Sestrinska reč - Uredništvo

Glavni urednik:Divna Kekuš, Visoka zdravstvena škola strukovnih studija u Beogradu
Članovi:
 • Ljiljana Milović, Udruženje medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srbije, Beograd
 • Verica Milovanović, Vojnomedicinska akademija, Beograd
 • Dragana Milutinović, Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Katedra za zdravstvenu negu, Novi Sad
 • Dragana Simin, Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Katedra za zdravstvenu negu, Novi Sad
 • Dušanka Tadić, Visoka zdravstvena škola strukovnih studija u Beogradu
 • Sanja Stanisavljević, Visoka zdravstvena škola strukovnih studija u Beogradu
 • Dijana Otašević, Kliničko bolnički centar Zvezdara, Beograd
 • Vesna Cmiljanić, Vojnomedicinska akademija, Beograd
 • Mile Despotović, Visoka medicinska škola strukovnih studija, Ćuprija
 • Bojana Jovanović, Vojnomedicinska akademija, Beograd
Recenzenti:
 • Slađana Arsić, Visoka medicinska škola strukovnih studija, Ćuprija
 • Branislava Brestovački-Svitlica, Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Katedra za zdravstvenu negu, Novi Sad
 • Jasmina Karić, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd
 • Aleksandar Milovanović, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Institut za medicinu rada Srbije „dr Dragomir Karajović“, Beograd
 • Anđela Milovanović, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Klinički centar Srbije, Beograd
 • Siniša Ristić, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Medicinski fakultet Foča, Bosna i Hercegovina
 • Biljana Stojanović Jovanović, Visoka zdravstvena škola strukovnih studija u Beogradu