Acta Facultatis Medicae Naissensis - Uredništvo

Glavni urednik:Marina Deljanin Ilić ORCID, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet;Institut “Niška banja”

 Prof. dr Marina Deljanin Ilić, subspecijalista kardiologije je redovni profesor i šef Katedre na predmetu Interna medicina i zdravstvena nega Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu. Direktor je Instituta „Niška Banja“. Član je Evropske akademije nauka i umetnosti, Udruženja kardiologa Srbije, Fellow Evropskog kardiološkog društva, Američkog koledža kardiologa, Američke asocijacije kardiologa i mnogih drugih naučnih udruženja. Autor je i koautor 65  naučna, 170 stručna rada, 12 poglavlja u monografijama i  udžbenicima. Od 2003. glavni je urednik časopisa Acta facultatis medicae Naissensis, naučnog časopisa Medicinskog fakulteta u Nišu.

 

 

Članovi:
 • Marina Deljanin Ilić, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Institut “Niška banja”, Niš, Srbija
 • Aleksandar Nagorni, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Univerzitetsk klinički centar Niš, Klinika za gastroenterologiju i hepatologiju, Niš, Srbija
 • Tatjana Jevtović Stoimenov, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet; Institut za biohemiju, Niš, Srbija
 • Andrej Veljković, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet; Institut za biohemiju, Niš, Srbija
 • Miloš Kostić, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Katedra za mikrobiologiju i imunologiju,Niš, Srbija
 • Iliya Satltirov, Odeljenje za urologiju i nefrologiju, Vojnomedicinska akademija, Sofija, Bugarska
 • Ljiljana Kesić, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Klinika za dentalnu medicinu Niš, Niš, Srbija
 • Milan Pavlović, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Univerzitetski klinički centar Niš, Klinika za kardiologiju, Niš, Srbija
 • Borisav Kamenov, "Imuno Kamenov" - Specijalistička ordinacija iz oblasti pedijatrije – imunologije, Niš, Srbia
 • Nebojša Đorđević, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Univerzitetsk klinički centar Niš, Klinika za hirurgiju, Niš, Srbija
 • Branislava Kocić, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Institut za javno zdravlje, Niš, Srbija
 • Gordana Kocić, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet; Institut za biohemiju, Niš, Srbija
 • Gordana Filipović, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Klinika za dentalnu medicinu Niš, Niš, Srbija
 • Milan Rančić, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Univerzitetsk klinički centar Niš, Klinika za pulmologiju, Niš, Srbija
 • Ivan Nikolić, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet; Institut za histologiju, Niš, Srbija
Recenzenti:
 • Nebojša Đorđević, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Univerzitetski Klinički centar Niš, Klinika za hirurgiju, Niš, Srbija
 • Stevan Ilić, Kardiološka orinacija "Cardio Point", Niš, Srbija
 • Milan Pavlović, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Univerzitetski klinički centar Niš, Klinika za kardiologiju, Niš, Srbija
 • Milkica Nešić, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Institut za patofiziologiju, Niš, Srbija
 • Radmila Veličković Radovanović, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Departman za farmaciju, Univerzitetski klinički centar Niš,Klinika za nefrologiju, Niš, Srbija
 • Mirjana Šefik Bukilica, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Institut za Reumatologiju, Beograd, Srbija
 • Milica Pešić, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Univerzitetski klinički centar Niš, Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolozma, Niš, Srbija
 • Dragan Dimić, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Univerzitetski klinički centar Niš, Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolozma, Niš, Srbija
 • Zoran Milošević, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Institut za javno zdravlje, Niš, Srbija
 • Dušan Sokolović, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Institut za biohemiju, Niš, Srbija
 • Andrija Šmelcerović, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Departman za farmaciju, Niš, Srbija
 • Olga Kovalenko, Nacionalni medicinski univerzitet Bogomolets, Departman za hirurgiju No1, Kijev, Ukrajina
