Fizička kultura - Uredništvo

Glavni urednik:Branislav Jevtić, Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Srbija
Članovi:
 • Dragoljub Višnjić, Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizikog vaspitanja, Srbija
 • Irina Juhas, Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizikog vaspitanja, Srbija
 • Stanimir Stojiljković, Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizikog vaspitanja, Srbija
 • Duško Ilić, Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizikog vaspitanja, Srbija
 • Marija Macura, Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizikog vaspitanja, Srbija
 • Dušanka Lazarević, Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizikog vaspitanja, Srbija
 • Dragan Mirkov, Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizikog vaspitanja, Srbija
 • Milan Čoh, Univerzitet u Ljubljani, Fakultet sporta, Slovenija
 • Janko Strel, Univerzitet u Ljubljani, Fakultet sporta, Slovenija
 • Daniela Daševa, Nacionalna sportska akademija “Vasil Levski”, Sofija, Bugarska
 • Frane Erčulj, Univerzitet u Ljubljani, Fakultet kompjuterkih i informatičkih nauka, Slovenija
 • Slavko Trninić, Univerzitet u Splitu, Kineziološki fakultet, Hrvatska
 • Marco Machado, Laboratorija za proučavanje humane lokomocije, Univerzitetska fondacija u Itaperuni, Brazil
 • Vujadin Mujović, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Srbija
 • Paul Maman, Guru Nanak Dev Univerzitet, Katedra za sportsku medicinu i fizioterapiju, Amritsar, Indija
 • José Maria Buceta, Nacionalni univerzitet za obrazovanje na daljinu, Madrid, Španija
 • Spomenka Mujović, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Srbija
 • Slobodan Jarić, Univerzitet u Delavaru, Katedra za kineziologiju, SAD
 • Vasilis Thanopoulos, Medicinski centar Iatricon, Interventna pediatrijska kardiologija, Atina, Grčka
 • Dušan Hamar, Comenius univerzitet, Katedra sportske antropomotorike, Bratislava, Slovačka
 • Đorđe Stefanović, Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizikog vaspitanja, Srbija
 • József Tihanyi, Univerzitet za fizičko vaspitanje, Odeljenje doktorskih studija, Budimpešta, Mađarska
 • Kasuba Vitaliy Aleksandrovic, Nacionalni univerzitet za fizičko vaspitanje i sport Ukraine, Kijev
 • Andrey Krasnikov, Ruski državni univerzitet fizičkog vaspitanja, sporta, omladine i turizma, Moskva, Rusija
 • Herbert Hartman, Nemačka gimnastička federacija, Nemačka
 • Ken Hardman, Univerzitet u Vorčesteru, Institut za nauke o sportu, SAD
 • Jeanne Keay, Univerzitet u Edinburgu, Institut za sport, fizičko vaspitanje i zdravlje, Velika Britanija
 • Igor Štirn, Univerzitet u Ljubljani, Fakultet sporta, Slovenija
 • Damir Sekulić, Univerzitet u Splitu, Kineziološki fakultet, Hrvatska
 • Goran Marković, Univerzitet u Zagrebu, Kineziološki fakultet, Hrvatska
 • Goran Ćirović, Univerzitet u BeograduVisoka građevinsko–geodetska škola, Srbija
 • Lucy Power, Kraljevski hiruški koledž u Irskoj, Dablin, Irska
 • Jerzy Kosiewicz, Jozef Pilsudski Univerzitet za fizičko vaspitanje, Varšava, Poljska
 • Mihajlo Mijanović, Univerzitet u Banjaluci, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, Republika Srpska
 • Ivo Jirásek, Palacki Univerzitet u Olomoucu, Češka
 • Mirela Damian, Ovidius Univerzitet u Konstanci, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, Rumunija
 • Mehmet Gunay, Gazi Univerzitet, Fakultet za fizičko vaspitanje i sport, Ankara, Turska
 • Joško Sindik, Institut za antropologiju, Zagreb
Recenzenti:
 • Dragoljub Višnjić, Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizikog vaspitanja, Srbija
 • Ivana Milanović, Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizikog vaspitanja, Srbija
 • Snežana RAdisavljević-Janić, Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizikog vaspitanja, Srbija
 • Marija Macura, Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizikog vaspitanja, Srbija
 • Dejan Suzović, Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizikog vaspitanja, Srbija
 • Dušanka Lazarević, Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizikog vaspitanja, Srbija
 • Ana Orlić, Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizikog vaspitanja, Srbija
 • Marina Đorđević-Nikić, Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizikog vaspitanja, Srbija
 • Nenad Janković, Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizikog vaspitanja, Srbija
 • Vladimir Mrdaković, Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizikog vaspitanja, Srbija
 • Aleksandar Nedeljković, Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizikog vaspitanja, Srbija
 • Aleksandar Janković, Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizikog vaspitanja, Srbija
 • Robert Ropret, Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizikog vaspitanja, Srbija
 • Goran Nešić, Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizikog vaspitanja, Srbija
 • Stanimir Stojiljković, Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizikog vaspitanja, Srbija
 • Vladan Vukašinović, Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizikog vaspitanja, Srbija
 • Zoran Valdevit, Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizikog vaspitanja, Srbija
 • Irina Juhas, Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizikog vaspitanja, Srbija
 • Vladimir Ilić, Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizikog vaspitanja, Srbija
 • Zoran Bratuša, Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizikog vaspitanja, Srbija
 • Zoran Pajić, Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizikog vaspitanja, Srbija
 • Milinko Dabović, Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizikog vaspitanja, Srbija
 • Sandra Radenović, Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizikog vaspitanja, Srbija
 • Radivoj Mandić, Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizikog vaspitanja, Srbija
 • Lence Aleksovska Velickovska, Univerzitet Sv. Ćirilo i Metodije, Skoplje, Makedonija
 • Renata Barić, Univerzitet u Zagrebu, Kineziološki fakultet, Hrvatska
 • Dejan Čubrilo, Fakultet sporta i turizma, Beograd, Srbija
 • Nenad Dikić, Fakultet fizičkog vaspitanja i sportskog menadžmenta, Beograd, Srbija
 • Milivoj Dopsaj, Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizikog vaspitanja, Srbija
 • Sretenka Dugalić, Univerzitet Singidunum, Beograd, Srbija
 • Leposava Grubić-Nešić, Fakultet tehničkih nauka Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija
 • Tatjana Jancheva, Nacionalna sportska akademija "Vasil Levski", Sofija, Bugarska
 • Igor Jelaska, Univerzitet u Splitu, Kineziološki fakultet, Split, Hrvatska
 • Blaž Lešnik, Univerzitet u Ljubljani, Fakultet sporta, Slovenija
 • Saša Milenković, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Niš, Srbija
 • Dragan Mirkov, Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizikog vaspitanja, Srbija
 • Dragan Nejić, Univerzitet u Nišu, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, Niš, srbija
 • Dario Novak, Univerzitet u Zagrebu, Kineziološki fakultet, Hrvatska
 • Janez Pustovrh, Univerzitet u Ljubljani, Fakultet sporta, Slovenija
 • Emina Sudar Milovanović, Univerzitet u Beogradu, Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, Srbija