Journal of Mining and Metallurgy B: Metallurgy - Uredništvo

Glavni urednik:Ljubiša T. Balanović, Tehnički fakultet u Boru, Univerziteta u Beogradu, Srbija

Rođen 1975. u Boru. Diplomirao 2004., upisao doktorske akademske studije 2008. a 2013. godine odbranio doktorsku disertaciju pod mentorstvom prof. dr Dragane Živković na Tehničkom fakultetu u Boru (TFB) Univerziteta u Beogradu. Od 2008. godine radi na TFB kao asistent, a od 2013. kao docent. Njegove oblasti istraživanja su: termodinamika materijala, termodinamička predviđanja i razvoj bezolovnih lemnih materijala. Učestvovao je na 3 međunarodna, 5 bilateralna i 3 nacionalna projekata. Autor i koautor je 32 objavljena rada u časopisima sa SCI liste, 11 radova u domaćim časopisima i više od 30 radova na konferencijama. Njegovi radovi su citirani više od 60 puta.

Članovi:
 • Dragan Manasijević , Ko-urednika, Tehnički fakultet u Boru, Univerziteta u Beogradu, Srbija
 • Milan Antonijević, Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru, Srbija
 • Milan D. Antonijević, Univerzitet u Griniču, Fakultet inženjerstva i nauke, London, Velika Britanija
 • Shashi Anand, Institut za minerale i materijale, Odsek za hidro i elektro metalurgiju, Bhubaneswar, Indija
 • Gabriella Borzone, Univerzitet u Đenovi, Odsek za hemiju i industrijsku hemiju, Đenova, Italija
 • Raj P. Chhabra, Indijski Institut za Tehnologiju, Kanpur, Indija
 • Kuo-Chih Chou, Univerzitet za nauku i tehnologiju, Odsek za fizičku hemiju, Beijing, Kina
 • Lesley Cornish, Univerzitet Witwatersrand, Škola za obradu i nauku o materijalima, Johanesburg, Južna Afrika
 • Andre L. Costa e Silva, Savezni Fluminence Univerzitet, Škola metalurškog industrijskog inženjerstva, Volta Redonda, Brazil
 • Albert Davydov, Univerzitet u Merilendu, Sektor za Metalurgiju, Nauka o inženjerstvu i materijalima, Laboratorija NIST, Merilend, USA
 • Sergei A. Decterov, Politehnička škola u Montrealu, Odsek za hemijsko inženjerstvo, CRCT, Kvebek, Kanada
 • Yong Du, Univerzitet Changsha, Glavna Laboratorija za Metalurgiju Praha, Hunan, Kina
 • Fathi Habashi, Laval Institut, Odsek za rudarstvo, metalurgiju i inženjerstvo materijala, Kvebek, Kanada
 • David Hui, Univerzitet u Nju Orleansu i NASA Centar za Naprednu Proizvodnju, Odsek za mašinstvo, Nju Orleans, USA
 • Heikki Kusti Jalkanan, Tehnološki Univerzitet u Helsinkiju, Laboratorija za Metalurgiju, Odsek za inženjerstvo i nauku o materijalima, Helsinki, Finska
 • Gyorgy Kaptay, Univerzitet u Miškolcu, Fakultet za materijale i metalurško inženjerstvo, Miškolc, Mađarska
 • Iwo Katayama, Univerzitet u Osaki, Fakultet Tehničkih Nauka, Osaka, Japan
 • Florian Kongoli, FLOGEN Tehnologije, Kanada
 • Jakob Lamut, Univerzitet u Ljubljani, Prirodno-matematički fakultet, Ljubljana, Slovenija
 • Dragan Manasijević, Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru, Bor, Srbija
 • John E. Morral, Univerzitet u Konektikatu, Odsek za Metalurgiju i Inženjerstvo Materijala, Konektikat, USA
 • Ivan Mihajlović, Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru, Bor, Srbija
 • Michihiko Nagumo, Univerzitet Waseda, Odsek za inženjerstvo i nauku o materijalima, Tokio, Japan
 • Keyna A.Q. O'Reilly, Univerzitet u Oksfordu, Odsek za Materijale, Oksford, Velika Britanija
 • Shinya Otsuka-Matsuo-Yao, Univerzitet u Osaki, Odsek za Materijale i Inženjersku nauku, Osaka, Japan
 • Seshadri Seetharaman, Kraljevski Institut za Tehnologiju, Odsek za inženjerstvo i nauku o materijalima, Stokholm, Švedska
