Zbornik radova Građevinskog fakulteta, Subotica - Uredništvo

Glavni urednik:Prof. dr Miroslav T. Bešević, Univerzitet u Novom Sadu, Građevinski fakultet Subotica

U okviru svoje naučno-stručne delatnosti, objavio je preko 100 radova na naučnim skupovima i konferencijama u zemlji i inostranstvu i u naučnim časopisima. U prethodnom periodu bio je recezent brojnih naučnih radova u časopisima i sa naučnih konferencija. Član je brojnih stručnih udruženja, Senata Univerziteta u Novom Sadu, član KONUS-a, glavni i odgovorni urednik Zbornika radova Građevinskog fakulteta u Subotici, kao i glavni urednik Zbornika međunarodne konferencije”Savremena dostignuća u građevinarstvu”, a bio je i član je upravnog odbora udruženja Izgradnja od 2013 do 2015.godine. Do sada je objavio dva univerzitetska udžbenika i jednu monografiju.

Članovi:
 • Аleksandar PROKIĆ, Univerzitet u Novom Sadu, Građevinski fakultet Subotica
 • Dragan D. MILAŠINOVIĆ, Univerzitet u Novom Sadu, Građevinski fakultet Subotica
 • Dragan LUKIĆ, Univerzitet u Novom Sadu, Građevinski fakultet Subotica
 • Siniša Đ. MESAROVIĆ, Washington State University, USA
 • Băncilă RADU, Universitatea 'Politehnica', Romania
 • Jan BUJNAK , University of Zilina, Slovakia
 • Мeri CVETKOVSKA, Ss. Cyril and Methodius University, Skopje, Macedonia
 • Duško LUČIĆ , Univerzitet Crne Gore, Crna Gora
 • Rudolf KLEIN, Univerzitet u Novom Sadu, Građevinski fakultet Subotica
 • Ákos MORAVÁNSZKY, ETH Zürich, Switzerland
 • Neđo ĐURIĆ, Univerzitet u Novom Sadu, Građevinski fakultet Subotica
 • Кarolj KASAŠ, Univerzitet u Novom Sadu, Građevinski fakultet Subotica
 • Мilan TRIFKOVIĆ, Univerzitet u Novom Sadu, Građevinski fakultet Subotica
 • Đorđe LAĐINOVIĆ, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
 • Petar SANTRAČ, Univerzitet u Novom Sadu, Građevinski fakultet Subotica
 • Srđan KOLAKOVIĆ, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
 • Danijel KUKARAS, Univerzitet u Novom Sadu, Građevinski fakultet Subotica
Recenzenti:
 • Prof. dr Аleksandar PROKIĆ, Univerzitet u Novom Sadu, Građevinski fakultet Subotica
 • Prof. dr Dragan D. MILAŠINOVIĆ, u Novom Sadu, Građevinski fakultet Subotica
 • Prof. dr Dragan LUKIĆ, u Novom Sadu, Građevinski fakultet Subotica
 • Prof. dr Siniša Đ. MESAROVIĆ, Washington State University, USA
 • Prof. dr Băncilă RADU, Universitatea 'Politehnica', Romania
 • Prof. dr Jan BUJNAK , University of Zilina, Slovakia
 • Prof. dr Мeri CVETKOVSKA, Ss. Cyril and Methodius University, Skopje, Macedonia
 • Prof. dr Duško LUČIĆ , Univerzitet Crne Gore, Crna Gora
 • Prof. dr Rudolf KLEIN, Univerzitet u Novom Sadu, Građevinski fakultet Subotica
 • Prof. dr Ákos MORAVÁNSZKY, ETH Zürich, Switzerland
 • Prof. dr Neđo ĐURIĆ, Univerzitet u Novom Sadu, Građevinski fakultet Subotica
 • Prof. dr Кarolj KASAŠ, Univerzitet u Novom Sadu, Građevinski fakultet Subotica
 • Prof. dr Мilan TRIFKOVIĆ, Univerzitet u Novom Sadu, Građevinski fakultet Subotica
 • Prof. dr Đorđe LAĐINOVIĆ, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
 • Prof. dr Petar SANTRAČ, Univerzitet u Novom Sadu, Građevinski fakultet Subotica
 • Prof. dr Srđan KOLAKOVIĆ, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
 • Prof. dr Danijel KUKARAS, niverzitet u Novom Sadu, Građevinski fakultet Subotica