Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad - Uredništvo

Glavni urednik:Slobodan Orlović, Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet u Novom Sadu

Rođen je 1972. godine u Sarajevu, SR Bosna i Hercegovina. Školovao se u Bačkom Gračacu i Odžacima, a studirao je na Pravnom fakultetu u Novom Sadu. Posle diplomiranja (1997) magistrirao je sa tezom „Izvršna vlast u bivšim jugoslovenskim republikama“ (2002). Na istom fakultetu je doktorirao sa disertacijom „Načelo podele vlasti u ustavnom razvoju Srbije“ (2008).

Na Univerzitetu u Novom Sadu izabran je u zvanje docenta i zasnovao radni odnos na Pravnom fakultetu, uža naučna oblast „Javnopravna“ (2008). Sada je u zvanju vanrednog profesora (od 2013). Trenutno je prodekan za nauku Pravnog fakulteta.

Autor je preko četrdeset naučnih i stručnih radova iz oblasti ustavnog prava.

Članovi:
 • Ljubomir Stajić, Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet u Novom Sadu
 • Damjan Korošec, Univerzitet u Ljubljani, Pravni fakultet (Slovenija)
 • Wilhelm Brauneder, Univerzitet u Beču, Pravni fakultet (Austrija)
 • Tamas Prugberger, Univerzitet u Miškolcu, Pravni fakultet (Mađarska)
 • Serge Regourd, Univerzitet u Tuluzu, Pravni fakultet (Francuska)
 • Gerard Marcou, Univerzitet Pariz 1 Panteon-Sorbona, Pravni fakultet (Francuska)
 • Heinz Mayer, Univerzitet u Beču, Pravni fakultet (Austrija)
 • Peter Mader, Univerzitet u Salcburgu, Pravni fakultet (Austrija)
 • Suphawatchara Malanond, Univerzitet Princ Songkla, Pravni fakultet (Tajland)
 • Branislav Ristivojević, Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet u Novom Sadu
 • Tatjana Bugarski, Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet u Novom Sadu
 • Radmila Dabanović, Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet u Novom Sadu
Recenzenti:
 • Rodoljub Etinski, Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet u Novom Sadu
 • Zoran Arsić, Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet u Novom Sadu
 • Dragan Milkov, Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet u Novom Sadu
 • Predrag Jovanović, Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet u Novom Sadu
 • Gordana Vukadinović, Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet u Novom Sadu
 • Dušanka Đurđev, Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet u Novom Sadu
 • Ranko Keča, Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet u Novom Sadu
 • Gordana Kovaček-Stanić, Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet u Novom Sadu
 • Danica Popov, Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet u Novom Sadu
 • Ljubomir Stajić, Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet u Novom Sadu
 • Maja Stanivuković, Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet u Novom Sadu
 • Dušan Nikolić, Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet u Novom Sadu
 • Marija Salma, Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet u Novom Sadu
 • Radenka Cvetić, Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet u Novom Sadu
 • Drago Divljak, Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet u Novom Sadu
 • Senad Jašarević, Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet u Novom Sadu
 • Snežana Brkić, Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet u Novom Sadu
 • Sanja Đajić, Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet u Novom Sadu
 • Goran Milošević, Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet u Novom Sadu
 • Sima Avramović, Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet
 • Sreten Jugović, Kriminalističko-policijska akademija u Zemunu, Srbija
 • Srđan Golubović, Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet
 • Goran Obradović, Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet
 • Svetlana Stanarević, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za bezbednost