 • Lidija Ristić, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Univerzitetski klinički centar Niš, Klinika za pulmologiju, Niš, Srbija
 • Tatjana Adžić, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Klinički centar Srbije, Klinika za pulmologiju, Beograd, Srbija
 • Slobodan Janković, Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet medicinskih nauka, Departman za farmaciju, Kragujevac, Srbija
 • Nebojša Krunić, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Klinika za dentalnu medicinu, Niš, Srbija
 • Jelena Bašić, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Institut za biohemiju, Niš, Srbija
 • Andrej Veljković, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Institut za biohemiju, Niš, Srbija
 • Milan Stefanović, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Univerzitetski klinički centar Niš, Klinika za ginekologiju, Niš, Srbija
 • Nataša Rančić, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Institut za javno zdravlje, Niš, Srbija
 • Aleksandra Stanković, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Institut za javno zdravlje, Niš, Srbija
 • Predrag Stojanović, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Institut za javno zdravlje, Niš, Srbija
 • Jovica Jovanović, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Univerzitetski klinički centar Niš, Medicina rada,Niš, Srbija
 • Ivan Micić, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Univerzitetski klinički centar Niš, Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju "Prof. dr Milorad Mitković", Niš, Srbija
 • Milan Radojković, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Univerzitetski klinički centar Niš, Klinika za hirurgiju, Niš, Srbija
 • Vesna Brzački, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Univerzitetski klinički centar Niš, Klinika za gastroenterologiju, Niš, Srbija
 • Milan Rančić, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Univerzitetski klinički centar Niš, Klinika za pulmologiju, Niš, Srbija
 • Ivana Nešić, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Departman za farmaciju, Niš, Srbija
 • Jelena Živković, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Katedra za hemiju, Niš
 • Milan Petronijević, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet na Vojno-medicinskoj akademiji, Klinika za reumatologiju i kliničku imunologiju, Beograd, Srbija
 • Ivana Binić, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Univerzitetski klinički centar Niš, Klinika za dermatovenerologiju, Niš, Srbija
 • Stefan Dačić, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Klinika za dentalnu medicinu, Niš, Srbija
 • Ana Pejčić, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Klinika za dentalnu medicinu, Niš, Srbija
 • Daniela Benedeto Stojanov, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Univerzitetski klinički centar Niš, klinika za gastroenterologiju, Niš, Srbija
 • Dragana Pavlović, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Departman za farmaciju, Niš, Srbija
 • Jelena Vojinović, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Univerzitetski klinički centar Niš, Klinika za pedijatriju, Niš, Srbija
 • Dragan Radovanović, Univerzitet u Nišu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Niš, Srbija
 • Ljiljana Bjelaković, Univerzitet u Nišu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Niš, Srbija
 • Ivana Budić, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Univerzitetski klinički centar Niš, Klinika za anesteziju, reanimatologiju i intenzivnu terapiju, Niš, Srbija
 • Jovanka Gašić, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Klinika za dentalnu medicinu, Niš, Srbija
 • Radmila Obradović, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Klinika za dentalnu medicinu, Niš, Srbija
 • Valentina Nikolić, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Departman za farmaciju, Niš, Srbija
 • Marina Dinić, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Institut za javno zdravlje, Niš, Srbija
 • Snežana Živanović, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Univerzitetski klinički centar Niš, Klinika za pedijatriju, Niš, Srbija
 • Lidija Popović Dragnonjić, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Univerzitetski klinički centar Niš, Klinika za infektivne bolesti, Niš, Srbija
