Sociološki pregled - Uredništvo

Glavni urednik:Uroš V. Šuvaković, Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet, Katedra za sociologiju

Uroš Šuvaković (Beograd, 1970), diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Redovni je profesor za užu naučnu oblast Sociologija na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, gde predaje na sva tri nivoa studija. Dopisni član Srpske akademije obrazovanja (SAO), od novembra 2017. godine. Polja njegovog naučnog istraživnja: politička sociologija, metodologija naučnih istraživanja, studije tranzicije i globalizacije, sociologija obrazovanja, sociologija zdravlja i bolesti.

Članovi:
 • Nada Novaković, Institut društvenih nauka, Beograd
 • Slobodan Miladinović, Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka
 • Marica Šljukić, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet
 • Vesna Miltojević, Univerzitet u Nišu, Fakultet zaštite na radu
 • Slobodan Antonić, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet
 • Jovana Čikić, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet
 • Aleksandar Jokić, Portland State University, USA
 • Veljko Vujačić, Oberlin College, Ohio, USA
 • Marjorie Cohn, Santa Clara University School of Law, USA
Recenzenti:
 • Zoran Avramović, Institut za pedagoška istraživnja, Beograd; Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Filozofski fakultet, Pale (Republika Srpska, BiH)
 • Petar Anđelković, Filozofski fakultet u Kosovskoj Mitrovici
 • Slobodan Antonić, Filozofski fakultet u Beogradu
 • Zoran Aracki, Filozofski fakultet u Nišu
 • Jovan Bazić, Učitelјski fakultet Prizren - Leposavić
 • Vladimir Barović, Filozofski fakultet u Novom Sadu
 • Mirjana Beara, Državni univerzitet u Novom Pazaru
 • Ana Birešev, Institut za filozofiju i društvenu teoriju Beograd
 • Nikola Božilović, Filozofski fakultet u Nišu
 • Rade Božović, Filološki fakultet u Beogradu
 • Boris Bratina, Filozofski fakultet u Kosovskoj Mitrovici
 • Mirjana Vasović, Fakultet političkih nauka u Beogradu
 • Danilo Vuković, Pravni fakultet Beograd
 • Jelena Guskova, Institut za slavistiku Ruske akademije nauka - Centar za izučavanje savremene balkanske krize, Moskva; inostrani član SANU, Beograd
 • Srboljub Dimitrijević, Pedagoški fakultet u Vranju
 • Slađana Dragišić-Labaš, Filozofski fakultet u Beogradu
 • Dragoljub Đorđević, Mašinski fakultet u Nišu
 • Marija Zotović, Filozofski fakultet u Novom Sadu
 • Zoran Jevtović, Filozofski fakultet u Nišu
 • Sreten Jelić, Polјoprivredni fakultet u Beogradu
 • Miloš Jovanović, Filozofski fakultet u Nišu
 • Aleksej Kišjuhas, Filozofski fakultet u Novom Sadu
 • Žolt Lazar, Filozofski fakultet u Novom Sadu
 • Dušan Marinković, Filozofski fakultet u Novom Sadu
 • Lada Marinković, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača
 • Olivera Marković Savić, Filozofski fakultet u Kosovskoj Mitrovici
 • Slobodan Marković, Fakultet za pravne i poslovne studije „Lazar Vrkatić“
 • Saša Mijalković, Kriminalističko-policijska akademija u Beogradu
 • Slobodan Miladinović, Fakultet organizacionih nauka Beograd
 • Pavle Milenković, Filozofski fakultet u Novom Sadu
 • Vesna Miltojević, Fakultet zaštite na radu u Nišu
 • Ema Miljković, Filološki fakultet u Beogradu
 • Ljubiša Mitrović, Filozofski fakultet u Nišu
 • Dušan Mojić, Filozofski fakultet u Beogradu
 • Aleksandar Molnar, Filozofski fakultet u Beogradu
 • Slobodan Mrđa, Zavod za proučavanje kulturnog razvitka
 • Nada Novaković, Institut društvenih nauka u Beogradu
 • Ana Pajvančić-Cizelj, Filozofski fakultet u Novom Sadu
 • Dalibor Petrović, Saobraćajni fakultet u Beogradu
 • Jasmina Petrović, Filozofski fakultet u Nišu
 • Dejan Pralica, Filozofski fakultet u Novom Sadu
 • Dragan Prlja, Institut za uporedno pravo u Beogradu
 • Ljubinko Pušić, Filozofski fakultet u Novom Sadu
 • Radoš Radivojević, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
 • Aleksandar Rastović, Istorijski institut u Beogradu
 • Slobodan Reljić, Učitelјski fakultet u Beogradu
 • Dušan Ristić, Filozofski fakultet u Novom Sadu
 • Slobodan Sadžakov, Pedagoški fakultet u Somboru
 • Ivana Spasić, Filozofski fakultet u Beogradu
 • Snežana Stojšin, Filozofski fakultet u Novom Sadu
 • Milan Uzelac, Visoka škola strukovnih studija za vaspitače, Vršac; redovni član Srpske akademije obrazovanja, Beograd
 • Jovana Čikić, Filozofski fakultet u Novom Sadu
 • Čedomir Čupić, Fakultet političkih nauka u Beogradu
 • Marica Šljukić, Filozofski fakultet u Novom Sadu
 • Srđan Šljukić, Filozofski fakultet u Novom Sadu