 • Piotr R. Scheller, Univerzitet za Rudarstvo i Tehnologije, Institut za tehnologiju gvožđa i čelika, Freiberg, Nemačka
 • Hong Yong Sohn, Univerzitet u Juti, Odsek za Metalurško inženjerstvo, Juta, USA
 • Karl-Heinz Spitzer, Tehnički Univerzitet u Klaustalu, Odsek za Prerađivačku Metalurgiju, Clausthal-Zellerfeld, Nemačka
 • Velizar Stanković, Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru, Bor, Srbija
 • Ryosuke O. Suzuki, Hokaido Univerzitet, Odsek za inženjerstvo i nauku o materijalima, Hokaido, Japan
 • Jaroslav Šestak, Češka Akademija Nauka, Institut za Fiziku, Prag, Češka
 • Nadežda Talijan, Univerzitet u Beogradu, Odsek za Materijale i Metalurgiju, IHTM, Beograd, Srbija
 • Alexander L. Udovsky, Baikov Institut za Metalurgiju, Moskva, Rusija
 • Ari Varschavsky, Univerzitet u Čileu, Fakultet za Fiziku i Matematiku, Santiago, Čile
 • Jan Vreštal, Masarikov Univerzitet, Centar za Nanotehnologiju i Mikrotehnologiju, Brno, Češka
 • Andrew Watson, Univerzitet u Lidsu, Škola prerade, zaštite životne sredine i inženjerstva materijala, Lids, Velika Britanija
 • Lijun Zhang, Univerzitet Changsha, Glavna Laboratorija za Metalurgiju Praha, Changsha, Kina
 • Aleksandra Mitovski, Univerzitet u Beogradu, Tehnicki fakultet u Boru, Srbija (Tehnički urednik)
 • Milan Gorgievski, Univerzitet u Beogradu, Tehnicki fakultet u Boru, Srbija (Tehnički urednik)
 • Ivana Marković, Univerzitet u Beogradu, Tehnicki fakultet u Boru, Srbija (Tehnički urednik)
Recenzenti:
 • Gyorgy Kaptay, Univerzitet u Miškolcu, Fakultet za materijale i metalurško inženjerstvo, Miškolc, Mađarska
 • Andre L. Costa e Silva, Savezni Fluminence Univerzitet, Škola metalurškog industrijskog inženjerstva, Volta Redonda, Brazil
 • Dragan Manasijević, Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru, Bor, Srbija
 • Yong Du, Univerzitet Changsha, Glavna Laboratorija za Metalurgiju Praha, Hunan, Kina
 • Iwo Katayama, Univerzitet u Osaki, Fakultet Tehničkih Nauka, Osaka, Japan
 • Sergei A. Decterov, Politehnička škola u Montrealu, Odsek za hemijsko inženjerstvo, CRCT, Kvebek, Kanada
 • Fathi Habashi, Laval Univerzitet, Odsek za rudarstvo, metalurgiju i inženjerstvo materijala, Kvebek, Kanada
 • John E. Morral, Univerzitet u Konektikatu, Odsek za Metalurgiju i Inženjerstvo Materijala, Konektikat, USA
 • Jan Vreštal, Masarikov Univerzitet, Centar za Nanotehnologiju i Mikrotehnologiju, Brno, Češka
 • Andrew Watson, Univerzitet u Lidsu, Škola prerade, zaštite životne sredine i inženjerstva materijala, Lids, Velika Britanija
 • Lijun Zhang, Univerzitet Changsha, Glavna Laboratorija za Metalurgiju Praha, Changsha, Kina
 • Ivan Mihajlović, Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru, Bor, Srbija
 • Piotr R. Scheller, Univerzitet za Rudarstvo i Tehnologije, Institut za tehnologiju gvožđa i čelika, Freiberg, Nemačka
 • Velizar Stanković, Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru, Bor, Srbija
 • Karl-Heinz Spitzer, Karl-Heinz Spitzer Tehnički Univerzitet u Klaustalu, Odsek za Prerađivačku Metalurgiju, Clausthal-Zellerfeld, Nemačka
 • Jaroslav Šestak, Češka Akademija Nauka, Institut za Fiziku, Prag, Češka
 • Gabriella Borzone, Univerzitet u Đenovi, Odsek za hemiju i industrijsku hemiju, Đenova, Italija
 • Raj P. Chhabra, Indijski Institut za Tehnologiju, Kanpur, Indija
 • Lesley Cornish, Univerzitet Witwatersrand, Škola za obradu i nauku o materijalima, Johanesburg, Južna Afrika