 • Marija Nikolić, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Klinika za dentalnu medicinu, Niš, Srbija
 • Roberta Marković, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Institut za javno zdravlje, Niš, Srbija
 • Bojana Miladinović, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Departman za farmaciju, Niš, Srbija
 • Suzana Tošić Golubović, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti "Gornja Toponica", Niš, Srbija
 • Snežana Ćirić Zdravković, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Univerzitetski klinički centar Niš, Klinika za kardiologiju, Niš, Srbija
 • Vesna Savić, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Departman za farmaciju, Niš, Srbija
 • Olivera Radulović, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Institut za javno zdravlje, Niš, Srbija
 • Dejan Savić, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Univerzitetski klinički centar Niš, Klinika za neurologiju, Niš, Srbija
 • Milan Stoiljković, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Departman za farmaciju, Niš, Srbija
 • Zorica Dimitrijević, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Univerzitetski klinički centar Niš, Klinika za pulmologiju, Niš, Srbija
 • Sonja Šalinger Martinović, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Univerzitetski klinički centar Niš, Klinika za kardiologiju, Niš, Srbija
 • Mirjana Marinković, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Univerzitetski klinički centar Niš, Klinika za hirurgiju, Niš, Srbija
 • Oleksandr Zhernov, Departman za kombustiologiju i plastičnu hirurgiju, Shupyk Nacionalni zdravstveni Univerzitet Ukrajine, Kijev, Ukrajina
 • Volodymyr Shaprynskyi, Departman za Hirurgiju № 1,Nacionalni Memorijalni medicinski univerzitet Pirogov, Pirogov Vinica, Ukrajina
 • Goran Reljić, Univerzitet u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Medicinski fakultet, KosovskA Mitrovica, Srbija
 • Divna Kekuš, Akademija strukovnih studija Beograd, Odsek Visoka zdravstvena škola, Beograd, Srbija
 • Emilija Nikolić, Medicinski fakultet, Podgorica, Univezitet Crne Gore, Crna Gora
 • Tuba Ozgocer, Univerzitet u Haranu, Medicinski fakultet, Departman za fiziologiju, Haran, Turska
 • Cihat Ucar, Univerzitet Adiyaman, Medicinski fakultet, Katedra za fiziologiju, Adiyaman, Turska
 • Amir Emami Zeydi, Departman za medicinsko-hirurško sestrinstvo, Fakultet za sestrinstvo i akušerstvo Nasibeh, Univerzitet medicinskih nauka u Mazandaranu, Sari, Iran
 • Neda Milošević, Visoka škola socijalnog rada, Beograd, Srbija
 • Julija Radojičić, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Klinika za dentalnu medicinu, Niš, Srbija
 • Victor Pali, Odeljenje za opštu hirurgiju, Nacionalni medicinski univerzitet Pirogov, Vinnica, Ukrajina
 • Aleksandar Veselinović, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet Niš, Srbija
 • Saša Radenković, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Univerzitetski klinički centar Niš, Klinika za endokrinoloiju, dijabetes i bolesti metabolizma, Niš, Srbija
 • Roman Komorovsky, 2. odeljenje interne medicine, Ternopoljski nacionalni medicinski univerzitet I. Horbačevski, Ternopil, Ukrajina
 • Chyzh Mykola Oleksiiovych, Odeljenje za eksperimentalnu kriomedicinu Instituta za probleme kriobiologije i kriomedicine Nacionalne akademije nauka Ukrajine, Harkov, Ukrajina
 • Vanja Tadić, Institut za proučavanje lekovitog bilja "Dr Josif Pančić", Beograd
 • Slavica Šiler Marinković, Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd, Srbija
 • Suleyman Ipekci, Atlas Univerzitet, Odsek za endokrinologiju, Istanbul, Turska
 • Zahid Kocak, Univerzitet Necmettin Erbakan, Konja, Turska
 • Mazur Iryna, Stomatološki odsek Šupik nacionalnog univerziteta za zdravstvenu zaštitu Ukrajine, Kijev, Ukrajina
 • Oksana Godovanec, Odeljenje za dečju stomatologiju, VNF „Bukovinski državni medicinski univerzitet“, Černivci, Ukrajina
 • Nataliya Gevkalyuk, Odeljenje dečije stomatologije, Ternopoljski državni medicinski univerzitet, Ternopil, Ukrajina
 • Milena Velojić, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Univerzitetski klinički centar Niš, Klinika za endokrinoloiju, dijabetes i bolesti metabolizma, Niš, Srbija
