Psihološka istraživanja - Uredništvo

Urednici:
Darinka Anđelković, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Institut za psihologiju i Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju

Darinka Anđelković je naučni saradnik u Institutu za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Doktorirala je u oblasti razvojne psihologije i bavi se istraživanjima u oblasti psiholingvistike, fonološkog, semantičkog i gramatičkog razvoja dece, kao i procenom jezičkog razvoja. Autor je i koautor brojnih objavljenih radova, između ostalog i Srpskog elektronskog korpusa ranog dečijeg govora pohranjenog u bazi The CHILDES, centralnom međunarodnom repozitorijumu podataka o dečijem govoru. Radi na konstrukciji, adaptaciji i standardizaciji instrumenata za procenu komunikacijskog i jezičkog razvoja dece srpskog govornog područja. Kontakt: dandjelk@f.bg.ac.rs

Zoran Pavlović, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za psihologiju

Zoran Pavlović (1980) je socijalni psiholog, docent na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Glavne oblasti njegovog profesionalnog interesovanja su vrednosti, politička socijalizacija i političko ponašanje. Autor je i koautor sedam monografija i većeg broja radova u domaćim i inostranim naučnim časopisima. Član je Međunarodnog društva za političku psihologiju i Međunarodnog udruženja za kros-kulturnu psihologiju. Kontakt adresa: zoran.pavlovic@f.bg.ac.rs.

Članovi:
 • Zoran Pavlović (zamenik glavnog urednika), Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za psihologiju
 • Tamara Džamonja Ignjatović, Univerzitet u Beograd, Fakultet političkih nauka
 • Tinde Kovač Cerović, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za psihologiju
 • Ksenija Krstić, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za psihologiju
 • Janko Međedović, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd
 • Ivana B. Petrović, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za psihologiju
 • Dijana Plut, Univerzitet Singidunum, Fakultet za medije i komunikacije
 • Marina Videnović, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Institut za psihologiju
Recenzenti:
 • Slobodanka Antić, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
 • Aleksandar Baucal, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet
 • Denis Bratko, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet
 • Nevena Buđevac, Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet
 • Milanko Čabarkapa, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet
 • Vesna Čekić, Nacionalna služba za zapošljavanje, Beograd
 • Svetlana Čizmić, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet
 • Petar Čolović, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet
 • Bojana Dinić, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet
 • Mirjana Divac Jovanović, Univerzitet Singidunum, Fakultet za medije i komunikacije
 • Daša Duhaček, Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka
 • Dragana Đurić Jočić, Univerzitet Singidunum, Fakultet za medije i komunikacije
 • Mirosava Đurišić Bojanović, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet
 • Radmila Gošović, UNICEF Srbija
 • Nenad Havelka, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet
 • Ivana Jakšić, Institut za pedagoška istraživanja, Beograd
 • Smiljana Jošić, Institut za pedagoška istraživanja, Beograd
 • Tamara Klikovac, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet
 • Goran Knežević, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet
 • Tinde Kovač Cerović, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet
 • Ivana Kovačević, Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka
 • Panta Kovačević, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet
 • Zora Krnjaić, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet
 • Leposava Kron, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd
 • Ksenija Krstić, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet
 • Siniša Lakić, Univerzitet u Banja Luci, Filozofski fakultet
 • Dušanka Lazarević, Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
 • Ljiljana Lazarević, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet
 • Zorica Marić, REBT centar, Beograd
 • Ana Marjanović Shane, Chestnut Hill College, Philadelphia
 • Slobodan Marković, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet
 • Janko Međedović, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd
 • Ivana Mihić, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet
 • Vladimir Mihić, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet
 • Jasna Milošević, Univerzitet Singidunum, Fakultet za medije i komunikacije
 • Jovan Mirić, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet
 • Marija Mitić, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet
 • Dušanka Mitrović, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet
 • Goran Opačić, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet
 • Dragica Pavlović Babić, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet
 • Jelena Pešić, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet
 • Boban Petrović, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd
 • Danijela Petrović, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet
 • Danka Purić, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet
 • Milica Radev Tošić, Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet
 • Olivera Radović, Univerzitet u Prištini - Kosovska Mitrovica, Filozofski fakultet
 • Vera Rajović, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet
 • Zlatko Šram, Institut za migracije i narodnosti, Zagreb
 • Jelena Srna, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet
 • Đurađ Stakić, Penn State University, Pennsylvania
 • Ivana Stepanović Ilić, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet
 • Snežana Stojiljković, Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet
 • Irena Stojković, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
 • Snežana Svetozarević, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet
 • Lazar Tenjović, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet
 • Predrag Teovanović, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
 • Bojan Todosijević, Institut društvenih nauka, Beograd
 • Marina Videnović, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet
 • Jelena Vlajković, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet
 • Dobrila Vujić, Fakultet za pravne i poslovne studije, Novi Sad
 • Milica Vukelić, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet
 • Iris Žeželj, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet