Nastava i vaspitanje - Uredništvo

Glavni urednik:Emina Hebib, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za pedagogiju i andragogiju

Emina Hebib (1963) završila je studije pedagogije, magistrirala i doktorila na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Na istom Fakultetu radi od 1990. godine, trenutno u zvanju vanrednog profesora. Učestvovala je u ulozi koautora, saradnika i instruktora na više naučno-istraživačkih i razvojnih projekata, kao i obrazovnih programa. Aktivni je član Pedagoškog društva Srbije i BASOPED-a (Balkan Society of Pedagogy and Education) sa sedištem u Solunu, Grčka. Učestvovala je na velikom broju nacionalnih i međunarodnih naučnih i stručnih skupova. Do sada je objavila preko 60 samostalnih i koautorskih radova od čega su tri monografska dela.

Članovi:
 • Biljana Bodroški, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za pedagogiju i andragogiju
 • Veljko Brborić, Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet
 • Spomenka Budić, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Odsek za pedagogiju
 • Saša Dubljanin, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za pedagogiju i andragogiju
 • Živka Krnjaja, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za pedagogiju i andragogiju
 • Snežana Marinković, Univerzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet u Užicu
 • Nataša Matović, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za pedagogiju i andragogiju
 • Matti Meri, Univerzitet u Helsinkiju, Fakultet humanističkih nauka, Odeljenje za obrazovanje nastavnika, Finska
 • Saša Milić, Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet u Nikšiću, Crna Gora
 • Milica Mitrović, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za pedagogiju i andragogiju
 • Dragana Pavlović Breneselović, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za pedagogiju i andragogiju
 • Želimir Popov, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za pedagogiju i andragogiju
 • Ilke Parchmann, Univerzitet u Kielu, Prirodno-matematički fakultet, Lajbnic - Institut za pedagogiju, Nemačka
 • Jan Peeters, Univerzitet u Gentu, Odeljenje za studije socijalne zaštite, Centar za razvoj na ranom uzrastu, Belgija
 • Rosica Aleksandrova Penkova, Univerzitet "Kliment Ohridski" u Sofiji, Odeljenje za obrazovanje nastavnika, Bugarska
 • Lidija Radulović, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za pedagogiju i andragogiju
 • Alla Stepanovna Sidenko, Državni univerzitet "Lomonosov" u Moskvi, Akademija za obrazovanje nastavnika, Rusija
 • Pavel Zgaga, Univerzitet u Ljubljani, Pedagoški fakultet, Slovenija
 • Vesna Žunić Pavlović, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
 • Tatjana Dogdibegović, Lektor
 • Anđelka Ignjačević, Lektor i prevodilac za engleski jezik
 • Dara Damljanović, Prevodilac za ruski jezik
Recenzenti:
 • Emina Hebib, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za pedagogiju i andragogiju
 • Biljana Bodroški, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za pedagogiju i andragogiju
 • Veljko Brborić, Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet
 • Spomenka Budić, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Odsek za pedagogiju
 • Saša Dubljanin, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za pedagogiju i andragogiju
 • Živka Krnjaja, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za pedagogiju i andragogiju
 • Snežana Marinković, Univerzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet u Užicu
 • Nataša Matović, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za pedagogiju i andragogiju
 • Dragana Pavlović Breneselović, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za pedagogiju i andragogiju
 • Želimir Popov, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za pedagogiju i andragogiju
 • Ilke Parchmann, Univerzitet u Kielu, Prirodno-matematički fakultet, Lajbnic - Institut za pedagogiju, Nemačka
 • Rosica Aleksandrova Penkova, Univerzitet "Kliment Ohridski" u Sofiji, Odeljenje za obrazovanje nastavnika, Bugarska
 • Lidija Radulović, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za pedagogiju i andragogiju
 • Alla Stepanovna Sidenko, Državni univerzitet "Lomonosov" u Moskvi, Akademija za obrazovanje nastavnika, Rusija
 • Vesna Žunić Pavlović, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
 • Anđelka Ignjačević, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Kabinet za strane jezike (u penziji)
 • Dara Damljanović, Alfa BK Univerzitet, Fakultet za strane jezike (u penziji)
 • Pavel Zgaga, Univerzitet u Ljubljani, Pedagoški fakultet, Slovenija
 • Nataša Vujisić Živković, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za pedagogiju i andragogiju
 • Vera Spasenović, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za pedagogiju i andragogiju
 • Radovan Antonijević, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za pedagogiju i andragogiju
 • Gordana Nikolić, Univerzitet u Novom Sadu, Pedagoški fakultet, Sombor
 • Olivera Marković, Univerzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet u Užicu
 • Aleksandra Pejatović, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za pedagogiju i andragogiju
 • Kristinka Ovesni, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za pedagogiju i andragogiju
 • Jelena Vranješević, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za pedagogiju i andragogiju
 • Lidija Miškeljin, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za pedagogiju i andragogiju
 • Nenad Glumbić, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
 • Danijela Ilić Stošović, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
 • Jasmina Klemenović, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet
 • Dragica Pavlović Babić, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za psihologiju
 • Ana Pešikan, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za psihologiju
 • Dušanka Lazarević, Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
 • Vera Radović, Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet
 • Radmila Bodrič, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet
 • Slađana Zuković, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet
 • Sunčica Macura, Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet pedagoških nauka, Jagodina
 • Olivera Gajić, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet
 • Biljana Stojković, Univerzitet u Beogradu, Fakultet bioloških nauka
 • Ana Altaras Dimitrijević, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za psihologiju
 • Zorica Kovačević, Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet
 • Ljiljana Levkov, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za pedagogiju i andragogiju (u penziji)
 • Bojana Škorc, Univerzitet u Beogradu, Fakultet likovnih umetnosti
 • Mirjana Stakić, Univerzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet u Užicu
 • Dragan Popadić, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za psihologiju
 • Miomir Despotović, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za pedagogiju i andragogiju
 • Marija Zotović Kostić, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet
 • Jasmina Kovačević, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
 • Jasmina Pekić, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet
 • Blanka Bogunović, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet muzičke umetnosti