srbije, Uprava za telekomunikacije i informatiku (J-6), Beograd, Srbija
 • Boban Z. Pavlović, Univerzitet odbrane u Beogradu, Vojna akademija, Beograd, Srbija
 • Sreten R. Perić, Univerzitet odbrane u Beogradu, Katedra vojnomašinskog inženjerstva, Beograd, Srbija
 • Miroslav V. Popović, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Katedra za računarsku tehniku, Novi Sad, Srbija
 • Jugoslav R. Radulović, Fakultet za menadžment malih i srednjih preduzeća, Beograd, Srbija
 • Vlado S. Sokolović, Univerzitet odbrane u Beogradu, Vojna akademija, Beograd, Srbija
 • Tomislav B. Šekara, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Katedra za signale i sisteme, Beograd, Srbija
 • Goran P. Šimić, Univerzitet odbrane u Beogradu, Vojna akademija, Centar za simulacije i učenje na daljinu, Beograd, Srbija
 • Ljubiša K. Tančić, Fakultet za projektni menadžment, Beograd, Srbija
 • Ivan A. Tot, Univerzitet odbrane u Beogradu, Vojna akademija, Katedra telekomunikacija i informatike, Beograd, Srbija
 • Slaviša I. Vlačić, Univerzitet odbrane u Beogradu, Vojna akademija, Beograd, Srbija
 • Dragoljub A. Vujić, Ministarstvo odbrane, Sektor za materijalne resurse, Uprava za odbrambene tehnologije, Vojnotehnički institut, Beograd, Srbija
 • Ivan B. Vulić, Univerzitet odbrane u Beogradu, Srbija
 • Dejan R. Inđić, Univerzitet odbrane u Beogradu, Vojna akademija, Beograd, Srbija
 • Đorđe B. Baralić, Srpska akademija nauka i umetnosti, Matematički institut, Beograd, Srbija
 • Naeem Saleem, Univerzitet za menadžment i tehnologiju, Lahore, Pakistan
 • Boriša Ž. Jovanović, Vojska Srbije, Generalštab, Uprava za telekomunikacije i informatiku, Centar za primenjenu matematiku i elektroniku, Beograd, Srbija