 • Albert Davydov, Univerzitet u Merilendu, Sektor za Metalurgiju, Nauka o inženjerstvu i materijalima, Laboratorija NIST, Merilend, USA
 • Jakob Lamut, Univerzitet u Ljubljani, Prirodno-matematički fakultet, Ljubljana, Slovenija
 • Nadežda Talijan, Univerzitet u Beogradu, Odsek za Materijale i Metalurgiju, IHTM, Beograd, Srbija
 • Hong Yong Sohn, Univerzitet u Juti, Odsek za Metalurško inženjerstvo, Juta, USA
 • Milan D. Antonijević, Univerzitet u Griniču, Fakultet inženjerstva i nauke, London, Velika Britanija
 • Shashi Anand, Institut za minerale i materijale, Odsek za hidro i elektro metalurgiju, Bhubaneswar, Indija
 • Kuo-Chih Chou, Univerzitet za nauku i tehnologiju, Odsek za fizičku hemiju, Beijing, Kina
 • Heikki Kusti Jalkanan, Tehnološki Univerzitet u Helsinkiju, Laboratorija za Metalurgiju, Odsek za inženjerstvo i nauku o materijalima, Helsinki, Finska
 • Seshadri Seetharaman, Kraljevski Institut za Tehnologiju, Odsek za inženjerstvo i nauku o materijalima, Stokholm, Švedska
 • Ryosuke O. Suzuki, Hokaido Univerzitet, Odsek za inženjerstvo i nauku o materijalima, Hokaido, Japan
 • Milan Antonijević, Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru, Bor, Srbija
 • David Hui, Univerzitet u Nju Orleansu i NASA Centar za Naprednu Proizvodnju, Odsek za mašinstvo, Nju Orleans, USA
 • Keyna A.Q. O'Reilly, Univerzitet u Oksfordu, Odsek za Materijale, Oksford, Velika Britanija
 • Alexander L. Udovsky, Baikov Institut za Metalurgiju, Moskva, Rusija
 • Mirjana Rajcic-Vujasinovic, Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru, Bor, Srbija
 • Svetlana Ivanov, Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru, Bor, Srbija
 • Desimir Marković, Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru, Bor, Srbija
 • Vladan Ćosović, Univerzitet u Beogradu, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Centar za materijale i metalurgiju, Beograd, Srbija
 • Milovan Vuković, Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru, Bor, Srbija
 • Jožef Medved, Univerzitet u Ljubljani, Prirodno-matematički fakultet, Ljubljana, Slovenija
 • Boyan Boyanov, Univerzitet u Plovdivu, Hemijskog fakulteta, Plovdiv, Bugarska
 • Željko Kamberović, Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški faklutet, Beograd, Srbija
 • Saša Stojadinović, Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru, Bor, Srbija
 • Mirko Gojić, Univerzitet u Zagrebu, Metalurški fakultet u Sisaku, Sisak, Hrvatska
 • Natalija Dolić, Univerzitet u Zagrebu, Metalurški fakultet u Sisaku, Sisak, Hrvatska
 • Tamara Holjevac-Grgurić, Univerzitet u Zagrebu, Metalurški fakultet u Sisaku, Sisak, Hrvatska
 • Vesna Grekulović, Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru, Bor, Srbija
 • Jagannath Pal, CSIR-Nacionalna metalurški laboratorija, Jamshedpur, Indija
 • Yongfeng Chang, Severo-istočni univerzitet, Shenyang, Kina
 • Ligang Zhang, Centralno-južni univerzitet, Škola o nauci o materijalima i inženjerstvu, Changsha, Kina
 • Zhai Yanbo, Chongking Univerzitet, Koledž o nauci o materijalima i inženjerstvu, Chongking, Kina
 • Sulejman Muhamedagić, Univerzitet u Zenici, Fakultet za metalurgiju i materijale, Zenica, Bosna i Hercegovina
 • Jie Geng, Braon Univerzitet, Škola za inženjering, Providence, SAD
 • Lidija Gomidzelović, Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor, Bor, Srbija
 • Ana Kostov, Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor, Bor, Srbija
 • Mile Dimitrijević , Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru, Bor, Srbija