 • Gordana Nikolić, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Univerzitetski klinički centar Niš, Klinika za psihijatriju, Niš, Srbija
 • Slaviša Stanišić, Medicinski fakultet u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Kosovska Mitrovica, Srbija
 • Momir Dunjić, Medicinski fakultet u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Kosovska Mitrovica, Srbija
 • Aleksandra Petrić, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Univerzitetski klinički centar Niš, Klinika za ginekologiju i akušerstvo, Niš, Srbija
 • Predrag Vukomanović, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Univerzitetski klinički centar Niš, Klinika za ginekologiju i akušerstvo, Niš, Srbija
 • Ivan Petković, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Univerzitetski klinički centar Niš, Klinika za onkologiju, Niš, Srbija
 • Tatjana Pejčić, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Univerzitetski klinički centar Niš, Klinika za pulmologiju, Niš, Srbija
 • Ivana Stanković, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Univerzitetski klinički centar Niš, Klinika za pulmologiju, Niš, Srbija
 • Tatjana Jevtovic Stoimenov, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Institut za biohemiju, Niš, Srbija
 • Mehdi Raei, Univerzitet medicinskih nauka Bakiiatallah, Teheran, Iran
 • Nikola Stefanović, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Departman za farmaciju, Niš, Srbija
 • Furmanov Alexander Yurievich, Nacionalni institut za hirurgiju i transplantologiju Šalimov, Kijev, Ukrajina
 • Dragan Đorđević, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Institute "Niška banja"Niš, Srbija
 • Miodrag Vrbić, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Univerzitetski klinički centa Niš, Klinika za infektivne bolesti, Niš, Srbija
 • Andi Alijagić, Institut Orebro, švedska
 • Lejla Klepo, Fakultet za nauku, Departman za biohemiju, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
 • Ivan Nikolić, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Institut za histologiju Niš, Srbija
 • Milan Potić, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Univerzitetski klinički centar Niš, Klinika za urologiju, Niš, Srbija
 • Vladimir Đorđević, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Univerzitetski klinički centar Niš, Klinika za psihijatriju, Niš, Srbija
 • Predrag Stojiljković, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Univerzitetski klinički centar Niš, Klinika za ortopedsku hirurgiju i i traumatologiju, "Prof. dr Milorad Mitković, Niš, Srbija
 • Miloš Tijanić, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet; Klinika za dentalnu medicinu, Niš, Srbija
 • Jelena Stamenović, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet; Univerzitetski klinički centar Niš, Niš, Srbija
 • Tamara Mishchenko, Državna institucija "Institut za neurologiju, psihijatriju i narkologiju Nacionalne akademije Medicinskih nauka Ukrajine, harkov, Ukrajina
 • Dragan Pavlović, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd
 • Marija Igić, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet; Klinika za dentalnu medicinu, Niš, Srbija
 • Aleksandar Kostić, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Univerzitetski klinički centar Niš, Klinika za neurohirurgiju, Niš, Srbija
 • Danijela Radojković, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Univerzitetski klinički centar Niš, Klinika za endokrinologiju i bolesti metabolizma, Niš, Srbija
 • Dušica Stojanović, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Institut za javno zdravlje Niš, Niš, Srbija
 • Milan Potić, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet; Univerzitetski klinički centar , Klinika za urologiju, Niš, Srbija
 • Roberta Marković, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Institut za javno zdravlje Niš, Niš, Srbija
 • Vladimir Đorđević, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Institut za mentalno zdravlje, Niš, Srbija
 • Danica Tiodorović, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Univerzitetski klinički centar Niš, Klinika za dermatologiju i venerologiju, Niš, Srbija
 • Slađana Filipović, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Univerzitetski klinički centar Niš, Klinika za onkologiju, Niš, Srbija