Engrami - Uredništvo

Glavni urednik:Srdjan Milovanovic ORCID, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, UKC Srbije, Klinika za psihijatriju, Beograd, Srbija

Redovni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu, na Katedri za psihijatriju. Načelnik Centra za parcijalnu hospitalizaciju mentalnih poremećaja "Prof. dr Dimitrije Milovanović" Klinike za psihijatriju, UKCS. Pomoćnik urednika časopisa "Engrami" od 2001 do 2014, a potom glavni i odgovorni urednik.

Članovi:
 • Milan Latas, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, UKC Srbije, Klinika za psihijatriju, Beograd, Srbija
 • Maja Pantovic Stefanovic, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, UKC Srbije, Klinika za psihijatriju, Beograd, Srbija
 • Bojana Dunjic Kostic, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, UKC Srbije, Klinika za psihijatriju, Beograd, Srbija
 • Sreten Vicentic, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, UKC Srbije, Klinika za psihijatriju, Beograd, Srbija
 • Nikola Lalović, UKC Srbije, Klinika za psihijatriju,Beograd, Srbija
 • Aleksandar Jovanović, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, UKC Srbije, Klinika za psihijatriju, Beograd, Srbija
 • Maja Ivković, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, UKC Srbije, Klinika za psihijatriju, Beograd, Srbija
 • Nadja Marić, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Institut za mentalno zdravlje, Beograd, Srbija
 • Olivera Vuković, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Institut za mentalno zdravlje, Beograd, Srbija
 • Srdja Zlopaša, Privatna praksa, Budva, Crna Gora
 • Jasmina Barišić, UKC Srbije, Klinika za psihijatriju, Beograd, Srbija
 • Olivera Žikić, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Niš, Srbija
 • Dragana Duišin, UKC Srbije, Klinika za psihijatriju, Beograd, Srbija
 • Dragan Pavlović, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za edukaciju i rehabilitaciju, Beograd,Srbija
 • Petar Nastasić, Visoka škola socijalnog rada, Beograd, Srbija
 • Dejan Lalović, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Beograd, Srbija
 • Borjanka Batinić, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Beograd, Srbija
 • Mirjana Divac Jovanović, Univerzitet Singidunum, Fakultet za medije i komunikacije, Beograd, Srbija
 • Čedo Miljević, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Institut za mentalno zdravlje, Beograd, Srbija
 • Svetlana Jovanović, Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet, Beograd, Srbija
 • Zoran Bukumirić, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Institut za statistiku i informatiku, Beograd, Srbija
 • Zvezdana Stojanović, Vojnomedicinska akademija, Klinika za psihijatriju, Beograd, Srbija
 • Vladimir Janjić, Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet medicinskih nauka, Klinika za psihijatriju UKC Kragujevac, Kragujevac, Srbija
 • Dragan Švrakić, Univerzitet Vašington u Sent Luisu, Medicinski fakultet, Sent Luis, SAD
 • Gordaana Milavić, South London and Maudsley NHS Foundation Trust, London, Velika Britanija
 • Vladan Starčević, Univerzitet u Sidneju, Medicinski i zdravstveni fakultet, Sidnej, Aiustralija
 • Miro Jakovljević, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Odsek za psiihijatriju i psihološku medicinu, Zagreb, Hrvatska
 • Dalibor Karlović, Hrvatsko katoličko sveučilište, Medicinski fakultet, UKBC "Sestre milosrdnice", Klinika za psihijatriju, Zagreb, Hrvatska
 • Antoni Novotni, Univerzitet u Skoplju "Sv. Kirilo i Metodije", Medicinski fakultet, Univerzitetska klinika za psihijatriju, Skoplje , Severna Makedonija
 • Lidija Injac-Stevovic, Univerzitet Crne Gore, Medicinski fakulet, Pogorica, Crna Gora
Recenzenti:
 • Sanja Andrić Petrović, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Institut za mentalno zdravlje, Beograd, Srbija
 • Vojislava Bugarski Ignjatović, Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Novi Sad, Srbija
 • Natalija Ignjatović, Univerzitet u Beogradu, Odsek za psihologiju,Beograd, Srbija
 • Nenad Cekić, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Beograd, Srbija
 • Ana Divjak , Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet medicinskih nauka, Klinika za psihijatriju UKC Kragujevac, Kragujevac, Srbija
 • Željka Košutić , Institut za mentalno zdravlje, Beograd, Srbija
 • Darko Marčinko , KBC Zagreb, Odsek za psiihijatriju i psihološku medicinu, Zagreb, Hrvatska
 • Vedrana Pavlović , Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Institut za statistiku i informatiku, Beograd, Srbija
 • Ivana Peruničić-Mladenović, Univerzitet u Beogradu, Filozofski Fakultet, Odeljenje psihologije, Beograd, Srbija
 • Branimir Radmanović , Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet medicinskih nauka, Klinika za psihijatriju UKC Kragujevac, Kragujevac, Srbija
 • Biljana Salak-Đokić , UKC Srbije, Klinika za neurologiju ,Beograd, Srbija
 • Miodrag Stankovic, niverzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Niš, Srbija
 • Suzana Tošić Golubović , niverzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Niš, Srbija
 • Zoran Bukumirić, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Institut za statistiku i informatiku, Beograd, Srbija
 • Aneta Lakić , Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd, Srbija