Opšta medicina - Uredništvo

Glavni urednik:Suzana Stanković, Dom zdravlja ‘’Pirot’’, Pirot, Srbija

Primarijus, Doktor medicinskih nauka, Akademska specjalizacija porodične medicine, Specjalista opšte medicine. Predavač po pozivu na Medicinskom fakultetu u Foči, autor i koautor 89 stručnih i naučnih radova, nekoliko knjiga, udžbenika i praktikuma za rad u porodičnoj medicini, član uređivačkog odbora časopisa „ Srpski Arhiv“, „Biltena“ Asocijacije GP-FM SEE, “Medicus” ZC Pirot, Recenzent radova za časopis “Srpski arhiv”, stručnih i naučnih radova kandidata za dobijanje naziva Primarijus. Član naučnog odbora i glavnog odbora Asocijacije GP-FM SEE.

Članovi:
 • Slavoljub Živanović, Zamenik glavnog i odgovornog urednika, Zavod za hitnu medicinsku pomoć, Beograd, Srbija
 • Mirjana Mojković, Dom zdravlja ''Voždovac'', Beograd, Srbija
 • Miloranka Petrov-Kiurski, Dom zdravlja ''Zrenjanin'', Zrenjanin, Srbija, u penziji
 • Vesna Janjušević, Dom zdravlja ''Stari Grad'', Beograd, Srbija
 • Nada Vukadinović, Dom zdravlja ''Kruševac'', Kruševac, Srbija
 • Vesna Stević Gajić, Dom zdravlja ''Kruševac'', Kruševac, Srbija
 • Zorka Dimitrijević, Dom zdravlja ''Zvezdara'', Beograd, Srbija
 • Snežana Janković, Dom zdravlja ''Obrenovac'', Beograd, Srbija
 • Mirjana Lapčević, Dom zdravlja ''Voždovac'', Beograd, Srbija
 • Zlatka Markov, Dom zdravlja ''Novi Sad'', Novi Sad, Srbija
 • Dejan Nešić, KC Srbije, Institut za fiziologiju, Beograd, Srbija
 • Nadežda Radisavljević, Dom zdravlja ''Stari Grad'', Beograd, Srbija
 • Nevenka Dimitrijević, Dom zdravlja ''Voždovac'', Beograd, Srbija
 • Petar Stanojević, Dom zdravlja “Dr Simo Milošević” - Čukarica, Beograd, Srbija
 • Ilhami Unluoglu, Osmangazi Univerzitet, Katedra porodične medicine, Eskišer, Turska
 • Valentina Madžova, Univerzitet “Hristo Smirnensky”, Fakultet za javno zdravlje, Katedra porodične medicine, Varna, Bugarska
 • Karmen Busneog, Bukurešt, Rumunija
 • Maja Račić, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Medicinski fakultet Foča,, Katedra porodične medicine, Foča, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
 • Azijada Beganlić, Univerzitet Tuzla, Katedra za porodičnu medicinu, Tuzla, Bosna i Hercegovina
 • Biserka Bergman Marković, Univerzitet Zagreb, Medicinski fakultet, Katedra za porodičnu medicinu, Zagreb, Hrvatska
 • Ljubomir Kirov, Univerzitet Sofija, Medicinski fakultet, Sofija, Bugarska
 • Olivera Batić-Mujanović, Univerziteta u Tuzli, Medicinski fakultet, Katedra za porodičnu medicinu, Tuzla, Bosna i Hercegovina
 • Katarina Stavrić, Centar za porodičnu medicinu Skoplje, Makedonija
 • Ljubin Šukrijev, Centar za porodičnu medicinu Skoplje, Makedonija
 • Snežana Stojanović Ristić, Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata, Beograd, Srbija
 • Dragana Trifunović Balanović, Dom zdravlja ''Zvezdara'', Beograd, Srbija
 • Goran Čitlučanin, Dom zdravlja ''Voždovac'', Beograd, Srbija
 • Vera Pertot, Dom zdravlja ''Kraljevo'', Studenica, Srbija, u penziji
 • Živka, Žiža Stanojević, Lektor za srpski jezik
 • Dejan Dimitrijević, Lektor za engleski jezik
Recenzenti:
 • Vesna Stević - Gajić, Dom zdravlja ''Kruševac'', Kruševac, Srbija
 • Mirjana Mojković, Dom zdravlja ''Voždovac'', Beograd, Srbija
 • Zorka Dimitrijević, Dom zdravlja ''Zvezdara'', Beograd, Srbija
 • Maja Račić, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Medicinski fakultet Foča, Katedra porodične medicine, Foča, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
 • Azijada Beganlić, Univerzitet Tuzla, Katedra za porodičnu medicinu, Tuzla, Bosna i Hercegovina
 • Vesna Marić, Dom zdravlja ''Voždovac'', Beograd, Srbija
 • Miloš Protić, Dom zdravlja ''Zaječar'', Beograd, Srbija
 • Dragica Akulov, Beograd, Srbija, u penziji
 • Dragica Kosi, Dom zdravlja ''Zemun'', Beograd, Srbija
 • Zagorka Maksimović, Zavod za hitnu medicinsku pomoć, Beograd, Srbija
 • Tatjana Prašević Kojić, Dom zdravlja ''Vračar'', Beograd, Srbija
 • Darinka Punoševac, Dom zdravlja ''Kraljevo'', Beograd, Srbija
 • Milena Miljković, Nacionalni Centar za farmakovigilansu, Beograd, Srbija
 • Ivana Jović, Nacionalni Centar za farmakovigilansu, Beograd, Srbija
 • Žaklina Živković, Dom zdravlja ''Čačak'',Čačak, Srbija
 • Desa Vuletić, Zavod za javno zdravlje radnika železnice Srbije, Beograd, Srbija
 • Vesna Mandrapa, Dom zdravlja ''Stari Grad'', Beograd, Srbija
 • Mira Kiš Veljković, Dom zdravlja ''Novi Beograd'', Beograd, Srbija
 • Snežana Stojanović Ristić, Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata, Beograd, Srbija
 • Milica Katunac, Dom zdravlja ''Čukarica'', Beograd, Srbija
 • Slavoljub Živanović, Zavod za hitnu medicinsku pomoć, Beograd, Srbija
 • Nevenka Dimitrijević, Dom zdravlja ''Voždovac'', Beograd, Srbija
 • Goran Ćitlučanin, Dom zdravlja ''Voždovac'', Beograd, Srbija
 • Dragana Trifunović Balanović, Dom zdravlja ''Zvezdara'', Beograd, Srbija
 • Nadežda Kondić Ivanović, Dom zdravlja MUP, Beograd, Srbija
 • Senada Selmanović, Univerzitet Tuzla, Katedra za porodičnu medicinu, Tuzla, Bosna i Hercegovina
 • Snežana Djordjević, Dom zdravlja "Niš", Niš, Srbija
 • Aleksandar Ćirić, Opšta bolnica Pirot, Pirot, Srbija
 • Suzana Stanković, Dom zdravlja "Pirot", Pirot, Srbija
 • Danka Prvanov, Dom zdravlja "Pančevo" Pančevo, Srbija
 • Miloranka Petrov Kiurski, Dom zdravlja "Zrenjanin", Zrenjanin, Srbija, u penziji