Acta agriculturae Serbica - Uredništvo

Glavni urednik:Dragutin Đukić, Univerzitet u Kragujevcu, Agronomski fakultet - Čačak

Prof. dr Dragutin Đukić je redovni profesor Agronomskog fakulteta u Čačku;

U periodu od 1994 - 2000. godine bio je Dekan fakulteta, a u periodu od 2004 - 2006. godine Prorektor za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu.

Objavio je 191naučni rad, 52 naučna saopštenja i 4 stručna rada;

Autor je 11 monografija, 6 udžbenika, 4 praktikuma i 3 priručnika;

Učestvovao je, kao mentor ili član komisije, u oceni i odbrani 11 doktorskih disertacija, 15 magistarskih teza, 8 specijalističkih, 6 master radova i većeg broja završnih radova; Učestvovao je u realizaciji 18 domaćih i 1 međunarodnog naučnoistraživačkog projekta. Osnivač je i glavni i odgovorni urednik časopisa Acta Agriculturae Serbica.

Članovi:
 • Nikola Bokan, Univerzitet u Kragujevcu, Agronomski fakultet - Čačak
 • Leka Mandić, Univerzitet u Kragujevcu, Agronomski fakultet - Čačak
 • Goran Marković, Univerzitet u Kragujevcu, Agronomski fakultet - Čačak
 • Tomo Milošević, Univerzitet u Kragujevcu, Agronomski fakultet - Čačak
 • Vladeta Stevović, Univerzitet u Kragujevcu, Agronomski fakultet - Čačak
 • Miroslav Spasojević, Univerzitet u Kragujevcu, Agronomski fakultet - Čačak
Recenzenti:
 • Tomo Milošević, Univerzitet u Kragujevcu, Agronomski fakultet - Čačak
 • Radoš Pavlović, Univerzitet u Kragujevcu, Agronomski fakultet - Čačak
 • Vladimir Srdić, Univerzitet u Novom sadu, Tehnološki fakultet
 • Ivana Glišić, Institut za voćarstvo - Čačak
 • Boris Krska, Univerzitet u Brnu, Fakultet za hortikulturu - Lednice, Češka Republika
 • Milun Petrović, Univerzitet u Kragujevcu, Agronomski fakultet - Čačak
 • Radojica Đoković, Univerzitet u Kragujevcu, Agronomski fakultet - Čačak
 • Marijana Pešaković, Institut za voćarstvo - Čačak
 • Dragoljub Žunić, Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet - Beograd
 • Zarya Rankova, Univerzitet u Plovdivu, Poljoprivredni fakultet, Bugarska
 • Dragi Stevanović, Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet - Beograd
 • Vaskrsija Janjić, Univerzitet u Banjoj Luci, Poljoprivredni fakultet, Bosna i Hercegovina
 • Aleksandar Paunović, Univerzitet u Kragujevcu, Agronomski fakultet - Čačak
 • Desimir Knežević, Univerzitet u Prištini, Poljoprivredni fakultet - Lešak